Διαδικασία : 2019/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0083/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0083/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0061

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 150kWORD 45k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.684v01-00
 
B8-0083/2019

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2543(RSP))


Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Monica Macovei, Hans‑Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2543(RSP))  
B8‑0083/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα(1), της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της(2), και της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3),

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, και ιδίως το άρθρο 233,

–  έχοντας υπόψη την από 19 Απριλίου 2018 δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας, της 20ής Μαΐου 2018, διεξήχθησαν με τρόπο που δεν συμμορφωνόταν με τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία και σε συνθήκες απαξίωσης του πολιτικού πλουραλισμού, της δημοκρατίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και άλλες δημοκρατικές χώρες και περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί δεν αναγνώρισαν τις εκλογές, το αποτέλεσμά τους και τις αρχές που προέκυψαν από αυτή την παράνομη διαδικασία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μία κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου που συνιστά αποτέλεσμα πολιτικής κρίσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2019, ο Nicolás Maduro σφετερίστηκε παρανόμως και κατά παράβαση της συνταγματικής τάξης την προεδρική εξουσία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ορκίστηκε προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει επανειλημμένα την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα μέσω αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Βενεζουέλας·

2.  αναγνωρίζει τον Juan Guaidó ως νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

3.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν ισχυρή και ενιαία θέση και να αναγνωρίσουν τον Juan Guaidó ως τον μοναδικό νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της χώρας έως ότου ανακοινωθούν νέες εκλογές· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολλά δημοκρατικά κράτη έχουν ήδη αναγνωρίσει τη νέα προσωρινή Προεδρία·

4.  καταδικάζει δριμύτατα τη βία, τους φόνους και τους τραυματισμούς και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων· παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να ενεργήσουν προκειμένου να δοθεί τέλος σε όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λογοδοτήσουν οι αυτουργοί τους, καθώς επίσης και να μεριμνήσουν για τον πλήρη σεβασμό όλων των θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομάδας της Λίμα, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου