Предложение за резолюция - B8-0083/2019Предложение за резолюция
B8-0083/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венесуела

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Ян Захрадил, Пирко Руохонен-Лернер, Моника Маковей, Ханс-Олаф Хенкел, Ангел Джамбазки, Ружа Томашич от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0082/2019

Процедура : 2019/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0083/2019
Внесени текстове :
B8-0083/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0083/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела

(2019/2543(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно положението във Венесуела, и по-специално тези от 3 май 2018 г. относно президентските избори във Венесуела[1], от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници[2] и от 25 октомври 2018 г. относно положението във Венесуела[3],

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид Конституцията на Венесуела, и по-специално член 233 от нея,

–  като взе предвид изявлението от 19 април 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) относно положението във Венецуела,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

А.  като има предвид, че изборите за президент във Венесуела от 20 май 2018 г. бяха проведени, без да бъдат спазени минималните международни стандарти за надежден процес, и при провеждането им не бяха зачетени политическият плурализъм, демокрацията, прозрачността и принципите на правовата държава; като има предвид, че ЕС, заедно с други демократични държави и регионални организации, не признава нито изборите, нито органите, създадени в резултат от този незаконен процес;

Б.  като има предвид, че Венесуела е изправена пред безпрецедентна социална, икономическа и хуманитарна криза, предизвикани от политическа криза;

В.  като има предвид, че на 10 януари 2019 г. Николас Мадуро незаконно и в разрез с конституционния ред узурпира президентската власт пред Върховния съд;

Г.  като има предвид, че на 23 януари 2019 г. легитимно и демократично избраният председател на Националното събрание Хуан Гуайдо положи клетва като временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела;

Д.  като има предвид, че ЕС многократно призовава за възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела чрез надежден политически процес;

1.  изразява своята солидарност с народа на Венесуела;

2.  признава Хуан Гуайдо за законен временен президент на Боливарска република Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венецуела;

3.  призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите — членки на ЕС да заемат силна и единна позиция и да признаят Хуан Гуайдо като единствен легитимен временен президент на страната до обявяването на нови избори; приветства факта, че много други демократични държави вече са признали новия временен президент;

4.  остро осъжда последните насилия, убийства и смъртни случаи и изразява искрените си съболезнования на роднините на жертвите; настоятелно призовава органите на Венесуела да прекратят нарушенията на правата на човека и да подведат под отговорност извършителите, както и да гарантират пълното зачитане на всички основни свободи и на правата на човека;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на републиката и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.

Последно осъвременяване: 31 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност