Procedūra : 2019/2543(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0083/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0083/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0061

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 157kWORD 44k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.684v01-00
 
B8-0083/2019

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,


par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP))


Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP))  
B8-0083/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2018. gada 3. maija rezolūciju par Venecuēlas prezidenta vēlēšanām(1), 2018. gada 5. jūlija rezolūciju par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās robežām(2) un 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(3),

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

–  ņemot vērā Venecuēlas konstitūciju un jo īpaši tās 233. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2018. gada 19. aprīļa paziņojumu par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A.  tā kā Venecuēlas prezidenta vēlēšanas 2018. gada 20. maijā notika, neievērojot obligātos starptautiskos standartus attiecībā uz ticamu procesu un neievērojot politisko plurālismu, demokrātiju, pārredzamību un tiesiskumu; tā kā ES un citas demokrātiskās valstis un reģionālās un starptautiskās organizācijas nav atzinušas ne vēlēšanas, ne to rezultātus un šajā nelikumīgajā procesā ieceltās amatpersonas;

B.  tā kā politiskās krīzes rezultātā Venecuēla saskaras ar nepieredzētu sociālo, ekonomisko un humanitāro krīzi;

C.  tā kā 2019. gada 10. janvārī Nicolás Maduro nelikumīgi un pretēji konstitucionālajai kārtībai Augstākās tiesas priekšā pārņēma prezidenta pilnvaras;

D.  tā kā 2019. gada 23. janvārī likumīgi un demokrātiski ievēlētais Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Juan Guaidó saskaņā ar Venecuēlas konstitūcijas 233. pantu nodeva zvērestu, stājoties Venecuēlas pagaidu prezidenta amatā;

E.  tā kā ES ir vairākkārt aicinājusi atjaunot Venecuēlā demokrātiju un tiesiskumu, izmantojot uzticamu politisko procesu,

1.  pauž savu solidaritāti ar Venecuēlas iedzīvotājiem;

2.  atzīst Juan Guaidó par likumīgo Venecuēlas Bolivāra Republikas pagaidu prezidentu saskaņā ar Venecuēlas konstitūcijas 233. pantu;

3.  aicina PV/AP un ES dalībvalstis ieņemt stingru un vienotu nostāju un atzīt Juan Guaidó par vienīgo likumīgo valsts pagaidu prezidentu, kamēr nebūs notikušas jaunas vēlēšanas; atzinīgi vērtē to, ka vairākas demokrātiskas valstis jauno pagaidu prezidentu jau ir atzinušas;

4.  stingri nosoda neseno vardarbību, slepkavības un nelaimes gadījumus, un pauž visdziļāko līdzjūtību šīs vardarbības upuru tuviniekiem; mudina Venecuēlas iestādes pārtraukt visus cilvēktiesību pārkāpumus un saukt vainīgos pie atbildības, kā arī nodrošināt to, ka tiek pilnībā ievērotas visas pamatbrīvības un cilvēktiesības;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas likumīgajam pagaidu prezidentam un Nacionālajai asamblejai, Limas grupas valstu valdībām un parlamentiem, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0199.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0313.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0436.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika