Procedură : 2019/2543(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0082/2019

Texte depuse :

B8-0082/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0061

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 141kWORD 44k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.683v01-00
 
B8-0082/2019

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8‑0082/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela(1), cea din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia(2) și cea din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela(3),

  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât alegerile desfășurate la 20 mai 2018 au avut loc fără a respecta standardele internaționale minime pentru un proces credibil și nu au respectat pluralismul politic, democrația, transparența și statul de drept; întrucât UE și alte țări democratice și organizații regionale nu au recunoscut nici alegerile respective, nici autoritățile instituite prin acest proces nelegitim;

B.  întrucât, la 10 ianuarie 2019, Nicolás Maduro a uzurpat în mod ilegitim funcția de președinte în fața Curții Supreme de Justiție, încălcând ordinea constituțională;

C.  întrucât, la 23 ianuarie 2019, președintele Adunării Naționale ales în mod legitim și democratic, Juan Guaidó, a fost investit în funcția de președinte interimar al Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

D.  întrucât Uniunea Europeană a solicitat în repetate rânduri „reinstaurarea democrației și a statului de drept în Venezuela prin intermediul unui proces politic credibil”;

E.  întrucât, în 2017, Parlamentul European a decernat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire opoziției democratice și prizonierilor politici din Venezuela,

1.  îl recunoaște pe dl Guaidó drept președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

2.  solicită ca Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), împreună cu statele membre, să adopte o poziție puternică și unitară și să-l recunoască pe Juan Guaidó ca unic președinte interimar legitim al țării până la organizarea unor noi alegeri; salută faptul că multe alte state democratice au recunoscut deja noua președinție interimară;

3.  condamnă cu fermitate violența, omorurile și actele care s-au soldat cu victime și transmite sincerele sale condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor; solicită insistent autorităților de facto din Venezuela să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului și să tragă la răspundere persoanele vinovate, precum și să asigure respectarea pe deplin a tuturor libertăților fundamentale și drepturilor omului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Grupului de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate