Förslag till resolution - B8-0083/2019Förslag till resolution
B8-0083/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Monica Macovei, Hans‑Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0082/2019

Förfarande : 2019/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0083/2019
Ingivna texter :
B8-0083/2019
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0083/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[1], av den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och dess gränser[2] och av den 25 oktober 2018 om situationen i Venezuela[3],

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av Venezuelas konstitution, särskilt artikel 233,

–  med beaktande av förklaringen av den 19 april 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Venezuela,

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det presidentval som hölls i Venezuela den 20 maj 2018 genomfördes på ett sätt som inte uppfyllde de internationella miniminormerna för ett trovärdigt förfarande och respekterade inte politisk mångfald, demokrati, transparens och rättsstatsprincipen. EU och andra demokratiska länder och regionala och internationella organisationer erkände inte detta val, valresultatet eller de myndigheter som inrättades genom den olagliga processen.

B.  Venezuela står inför en aldrig förut skådad social, ekonomisk och humanitär kris som ett resultat av en politisk kris.

C.  Den 10 januari 2019 tillskansade sig Nicolás Maduro olagligen och i strid med den konstitutionella ordningen presidentmakten inför landets högsta domstol.

D.  Den 23 januari 2019 svor nationalförsamlingens lagenligt och demokratiskt valda ordförande, Juan Guaidó, in sig själv som Venezuelas interimspresident, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas konstitution.

E.  EU har vid upprepade tillfällen efterlyst ett återupprättande av demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela genom en trovärdig politisk process.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med Venezuelas befolkning.

2.  Europaparlamentet erkänner Juan Guaidó som den Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas konstitution.

3.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och EU:s medlemsstater att inta en stark och enad hållning och att erkänna Juan Guaidó som landets enda legitima interimspresident till dess att ett nytt val utlyses. Parlamentet välkomnar att flera demokratiska länder redan har erkänt det nya interimspresidentskapet.

4.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt den senaste tidens våld, dödande och dödsfall, och uttrycker sitt djupa deltagande med offrens familjer. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de venezuelanska myndigheterna att sätta stopp för alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ställa de ansvariga till svars och se till att alla grundläggande friheter och mänskliga rättigheter respekteras till fullo.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident och nationalförsamling, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

 

Senaste uppdatering: 31 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy