Procedure : 2019/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0082/2019

Indgivne tekster :

B8-0082/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0061

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 126kWORD 44k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.683v01-00
 
B8-0082/2019

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8‑0082/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 3. maj 2018 om valget i Venezuela(1), af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien(2) og af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela(3),

  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til den venezuelanske forfatning og særlig artikel 233 heri,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at valget den 20. maj 2018 blev gennemført uden overholdelse af de internationale minimumsstandarder for en troværdig valgproces og ikke efterlevede principperne om politisk pluralisme, demokrati, gennemsigtighed eller retsstatsprincippet; der henviser til, at EU sammen med en række demokratiske lande og regionale organisationer hverken anerkendte valget eller de myndigheder, der tog magten ved denne illegitime proces;

B.  der henviser til, at Nicolás Maduro den 10. januar 2019 uretmæssigt og i strid med forfatningen tiltvang sig magten som præsident over for landets Højesteret;

C.  der henviser til, at den lovligt og demokratisk valgte formand for den venezuelanske Nationalforsamling, Juan Guaidó, den 23. januar 2019 blev taget i ed som Venezuelas midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Union gentagne gange har opfordret til genindførelse af demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela gennem en troværdig politisk proces;

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i 2017 tildelte sin Sakharovpris for tankefrihed til den demokratiske opposition og politiske fanger i Venezuela;

1.  anerkender Guaidó som den legitime midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela i henhold til den venezuelanske forfatning som anført i dens artikel 233;

2.  anmoder næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om sammen med medlemsstaterne at indtage en stærk fælles holdning og til at anerkende Juan Guaidó som landets eneste legitime midlertidige præsident, indtil der kan udskrives nye valg; glæder sig over, at mange andre demokratiske stater allerede har anerkendt den nye midlertidige præsident;

3.  fordømmer på det kraftigste volden, der har medført drab og sårede, og udtrykker sin dybe medfølelse med ofrenes pårørende og venner; opfordrer indtrængende de de facto venezuelanske myndigheder til at standse alle menneskerettighedskrænkelser, drage gerningsmændene til ansvar og sikre, at alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder respekteres fuldt ud;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas midlertidige præsident og nationalforsamling, Lima-gruppens regeringer og parlamenter, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

Seneste opdatering: 31. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik