Procedure : 2019/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0083/2019

Indgivne tekster :

B8-0083/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0061

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 138kWORD 44k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.684v01-00
 
B8-0083/2019

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP))


Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8-0083/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 3. maj 2018 om præsidentvalget i Venezuela(1) af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og dets grænser(2) og af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela(3),

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 233,

–  der henviser til erklæring af 26. januar 2019 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om situationen i Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at præsidentvalget i Venezuela, der fandt sted den 20. maj 2018, blev afholdt på en måde, der ikke overholdt de internationale minimumsstandarder for en troværdig proces og ikke overholdt principperne for politisk pluralisme, demokrati, gennemsigtighed og retsstaten; der henviser til, at EU og andre demokratiske lande samt regionale og internationale organisationer ikke anerkendte valget, dets resultat eller de myndigheder, der kom til magten ved denne illegitime proces;

B.  der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset social, økonomisk og humanitær krise som følge af en politisk krise;

C.  der henviser til, at Nicolás Maduro den 10. januar 2019 uretmæssigt og i strid med forfatningen tiltog sig magten som præsident over for landets Højesteret;

D.  der henviser til, at den lovligt og demokratisk valgte formand for den venezuelanske Nationalforsamling, Juan Guaidó, den 23. januar 2019 tog sig selv i ed som Venezuelas midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

E.  der henviser til, at EU gentagne gange har opfordret til genindførelse af demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela gennem en troværdig politisk proces;

1.  udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk;

2.  anerkender Juan Guaido som legitim midlertidig præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela i overensstemmelse med artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

3.  opfordrer NF/HR og EU's medlemsstater til at indtage en stærk og samlet holdning og anerkende Juan Guaidó som landets eneste legitime midlertidige præsident, indtil der udskrives nye valg; konstaterer med tilfredshed, at flere demokratiske stater allerede har anerkendt den nye midlertidige præsident;

4.  fordømmer på det kraftigste den seneste tids vold, drab og kvæstelser og udtrykker sin oprigtige medfølelse med ofrenes familier; opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at standse alle menneskerettighedskrænkelser og drage gerningsmændene til ansvar og til at sikre, at alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder respekteres fuldt ud;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas midlertidige præsident og nationalforsamling, Lima-gruppens regeringer og parlamenter, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

Seneste opdatering: 31. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik