Eljárás : 2019/2543(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0084/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0084/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0061

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 144kWORD 50k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP))  
B8-0084/2019

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai választásról szóló, 2018. május 3-i(1), a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló, 2018. július 5-i(2) és a venezuelai helyzetről szóló, 2018. október 25-i(3) állásfoglalására,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel Venezuela alkotmányára és különösen annak 233. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2018. május 20-án tartott választások lebonyolítása nem felelt meg a hiteles választási folyamatra vonatkozó nemzetközi minimumszabályoknak, és annak során nem tartották be a politikai pluralizmus, a demokrácia, az átláthatóság és a jogállamiság elveit; mivel az EU és más demokratikus országok és regionális szervezetek sem a választásokat, sem az ezen illegitim eljárás révén létrehozott hatóságokat nem ismerték el;

B.  mivel 2019. január 10-én Nicolás Maduro jogellenesen és az alkotmányos rend megsértésével visszaélt az elnöki hatalommal a Legfelsőbb Bíróság előtt;

C.  mivel 2019. január 23-án Juan Guaidó, a nemzetgyűlés legitim módon és demokratikusan megválasztott elnöke a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban felesküdött Venezuela ideiglenes elnökének;

D.  mivel 2019. január 21. óta az ország több mint 60 városában tartottak tüntetéseket és demonstrációkat, amelyek közül a legnagyobb január 23-án, Caracasban volt; mivel a tüntetésekkel és zavargásokkal összefüggésben számos halálesetet jelentettek; mivel továbbra is súlyos emberi jogi jogsértések fordulnak elő, amelyek forrása a társadalmi tiltakozással szembeni és annak elfojtására irányuló erőszakos fellépés, a jogellenes razziák, az önkényes letartóztatások, valamint az ellenzéki aktivisták megbélyegzése és üldözése;

E.  mivel 2019. január 25-én az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága (IACHR) elővigyázatossági intézkedéseket hozott Juan Guaidó védelmében;

F.  mivel az Európai Unió ismételten felszólított arra, hogy hiteles politikai folyamat révén állítsák helyre Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot;

G.  mivel 2018. február 8-án a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze a venezuelai helyzettel kapcsolatban előzetes vizsgálatot indított a nem kormányzati szervezetektől és magánszemélyektől kapott bejelentések alapján;

H.  mivel 2017 decemberében az Európai Parlament a gondolatszabadságért adományozott Szaharov-díjat a venezuelai demokratikus ellenzéknek ítélte oda;

1.  elismeri és maradéktalan támogatásáról biztosítja a nemzetgyűlés elnökét, Juan Guaidót, aki 2019. január 23-án átvette a Venezuelai Bolivári Köztársaság ideiglenes elnökének tisztségét, tekintettel Nicolás Maduro rendszerének illegitim voltára és összhangban a venezuelai alkotmány 233. cikkével;

2.  felkéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő), hogy a tagállamokkal együtt fogadjon el egy határozott és egységes álláspontot, és hogy ismerje el Juan Guaidót az ország egyetlen legitim ideiglenes elnökének, amíg ki nem lehet írni új választásokat, a lehető legrövidebb időn belül; üdvözli, hogy számos más demokratikus állam már elismerte az új ideiglenes elnökséget;

3.  sürgeti az EU-t és a tagállamokat, hogy működjenek együtt különösen a Lima-csoporthoz tartozó országokkal, továbbá azokkal, amelyek elismerték Juan Guaidó ideiglenes elnökségét egy közös menetrend kialakítása érdekében, amelynek célja a demokrácia és a jogállamiság teljes körű helyreállítása és a humanitárius válság megoldása Venezuelában;

4.  ismételten maradéktalan támogatásáról biztosítja a nemzetgyűlést, Venezuela demokratikusan megválasztott és legitim testületét, amelynek hatásköreit helyre kell állítani és tiszteletben kell tartani, beleértve többek között a nemzetgyűlés tagjainak előjogait és biztonságát; e tekintetben üdvözli az IACHR által Juan Guaidó védelmében hozott elővigyázatossági intézkedéseket;

5.  ennélfogva nyomatékosan felszólítja Maduro de facto kormányát, hogy tartsa tiszteletben a nemzetgyűlés valamennyi tagjának, többek között elnökének, Juan Guaidónak, valamint tágabb értelemben az ország teljes lakosságának emberi jogait és alapvető szabadságjogait;

6.  elítéli az erőszakos elnyomást, amely a békés ellenzék és a nemzetgyűlés demokratikusan megválasztott tagjai és elnöke, Juan Guaidó ellen irányult különösen azt követően, hogy Juan Guaidó felesküdött Venezuela ideiglenes elnökének;

7.  határozottan elítéli az erőszakot, amely gyilkosságokat és haláleseteket eredményezett, és őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak és barátainak; sürgeti a venezuelai hatóságokat, hogy vessenek véget az emberi jogok mindennemű megsértésének, számoltassák el a felelősöket, valamint biztosítsák minden alapvető szabadságjog és emberi jog teljes körű tiszteletben tartását;

8.  határozottan támogatja az ENSZ főtitkárának arra irányuló felhívását, hogy végezzenek független és teljes körű vizsgálatot a bejelentett halálesetekre vonatkozóan; továbbra is teljes mértékben támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság általi vizsgálat megindítását;

9.  továbbra is támogatja, hogy az EU további célzott és visszafordítható szankciókat alkalmazzon, de úgy véli, hogy ennél többet kell tenni; ezért felhívja a Tanácsot, hogy terjessze ki a szankciók listáját az illegitim venezuelai hatóságok egyéb képviselőire és azok családtagjaira is; felszólítja a Tanácsot, hogy mérlegelje a venezuelai olajjal – beleértve az állami tulajdonban lévő PDVSA vállalattal való ügyletekkel – kapcsolatos szankciók bevezetését;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság és nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0436.

Utolsó frissítés: 2019. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat