Postup : 2019/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0084/2019

Předložené texty :

B8-0084/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2019/2543(RSP))  
B8-0084/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(1), ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií(2) a ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele(3),

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 233,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že volby konané dne 20. května 2018 proběhly v rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro věrohodný proces a nerespektovaly zásady politického pluralismu, demokracie, transparentnosti a právního státu; vzhledem k tomu, že EU spolu s ostatními demokratickými zeměmi a regionálními organizacemi neuznala ani tyto volby, ani orgány, které z tohoto nelegitimního volebního procesu vzešly;

B.  vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro si dne 10. ledna 2019 nezákonně a v rozporu s ústavním pořádkem uzurpoval před Nejvyšším soudem prezidentské pravomoci;

C.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se legitimně a demokraticky zvolený předseda Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce prozatímního prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

D.  vzhledem k tomu, že od 21. ledna 2019 proběhly ve více než 60 městech v celé zemi protesty a demonstrace, z nichž největší dne 23. ledna v Caracasu; vzhledem k tomu, že v souvislosti s těmito demonstracemi a nepokoji jsou hlášeni mrtví; vzhledem k tomu, že v důsledku násilných zákroků a potlačování sociálních protestů, nezákonných razií, svévolného zatýkání a stigmatizace a pronásledování opozičních aktivistů nadále dochází k závažnému porušování lidských práv;

E.  vzhledem k tomu, že dne 25. ledna 2019 přijala Meziamerická komise pro lidská práva (IACHR) preventivní opatření na ochranu Juana Guaidóa;

F.  vzhledem k tomu, že EU již několikrát vyzvala k „obnově demokracie a právního státu ve Venezuele prostřednictvím důvěryhodného politického procesu“;

G.  vzhledem k tomu, že žalobkyně Mezinárodního trestního soudu dne 8. února 2018 zahájila předběžné šetření situace ve Venezuele na základě stížností nevládních organizací a jednotlivců;

H.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2017 udělil Evropský parlament Sacharovovu cenu za svobodu myšlení demokratické opozici ve Venezuele;

1.  uznává a plně podporuje předsedu Národního shromáždění Juana Guaidóa, který dne 23. ledna 2019 převzal funkci prozatímního prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela, s ohledem na nelegitimnost režimu Nicoláse Madura a v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

2.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jakož i členské státy, aby neprodleně zaujaly pevný a jednotný postoj a uznaly Juana Guaidóa jediným legitimním prozatímním prezidentem země, dokud nebudou vypsány nové volby; vítá skutečnost, že mnoho dalších demokratických států již nového, prozatímního prezidenta uznalo;

3.  naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby spolupracovaly zejména se zeměmi Limské skupiny a se zeměmi, které uznaly Juana Guaidóa prozatímním prezidentem, se společným plánem plného obnovení demokracie a právního státu a vyřešení humanitární krize ve Venezuele;

4.  vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je demokraticky zvoleným a legitimním orgánem Venezuely a jehož pravomoci je nutné obnovit a respektovat, včetně výsad a zajištění bezpečnosti jeho členů; vítá v tomto ohledu preventivní opatření IACHR na ochranu Juana Guaidóa;

5.  naléhavě proto vyzývá vládu de facto Nicoláse Madura, aby respektovala lidská práva a základní svobody všech členů Národního shromáždění, včetně jejího předsedy Juana Guaidóa, a široké veřejnosti ve Venezuele;

6.  odsuzuje tvrdé represe vůči pokojné opozici a demokraticky zvoleným členům Národního shromáždění včetně jeho předsedy Juana Guaidóa, zejména poté, co složil přísahu jako prozatímní prezident Venezuely;

7.  ostře odsuzuje násilí, jež způsobilo ztráty na životech a zranění osob, a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí; naléhavě žádá venezuelské orgány, aby ukončily všechny formy porušování lidských práv, pohnaly všechny odpovědné osoby k odpovědnosti a zajistily plné dodržování všech základních svobod a lidských práv;

8.  rozhodně podporuje výzvu generálního tajemníka OSN k nezávislému a plnému vyšetření případů obětí na životech; znovu vyjadřuje plnou podporu zahájení vyšetřování v rámci Mezinárodního trestního soudu;

9.  nadále podporuje další cílené a vratné sankce ze strany EU, nicméně se domnívá, že je nutné učinit více; vyzývá proto Radu, aby na seznam osob, na něž se vztahují sankce, doplnila další zástupce nelegitimních venezuelských orgánů a jejich rodinné příslušníky; žádá Radu, aby zvážila uvalení sankcí na venezuelskou ropu, mimo jiné i na obchod se státním podnikem PDVSA;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Limské skupiny, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Poslední aktualizace: 31. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí