Postup : 2019/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0084/2019

Predkladané texty :

B8-0084/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH UZNESENIA
PDF 146kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))  
B8‑0084/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(1), na uznesenie z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(2) a na uznesenie z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele(3),

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu, a najmä na jej článok  233,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez toho, aby spĺňali minimálne medzinárodné normy pre dôveryhodný proces, a bez rešpektovania politickej plurality, demokracie, transparentnosti a zásad právneho štátu; keďže EÚ spolu s ďalšími demokratickými krajinami a regionálnymi organizáciami neuznala tieto voľby ani orgány zavedené týmto nezákonným procesom;

B.  keďže 10. januára 2019 si Nicolás Maduro protiprávne uzurpoval prezidentskú právomoc pred Najvyšším súdom, čo je v rozpore s ústavným poriadkom;

C.  keďže 23. januára 2019 oprávnene a demokraticky zvolený predseda národného zhromaždenia Juan Guaidó zložil v súlade s článkom 233 ústavy Venezuely prísahu ako dočasný prezident Venezuely;

D.  keďže od 21. januára 2019 prebiehajú protesty a demonštrácie vo viac ako 60 mestách v celej krajine, medzi ktorými boli najväčšie protesty 23. januára v Caracase; keďže v súvislosti s demonštráciami a nepokojmi sú hlásené mnohé úmrtia; keďže pretrvávajú závažné prípady porušovania ľudských práv, ktoré vyplývajú z násilných činov proti sociálnym protestom a ich potláčania, nezákonných razií, svojvoľného zatýkania a stigmatizácie a prenasledovania opozičných aktivistov;

E.  keďže 25. januára 2019 Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) prijala ochranné preventívne opatrenia v prospech Juana Guaidóa;

F.  keďže EÚ opakovane vyzvala na obnovenie demokracie a právneho štátu vo Venezuele prostredníctvom dôveryhodného politického procesu;

G.  keďže prokurátorka Medzinárodného trestného súdu začala 8. februára 2018 predbežné preskúmanie situácie vo Venezuele, a to na základe požiadaviek, ktoré zaslali mimovládne organizácie a jednotlivci;

H.  keďže Európsky parlament udelil v decembri 2017 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia demokratickej opozícii vo Venezuele;

1.  vyjadruje uznanie a plnú podporu predsedovi národného zhromaždenia Juanovi Guaidóovi, ktorý 23. januára 2019 prevzal úlohu dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky vzhľadom na nelegitímnosť režimu Nicolása Madura a v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy;

2.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby čo najskôr spolu s členskými štátmi prijala silný a jednotný postoj a uznala Juana Guaidóa ako jediného legitímneho dočasného prezidenta krajiny až do vyhlásenia nových volieb; víta skutočnosť, že mnohé ďalšie demokratické štáty už nového dočasného prezidenta uznali;

3.  naliehavo vyzýva EÚ, ako aj členské štáty, aby spolupracovali najmä s krajinami, ktoré patria do Limskej skupiny, a s krajinami, ktoré uznali dočasné predsedníctvo Juana Guaidóa, na spoločnej agende pre úplnú obnovu demokracie a právneho štátu a pre vyriešenie humanitárnej krízy vo Venezuele;

4.  opätovne vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu, ktoré je demokraticky zvoleným a legitímnym orgánom Venezuely a ktorého právomoci je potrebné obnoviť a rešpektovať, a to vrátane výsad a bezpečnosti jeho členov; v tejto súvislosti víta ochranné preventívne opatrenia, ktoré poskytla IACHR v prospech Juana Guaidóa;

5.  vyzýva preto de facto vládu Madura, aby rešpektovala ľudské práva a základné slobody všetkých členov národného zhromaždenia vrátane jeho predsedu Juana Guaidóa a celého obyvateľstva krajiny;

6.  odsudzuje tvrdé represie namierené proti pokojnej opozícii a demokraticky zvoleným členom národného zhromaždenia a jeho prezidentovi Juanovi Guaidóovi, a to najmä po tom, čo zložil prísahu ako dočasný prezident Venezuely;

7.  dôrazne odsudzuje násilie, ktoré vedie k zabíjaniu a stratám na životoch, a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí; naliehavo vyzýva venezuelské orgány, aby zastavili všetky formy porušovania ľudských práv a vyvodili zodpovednosť voči zodpovedným osobám a aby zabezpečili plné dodržiavanie všetkých základných slobôd a ľudských práv;

8.  dôrazne podporuje výzvu generálneho tajomníka OSN, pokiaľ ide o nezávislé a úplné vyšetrenie nahlásených obetí na životoch; opakuje svoju plnú podporu začatiu vyšetrovania Medzinárodného trestného súdu;

9.  naďalej podporuje zavedenie dodatočných cielených a odvolateľných sankcií zo strany EÚ, ale domnieva sa, že je potrebné urobiť viac; vyzýva preto Radu, aby rozšírila zoznam sankcií o ďalších zástupcov nelegitímnych venezuelských orgánov a ich rodinných príslušníkov; žiada Radu, aby uvažovala o uvalení sankcií na venezuelskú ropu vrátane obchodovania so štátnym podnikom PDVSA;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Posledná úprava: 31. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia