Postup : 2019/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0083/2019

Předložené texty :

B8-0083/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.684v01-00
 
B8-0083/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele  (2019/2543(RSP))


Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele  (2019/2543(RSP))  
B8-0083/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(1), usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií(2) a usnesení ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele(3),

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména její článek 233,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. dubna 2018 o situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby ve Venezuele, které se konaly dne 20. května 2018, proběhly v rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro věrohodný proces a nebyl při nich respektován politický pluralismus, demokracie, transparentnost ani právní stát; vzhledem k tomu, že EU a ostatní demokratické země a regionální a mezinárodní organizace neuznaly ani tyto volby, ani jejich výsledek, ani orgány, které z tohoto nelegitimního volebního procesu vzešly;

B.  vzhledem k tomu, že Venezuela čelí bezprecedentní sociální, hospodářské a humanitární krizi, která je výsledkem krize politické;

C.  vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro si dne 10. ledna 2019 nelegitimně a v rozporu s ústavním pořádkem před Nejvyšším soudem uzurpoval prezidentské pravomoci;

D.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se legitimně a demokraticky zvolený předseda Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce prozatímního prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

E.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně vyzývala k obnově demokracie a právního státu ve Venezuele prostřednictvím důvěryhodného politického procesu;

1.  vyjadřuje svou solidaritu s venezuelským lidem;

2.  uznává Juana Guaidóa legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

3.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie a členské státy EU, aby zaujaly důrazný a jednotný postoj a uznaly Juana Guaidóa jako jediného legitimního prozatímního prezidenta země, dokud nebudou oznámeny nové volby; vítá skutečnost, že nového prozatímního prezidenta již uznalo několik demokratických států;

4.  důrazně odsuzuje nedávné násilí, jež způsobilo ztráty na životech a zranění osob, a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; naléhavě žádá venezuelské orgány, aby ukončily všechny formy porušování lidských práv, pohnaly všechny odpovědné osoby k odpovědnosti a zajistily plné dodržování všech základních svobod a lidských práv;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Limské skupiny, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Poslední aktualizace: 31. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí