RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 123kWORD 47k
4.12.2018
PE631.618v01-00
 
B8-0595/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


Vahemeremaade toitumistavade Euroopa päeva kehtestamise kohta


Aldo Patriciello, Paolo De Castro, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Innocenzo Leontini, Elisabetta Gardini, Andrea Cozzolino, Lorenzo Cesa, Alberto Cirio Stefano Maullu, Salvatore Cicu, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Enrico Gasbarra, Barbara Matera, Giovanni La Via, Lara Comi

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Vahemeremaade toitumistavade Euroopa päeva kehtestamise kohta  
B8‑0595/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Vahemeremaade toitumistavad koosnevad toitudest, mida tüüpiliselt valmistatakse riikides, kus kasvatatakse oliive ja tarbitakse taimset toitu ja värsket kala, kus peamine rasvaallikas on ekstra-neitsioliiviõli ning kus tarbitakse mõõdukalt veini, liha ja piimatooteid;

B.  arvestades, et Vahemeremaade toitumistavade tunnusmärgiks on hooajalised tooted, kohalikud kvaliteetsed tooted ja toidu seltskondlik nautimine;

C.  arvestades, et arvukad teadusuuringud näitavad südame-veresoonkonna haiguste, kasvajate ja neurodegeneratiivsete haiguste ning üldise suremuse olulist vähenemist, ning neid kasulikke mõjusid täheldatakse ka mujal kui Vahemere piirkonnas elavate isikute juures;

D.  arvestades, et vaatamata tervislikkusele ja UNESCO tunnustusele, mis lisas Vahemeremaade toitumistavad 2010. aastal inimkonna vaimse kultuuripärandi nimekirja, annavad hiljutised andmed tunnistust neist toitumistavadest võõrandumise kohta, mis on eriti ilmne Vahemeremaades. Tegu on toitumisalase üleminekuga, mida mõjutavad sotsiaalmajanduslikud muutused ja mis puudutab peamiselt nooremaid põlvkondi;

E.  arvestades, et selle tulemusena näib, et algselt maapiirkondades tüüpilisi Vahemeremaade toitumistavasid järgivad tänapäeval üksnes paremates sotsiaalmajanduslikes tingimustes elavad isikud;

1.  palub eespool esitatud põhjustel võtta asjakohased meetmed, et levitada Euroopas teadmisi Vahemeremaade toitumistavade ja nende tervislikkuse kohta, ning kehtestada Vahemeremaade toitumistavade Euroopa päev.

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika