Eljárás : 2018/3002(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0080/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0080/2019

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0099

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS
PDF 135kWORD 49k
28.1.2019
PE631.681v01-00
 
B8-0080/2019

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a földrajzi megoszlási szintek tekintetében történő módosításáról szóló 2018. december 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))


Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

Az Európai Parlament határozattervezete a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a földrajzi megoszlási szintek tekintetében történő módosításáról szóló 2018. december 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))  
B8-0080/2019

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2018)08872),

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2019. január 28-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére és 10. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát; mivel a kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjában, illetve ennek hiányában a kilépés bejelentésétől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-án a Szerződések az Egyesült Királyság tekintetében hatályukat vesztik, kivéve abban az esetben, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag ezen időszak meghosszabbításáról határoz;

B.  mivel a 184/2005/EK rendelet létrehozza a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikák rendszeres elkészítéséről szóló közös keretet;

C.  mivel az Egyesült Királyság Unióból való kilépése azzal a következménnyel járna, hogy az Egyesült Királyság harmadik országgá válna, és ezért a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikáknál az Egyesült Királyságot harmadik országként, és nem tagállamként kellene figyelembe venni;

D.  mivel a C(2018)08872 felhatalmazáson alapuló rendelet által meghatározott egyetlen módosítás az, hogy az Egyesült Királyságot harmadik országként sorolják be a 184/2005/EK rendelet alkalmazása céljából;

E.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való gyors közzététele nagyobb jogbiztonságot nyújtana, és megfelelő időt biztosítana a 2019. március 30. előtti végrehajtáshoz;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelettel (C(2018)08872) szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 35., 2005.2.8, 23. o.

Utolsó frissítés: 2019. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat