PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 47k
4.12.2018
PE631.618v01-00
 
B8-0595/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos Viduržemio jūros regiono mitybos dienos paskelbimo


Aldo Patriciello; Paolo De Castro; Alessandra Mussolini; Massimiliano Salini; Raffaele Fitto; Remo Sernagiotto; Innocenzo Leontini; Elisabetta Gardini; Andrea Cozzolino; Lorenzo Cesa; Alberto Cirio Stefano Maullu; Salvatore Cicu; Luigi Morgano; Andrea Cozzolino; Enrico Gasbarra; Barbara Matera; Giovanni La Via; Lara Comi

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Viduržemio jūros regiono mitybos dienos paskelbimo  
B8-0595/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Viduržemio jūros regiono mitybos modelis yra būdingas šalims, kuriose auginami alyvmedžiai, ir pasižymi augalinės kilmės, šviežios žuvies ir ypač tyro alyvuogių aliejaus, kaip pagrindinio riebalų šaltinio, vartojimu, taip pat saikingu vyno, mėsos ir pieno produktų vartojimu;

B.  kadangi Viduržemio jūros regiono mitybai būdingas sezoniškumas, vietos produktų kokybė ir buvimo drauge džiaugsmas;

C.  kadangi daugybėje mokslinių tyrimų parodyta gerokai sumažėjusi širdies ir kraujagyslių, vėžinių ir neurodegeneracinių susirgimų rizika ir sumažėjęs bendras mirtingumas – šis teigiamas poveikis pastebimas ir tarp Viduržemio jūros regionui nepriklausančių valstybių gyventojų;

D.  kadangi, nepaisant naudos sveikatai ir to, kad 2010 m. UNESCO pripažino Viduržemio jūros regiono mitybos modelį kaip nematerialųjį žmonijos paveldą, naujausi duomenys rodo laipsnišką šio mitybos modelio nykimą, ypač akivaizdų Viduržemio jūros regiono šalyse; kadangi tai rodo perėjimą prie kitokios mitybos, nulemtą socialinių ir ekonominių pokyčių ir ypač būdingą jaunesniajai kartai;

E.  kadangi dėl to Viduržemio jūros regiono mitybos modelio, kuris anksčiau buvo būdingas kaimo bendruomenėms, dabar laikosi tik gyventojai, esantys geresnėje socialinėje ir ekonominėje padėtyje;

1.  atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas priežastis, ragina imtis atitinkamų iniciatyvų, įskaitant Europos Viduržemio jūros regiono mitybos dienos paskelbimą, kad žinios apie Viduržemio jūros regiono mitybą ir jos naudą sveikatai būtų skleidžiamos Europoje.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 28 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika