Procedură : 2019/2543(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0084/2019

Texte depuse :

B8-0084/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0061

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 143kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8‑0084/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela(1), cea din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia(2) și cea din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela(3),

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât alegerile desfășurate la 20 mai 2018 au avut loc fără a respecta standardele internaționale minime pentru un proces credibil și nu au respectat pluralismul politic, democrația, transparența și statul de drept; întrucât UE și alte țări democratice și organizații regionale nu au recunoscut nici alegerile respective, nici autoritățile instituite prin acest proces nelegitim;

B.  întrucât, la 10 ianuarie 2019, Nicolas Maduro a uzurpat în mod ilegitim funcția de președinte în fața Curții Supreme de Justiție, încălcând ordinea constituțională;

C.  întrucât, la 23 ianuarie 2019, președintele Adunării Naționale ales în mod legitim și democratic, Juan Guaidó, a fost investit în funcția de președinte interimar al Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

D.  întrucât, începând din 21 ianuarie 2019, au avut loc proteste și demonstrații în peste 60 de orașe din țară, cele mai mari dintre ele desfășurându-se la 23 ianuarie la Caracas; întrucât sunt raportate numeroase decese în contextul demonstrațiilor și al tulburărilor; întrucât actele de represiune și de violență împotriva protestelor sociale, raziile ilegale, arestările arbitrare și stigmatizarea și persecutarea activiștilor din opoziție duc în continuare la încălcări grave ale drepturilor omului;

E.  întrucât, la 25 ianuarie 2019, Comisia interamericană pentru drepturile omului (IACHR) a adoptat măsuri de precauție pentru protecția lui Juan Guaidó;

F.  întrucât UE a solicitat în repetate rânduri reinstaurarea democrației și a statului de drept în Venezuela prin intermediul unui proces politic credibil;

G.  întrucât, la 8 februarie 2018, procurorul CPI a deschis o anchetă preliminară privind situația din Venezuela, susținută de sesizări primite de la ONG-uri și persoane fizice;

H.  întrucât, în decembrie 2017, Parlamentul European a decernat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire opoziției democratice din Venezuela,

1.  îl recunoaște pe președintele Adunării Naționale, Juan Guaidó, care, la 23 ianuarie 2019, și-a asumat rolul de președinte interimar al Republicii Bolivariene a Venezuelei, și își exprimă sprijinul deplin pentru acesta, având în vedere ilegitimitatea regimului lui Nicolás Maduro și în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

2.  invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), împreună cu statele membre, să adopte o poziție puternică și unitară și să-l recunoască pe Juan Guaidó ca unic președinte interimar legitim al țării până la organizarea, în cel mai scurt timp posibil, a unor noi alegeri; salută faptul că multe alte state democratice au recunoscut deja noua președinție interimară;

3.  îndeamnă UE și statele sale membre să colaboreze, în special, cu țările care fac parte din Grupul de la Lima, precum și cu țările care au recunoscut președinția interimară a lui Juan Guaidó cu privire la o agendă comună pentru restabilirea deplină a democrației și a statului de drept și pentru soluționarea crizei umanitare din Venezuela;

4.  își reafirmă sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care constituie organismul legitim și ales în mod democratic al Venezuelei, ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi; salută, în acest sens, măsurile de precauție pentru protecția lui Juan Guaidó adoptate de IACHR;

5.  îndeamnă, așadar, administrația de facto a lui Nicolas Maduro să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor membrilor Adunării Naționale, inclusiv ale președintelui Juan Guaidó și ale întregii populații a țării;

6.  condamnă represiunea dură împotriva opoziției pașnice, a membrilor aleși în mod democratic ai Adunării Naționale și a președintelui acesteia, Juan Guaidó, în special după investirea acestuia în funcția de președinte interimar al Venezuelei;

7.  condamnă cu fermitate violența, omorurile și actele care s-au soldat cu victime și transmite sincerele sale condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor; îndeamnă autoritățile din Venezuela să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului și să tragă la răspundere persoanele vinovate, precum și să se asigure că toate libertățile fundamentale și drepturile omului sunt respectate pe deplin;

8.  sprijină ferm apelul Secretarului General al ONU pentru efectuarea unei anchete independente și complete cu privire la victimele raportate; își reafirmă sprijinul deplin pentru deschiderea unei anchete de către CPI;

9.  continuă să sprijine impunerea de către UE a unor sancțiuni suplimentare specifice și reversibile, dar consideră că sunt necesare măsuri suplimentare; solicită, prin urmare, Consiliului să-i includă pe lista celor cărora li se aplică sancțiuni și pe alți reprezentanți ai autorităților nelegitime ale Venezuelei, precum și pe membrii familiilor lor; solicită Consiliului să ia în considerare sancțiuni asupra petrolului din Venezuela, inclusiv asupra tranzacțiilor cu compania de stat PDVSA;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și al Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Grupului de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate