PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 125kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o novem zagonu decentralizaciji držav članic


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o novem zagonu decentralizaciji držav članic  
B8-0594/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker ima decentralizacija ključno vlogo pri izboljšanju odzivnosti javnih storitev na lokalne potrebe, spodbujanju odgovornega vladanja in vzpostavljanju zaupanja v javne organe;

B.  ker je namen načela subsidiarnosti iz Pogodbe o Evropski uniji zagotoviti, da se izvajanje pristojnosti čim bolj približa državljanom;

C.  ker decentralizacija v nekaterih državah članicah zastaja ali je celo bila odpravljena; ker je visoka raven politične polarizacije v nekaterih državah članicah ustvarila tudi velike ovire za takšne reforme;

1.  poziva države članice, naj s svojimi zakoni, politikami in praksami okrepijo podporo decentralizaciji;  

2.  poziva države članice, naj podprejo posvetovanja o vprašanjih decentralizacije, na katerih se srečujejo združenja lokalnih in regionalnih oblasti, nevladne organizacije in državljani;

3.  spodbuja države članice, naj okrepijo regulativni okvir za finančno stabilnost lokalnih in regionalnih organov ter za pravično porazdelitev javnih finančnih sredstev med različne ravni upravljanja;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

Zadnja posodobitev: 18. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov