PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la relansarea procesului de descentralizare în statele membre


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la relansarea procesului de descentralizare în statele membre  
B8‑0594/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât descentralizarea joacă un rol esențial în adaptarea serviciilor publice la nevoile locale, în promovarea exercitării competențelor democratice în mod responsabil și în consolidarea încrederii în autoritățile publice;

B.  întrucât principiul subsidiarității, prevăzut de Tratatul privind Uniunea Europeană, are drept scop să asigure că deciziile sunt adoptate la un nivel cât mai apropiat de cetățeni;

C.  întrucât procesul de descentralizare stagnează sau regresează în unele state membre; întrucât puternica polarizare politică din unele state membre a creat o serie de obstacole importante în calea acestor reforme;

1.  invită statele membre să consolideze sprijinul acordat descentralizării prin intermediul legilor, politicilor și practicilor;  

2.  îndeamnă statele membre să sprijine consultările pe teme privind descentralizarea, reunind asociații ale autorităților locale și regionale, organizații neguvernamentale și cetățeni;

3.  încurajează statele membre să consolideze cadrul de reglementare care permite asigurarea stabilității financiare a autorităților locale și regionale și o distribuție echitabilă a resurselor financiare publice între diferitele niveluri de guvernare;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 17 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate