NÁVRH UZNESENIA
PDF 135kWORD 47k
4.12.2018
PE631.618v01-00
 
B8-0595/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zavedení Európskeho dňa stredomorskej stravy


Aldo Patriciello; Paolo De Castro; Alessandra Mussolini; Massimiliano Salini; Raffaele Fitto; Remo Sernagiotto; Innocenzo Leontini; Elisabetta Gardini; Andrea Cozzolino; Lorenzo Cesa; Alberto Cirio Stefano Maullu; Salvatore Cicu; Luigi Morgano; Andrea Cozzolino; Enrico Gasbarra; Barbara Matera; Giovanni La Via; Lara Comi

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zavedení Európskeho dňa stredomorskej stravy  
B8‑0595/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže stredomorská strava je stravovacím modelom typickým pre krajiny, v ktorých sa pestuje olivovník a vyznačuje sa konzumáciou stravy rastlinného pôvodu, čerstvých rýb, extra panenského olivového oleja ako základného zdroja tuku a tiež umiernenou konzumáciou vína, mäsa a syrových výrobkov;

B.  keďže stredomorská strava má sezónny charakter, vyznačuje sa kvalitou miestnych výrobkov a typickou pohostinnosťou;

C.  keďže viaceré vedecké štúdie ukazujú, že takýmto stravovaním sa výrazne znižuje riziko kardiovaskulárnych, nádorových a neurodegeneratívnych ochorení, znižuje sa celková úmrtnosť a priaznivé vplyvy možno pozorovať aj na obyvateľstve, ktoré nepatrí do oblasti Stredomoria;

D.  keďže napriek tomu, že má priaznivý vplyv na zdravie a bola uznaná organizáciou UNESCO, ktorá v roku 2010 zaradila stredomorskú stravu do zoznamu nehmotného dedičstva ľudstva, najnovšie údaje poukazujú na postupný odklon od tejto stravy, a to obzvlášť v krajinách Stredozemia. Tento posun vo výžive je spôsobený sociálno-ekonomickými zmenami a týka sa prevažne mladších generácií;

E.  keďže sa v súčasnosti javí, že následkom tohto sa stredomorská strava obmedzila už len na vrstvy obyvateľstva s lepším sociálno-ekonomickým postavením, pričom pôvodne bola typická pre vidiecke oblasti;

1.  na základe vyššie uvedených dôvodov žiada, aby boli prijaté vhodné opatrenia s cieľom rozšíriť v Európe povedomie o stredomorskej strave a o jej výhodách pre zdravie, napríklad aj zavedením „Európskeho dňa stredomorskej stravy“.

Posledná úprava: 28. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia