Процедура : 2019/2508(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0051/2019

Внесени текстове :

B8-0051/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.2

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 160kWORD 54k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността


с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (2019/2508(RSP))


Патрик льо Ярик, Хейди Хаутала, Палома Лопес Бермехо, Флорент Марсейеси, Юте Гутеланд, Сесилия Викстрьом, Кийт Тейлър, Якоп Далунде, Бодил Валеро, Паскал Дюран, Евелин Регнер, Сурая Пост, Марита Улвског, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Барбара Лохбилер, Джийн Ламбърт, Бенедек Явор, Ана Гомеш, Клаус Бухнер, Тери Райнтке, Барт Стас, Индрек Таранд, Тили Метц, Яник Жадо, Ева Жоли, Жозеп‑Мария Терикабрас, Ернест Уртасун, Томас Вайтц, Мишел Ривази, Линеа Енгстрьом, Филип Ламбертс, Маргрете Аукен, Фредрик Федерлей, Серджо Гаетано Коферати, Норберт Нойзер, Оле Лудвигсон, Александер Габелич, Йоахим Шустер, Анна Хед, Ойген Фройнд, Каролине Грасвандер‑Хайнц, Джуд Къртън‑Дарлинг, Клеър Муди, Тереза Грифин, Марина Албиол Гусман, Шабиер Бенито Силуага, Малин Бьорк, Мат Карти, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Елеонора Форенца, Таня Гонсалес Пеняс, Аня Хазекамп, Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Сабине Льозинг, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Ане‑Мари Миньор, Лиа Ни Риада, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Мартин Ширдеван, Хелмут Шолц, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари‑Кристин Вержиа, Мари‑Пиер Вю, Габриеле Цимер, Изабел Тома, Едуар Мартен, Гийом Балас, Силвия‑Ивон Кауфман, Карима Дели, Михаел Крамер, Мирославс Митрофановс, Юдит Саргентини, Юлия Реда, Моника Вана, Жозе Бове, Джил Еванс, Жорди Соле, Ана Миранда, Алън Смит, Моли Скот Кейто, Мария Хойбух, Свен Гиголд, Тамаш Месерич, Иво Вайгъл

Резолюция на Европейския парламент с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (2019/2508(RSP))  
B8‑0051/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложеното споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, и по-специално член 73 от глава XI от нея относно несамоуправляващите се територии,

–  като взе предвид Виенската конвенция за правото на договорите между държави, и по-специално членове 34 и 36 от нея,

–  като взе предвид Резолюция 34/37 на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид решението на Общия съд на ЕС от 10 декември 2015 г. (дело T-512/12)(1),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 21 декември 2016 г. (дело C-104/16P)(2),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 27 февруари 2018 г. (дело C-266/16)(3),

–  като взе предвид решението на Общия съд на ЕС по дело T-180/14(4) от 19 юли 2018 г.,

–  като взе предвид решението на Общия съд на ЕС по дело T-275/18(5) от 30 ноември 2018 г.,

–  като взе предвид член 108, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз ЕС и държавите членки се задължават да спазват принципите на Устава на ООН и международното право; като има предвид, че член 1, параграф 2 и член 55 от Устава на ООН включват спазването на принципа на самоопределение на народите;

Б.  като има предвид, че в решението си от 21 декември 2016 г. Общият съд на Съда на ЕС постанови, че Споразумението за либерализация между Европейския съюз и Кралство Мароко не осигурява правно основание за включване на Западна Сахара и следователно не може да се прилага за посочената територия, тъй като Западна Сахара не е част от Мароко; като има предвид, че в съответствие с това Съдът, в точка 106, постановява, че народът на Западна Сахара би трябвало да се разглежда като трета страна по отношение на връзките между ЕС и Мароко, както и че – за да се прилага всяко подобно двустранно споразумение на територията на Западна Сахара като трета страна, това следва да стане със съгласието на народа на Западна Сахара; като има предвид, че Комисията счита, че Съдът не е определил как точно следва да бъде изразено това съгласие;

В.  като има предвид, че Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) проведоха консултации в Рабат и Брюксел с цел да получат съгласието на народа на Западна Сахара; като има предвид, че не може да се установи със сигурност, че тази стъпка, предприета от Комисията, е съобразена с изискванията на Съда за получаване на съгласието на народа на Западна Сахара;

1.  счита, че е налице правна несигурност относно съвместимостта на предложеното споразумение с Договорите, и по-специално с решението на Съда на ЕС от 21 декември 2016 г. (дело C-104/16P);

2.  решава да поиска становище от Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, с Договорите, и по-специално с решението на Съда на ЕС от 21 декември 2016 г. (дело C-104/16P);

3.  възлага на своя председател да вземе необходимите мерки за получаването на становището на Съда на ЕС и да предаде за сведение настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Решение на Общия съд от 10 декември 2015 г., Front Polisario/Съвет, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953

(2)

Решение на Съда на Европейския съюз от 21 декември 2016 г., Съвет/Front Polisario, C-104/16P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Определение на Общия съд от 19 юли 2018 г., Front Polisario/Съвет, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Определение на Общия съд от 30 ноември 2018 г., Front Polisario/Съвет, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Последно осъвременяване: 14 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност