Процедура : 2019/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0084/2019

Внесени текстове :

B8-0084/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0061

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 153kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението във Венесуела (2019/2543(RSP))


Хавиер Нарт, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Енрике Калвет Чамбон, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мария Тереса Хименес Барбат, Иван Яковчич, Петър Йежек, Валентинас Мазуронис, Гезине Майснер, Улрике Мюлер, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Ренате Вебер от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела (2019/2543(RSP))  
B8‑0084/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно положението във Венесуела, и по-специално тези от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела(1), от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия(2) и от 25 октомври 2018 г. относно положението във Венесуела(3),

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

–  като взе предвид Конституцията на Венесуела, и по-специално член 233 от нея,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че проведените на 20 май 2018 г. избори бяха организирани, без да бъдат спазени минималните международни стандарти за надежден процес, и при провеждането им не бяха зачетени политическият плурализъм, демокрацията, прозрачността и принципите на правовата държава; като има предвид, че ЕС, заедно с други демократични държави и регионални организации, не признава нито изборите, нито органите, създадени в резултат от този незаконен процес;

Б.  като има предвид, че на 10 януари 2019 г. Николас Мадуро незаконно узурпира президентската власт пред Върховния съд в нарушение на конституционния ред;

В.  като има предвид, че на 23 януари 2019 г. легитимно и демократично избраният председател на Националното събрание Хуан Гуайдо положи клетва като временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела;

Г.  като има предвид, че от 21 януари 2019 г. насам има протести и демонстрации в над 60 града в цялата страна, като най-голям беше протестът на 23 януари в Каракас; като има предвид, че в контекста на демонстрациите и размириците се съобщава за много смъртни случаи; като има предвид, че все продължава да има сериозни нарушения на правата на човека, произтичащи от актове на насилие и репресии срещу социалните протести, от незаконни нападения, произволни арести и стигматизиране и преследване на активисти от опозицията;

Д.  като има предвид, че на 25 януари 2019 г. Междуамериканската комисия по правата на човека (IACHR) предприе превантивни предпазни мерки в полза на Хуан Гуайдо;

Е.  като има предвид, че ЕС многократно призовава за „възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела чрез надежден политически процес“;

Ж.  като има предвид, че на 8 февруари 2018 г. прокурорът на Международния наказателен съд (МНС) образува производство по предварително разследване във връзка с положението във Венесуела, подкрепено от искания на неправителствени организации и отделни физически лица;

З.  като има предвид, че през декември 2017 г. Европейският парламент присъди наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на демократичната опозиция във Венесуела;

1.  признава и изразява пълната си подкрепа за председателя на Националното събрание Хуан Гуайдо, който на 23 януари 2019 г. пое ролята на временен президент на Боливарска република Венецуела, с оглед на незаконния режим на Николас Мадуро и в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела;

2.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, заедно с държавите членки, да приеме силна, единна позиция и да признае Хуан Гуайдо за единствения легитимен временен президент на страната, докато стане възможно обявяването на нови избори, във възможно най-кратък срок; приветства факта, че много други демократични държави вече са признали новия временен президент;

3.  настоятелно призовава ЕС, както и държавите членки, да работят заедно с държавите, които са част от групата от Лима, и по-специално с държавите, които са признали временния президент Хуан Гуайдо, за обща програма за пълно възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава и разрешаване на хуманитарната криза във Венесуела;

4.  изтъква отново пълната си подкрепа за Националното събрание, което е демократично избраният и легитимен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да бъдат възстановени и да се зачитат, включително прерогативите и безопасността на неговите членове; във връзка с това приветства превантивните предпазни мерки, предприети от IACHR в полза на Хуан Гуайдо;

5.  настоятелно призовава де факто администрацията на Мадуро да зачита правата на човека и основните свободи на всички членове на Националното събрание, включително на неговия председател Хуан Гуайдо, и на населението на страната като цяло;

6.  осъжда жестоките репресии, насочени срещу мирната опозиция и демократично избраните членове на Националното събрание и неговия председател Хуан Гуайдо, особено след полагането на клетва от него като временен президент на Венесуела;

7.  остро осъжда насилието, което води до убийства и жертви, и изразява искрените си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите; настоятелно призовава органите на Венесуела да прекратят нарушенията на правата на човека и да подведат под отговорност извършителите, както и да гарантират пълното зачитане на всички основни свободи и на правата на човека;

8.  твърдо подкрепя призива на генералния секретар на ООН за независимо и пълно разследване на убийствата, за които се съобщава; отново изразява пълната си подкрепа за започването на разследване от страна на МНС;

9.  продължава да подкрепя налагането от страна на ЕС на допълнителни целенасочени и обратими санкции, но счита, че трябва да се направи повече; призовава Съвета да разшири списъка със санкции, за да включи и други представители на незаконните венесуелски органи и членове на техните семейства; иска от Съвета да разгледа възможността за налагане на санкции върху петрола с произход от Венесуела, включително по отношение на държавното дружество Petróleos de Venezuela (PDVSA);

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на републиката и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2018)0199.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2018)0313.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2018)0436.

Последно осъвременяване: 31 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност