PROJEKT REZOLUCJI
PDF 133kWORD 48k
4.12.2018
PE631.618v01-00
 
B8-0595/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ustanowienia europejskiego dnia diety śródziemnomorskiej


Aldo Patriciello, Paolo De Castro, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Innocenzo Leontini, Elisabetta Gardini, Andrea Cozzolino, Lorenzo Cesa, Alberto Cirio, Stefano Maullu, Salvatore Cicu, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Enrico Gasbarra, Barbara Matera, Giovanni La Via, Lara Comi

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia europejskiego dnia diety śródziemnomorskiej  
B8‑0595/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dieta śródziemnomorska jest modelem żywieniowym typowym dla krajów, w których hoduje się drzewa oliwne, a charakteryzuje się spożyciem produktów roślinnych, świeżych ryb, oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia jako głównego źródła tłuszczów, a także umiarkowanym spożyciem wina, mięsa i przetworów mlecznych;

B.  mając na uwadze, że cechami charakterystycznymi diety śródziemnomorskiej są sezonowość i jakość produktów lokalnych oraz że sprzyja ona utrzymywaniu kontaktów towarzyskich;

C.  mając na uwadze, że liczne badania naukowe dowodzą znacznie mniejszego zagrożenia chorobami układu krążenia, nowotworowymi i neurodegeneracyjnymi oraz ogólnej śmiertelności, które to korzystne skutki obserwowane są także wśród ludności niezamieszkującej strefy śródziemnomorskiej;

D.  mając na uwadze, że pomimo korzyści dla zdrowia oraz uznania przez Unesco, które w 2010 r. umieściło dietę śródziemnomorską w wykazie niematerialnego dziedzictwa ludzkości, najnowsze dane wskazują na stopniowe odchodzenie od niej, co jest szczególnie widoczne w krajach śródziemnomorskich. Chodzi tu o przejście na inny sposób odżywiania, który jest wynikiem zmian społeczno-gospodarczych dotykających szczególnie najmłodsze pokolenia;

E.  mając na uwadze, że w konsekwencji stosowanie diety śródziemnomorskiej, pierwotnie typowej dla społeczeństwa wiejskiego, obecnie jest zarezerwowane dla grup społecznych mających najlepsze warunki społeczno-gospodarcze;

1.  wzywa z ww. powodów do podejmowania stosownych inicjatyw w celu rozpowszechniania w Europie wiedzy na temat diety śródziemnomorskiej i jej korzystnego wpływu na zdrowie, co można osiągnąć np. dzięki ustanowieniu „europejskiego dnia diety śródziemnomorskiej”.

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności