Postopek : 2018/3002(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0080/2019

Predložena besedila :

B8-0080/2019

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0099

PRIPOROČILO ZA SKLEP
PDF 132kWORD 48k
28.1.2019
PE631.681v01-00
 
B8-0080/2019

v skladu s členom 105(6) Poslovnika


da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018   o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede ravni geografske razčlenitve (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))


Bernd Lange v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede ravni geografske razčlenitve (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))  
B8-0080/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije C(2018)08872,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za mednarodno trgovino predsedniku konference predsednikov odborov z dne 28. januarja 2019,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb(1) ter zlasti členov 2(3) in 10(6),

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za mednarodno trgovino,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker je Združeno kraljestvo 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji predložilo uradno obvestilo o svoji nameri o izstopu iz Unije; ker se Pogodbi za Združeno kraljestvo prenehata uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, to je 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša;

B.  ker Uredba (ES) št. 184/2005 vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo statistike Skupnosti o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah;

C.  ker bi Združeno kraljestvo z izstopom iz Unije postalo tretja država in bi v statistiki glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb zato moralo biti navedeno kot tretja država in ne kot država članica;

D.  ker je edina sprememba, predvidena z delegirano uredbo C(2018)08872, da se Združeno kraljestvo za namene uporabe Uredbe (ES) št. 184/2005 uvrsti v kategorijo tretjih držav;

E.  ker bi hitra objava delegirane uredbe v Uradnem listu EU omogočila večjo pravno varnost in dovolj časa za njeno izvedbo pred 30. marcem 2019;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi C(2018)08872;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 35, 8.2.2005, str. 23.

Zadnja posodobitev: 7. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov