Postup : 2019/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0082/2019

Předložené texty :

B8-0082/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.683v01-00
 
B8-0082/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele  (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2019/2543 (RSP))  
B8-0082/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(1), usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií(2) a usnesení ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele(3),

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu (MTS),

–  s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 233,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že volby konané dne 20. května 2018 proběhly v rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro věrohodný proces a nebyl při nich respektován politický pluralismus, demokracie, transparentnost ani právní stát; vzhledem k tomu, že EU spolu s ostatními demokratickými zeměmi a regionálními organizacemi neuznala ani tyto volby, ani orgány, které z tohoto nelegitimního volebního procesu vzešly;

B.  vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro si dne 10. ledna 2019 nezákonně a v rozporu s ústavním pořádkem uzurpoval před Nejvyšším soudem prezidentské pravomoci;

C.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se legitimně a demokraticky zvolený předseda Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce prozatímního prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie již několikrát vyzvala k obnově demokracie a právního státu ve Venezuele prostřednictvím věrohodného politického procesu;

E.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 udělil Evropský parlament Sacharovovu cenu za svobodu myšlení demokratické opozici a politickým vězňům ve Venezuele;

1.  uznává Juana Guaidóa v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela;

2.  žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jakož i členské státy, aby zaujaly pevný a jednotný postoj a uznaly Juana Guaidóa jediným legitimním prozatímním prezidentem země, dokud nebudou moci být vypsány nové volby; vítá skutečnost, že nového, prozatímního prezidenta již uznala řada dalších demokratických států;

3.  ostře odsuzuje násilí, jež způsobilo ztráty na životech a zranění osob, a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí; naléhavě žádá faktické venezuelské orgány, aby ukončily všechny formy porušování lidských práv, pohnaly odpovědné osoby k odpovědnosti a zajistily plné dodržování všech základních svobod a lidských práv;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Limské skupiny, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Poslední aktualizace: 31. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí