NÁVRH USNESENÍ
PDF 133kWORD 47k
4.12.2018
PE631.618v01-00
 
B8-0595/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o vyhlášení Evropského dne středomořské stravy


Aldo Patriciello; Paolo De Castro; Alessandra Mussolini; Massimiliano Salini; Raffaele Fitto; Remo Sernagiotto; Innocenzo Leontini; Elisabetta Gardini; Andrea Cozzolino; Lorenzo Cesa; Alberto Cirio Stefano Maullu; Salvatore Cicu; Luigi Morgano; Andrea Cozzolino; Enrico Gasbarra; Barbara Matera; Giovanni La Via; Lara Comi

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vyhlášení Evropského dne středomořské stravy  
B8-0595/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že středomořská strava představuje typický model stravování zemí, v nichž se pěstují olivy, a že se vyznačuje konzumací potravin rostlinného původu, čerstvých ryb, extra panenského olivového oleje coby hlavního zdroje tuků a střídmou konzumací vína, masa a mléčných výrobků;

B.  vzhledem k tomu, že pro středomořskou stravu jsou charakteristické sezónní suroviny, kvalita místních produktů a společenský charakter konzumace jídla;

C.  vzhledem k tomu, že celá řada studií potvrzuje podstatné snížení rizika kardiovaskulárních, nádorových a neurodegenerativních onemocnění a všeobecné úmrtnosti, tedy příznivých účinků této stravy, které byly zaznamenány i u obyvatel jiných oblastí, nejen ve Středomoří;

D.  vzhledem k tomu, že navzdory blahodárným účinkům středomořské stravy na zdraví a navzdory tomu, že její přínos uznala organizace UNESCO, která ji v roce 2010 zařadila na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, dochází podle posledních údajů k postupnému upouštění od tohoto druhu stravování, zejména ve středomořských zemích; vzhledem k tomu, že se jedná o nutriční změny, jež jsou nepříznivě ovlivněny sociálně-ekonomickými změnami a týkají se především mladších generací;

E.  vzhledem k tomu, že středomořská strava, která byla dříve typická pro obyvatelstvo venkova, je tedy dnes zřejmě pouze stravou obyvatel z vyšších sociálních vrstev;

1.  z výše uvedených důvodů požaduje vhodné iniciativy, které by v Evropě zajistily rozšíření informací o středomořské stravě a jejích přínosech pro zdraví, a to mimo jiné vyhlášením „Evropského dne středomořské stravy“.

Poslední aktualizace: 28. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí