Διαδικασία : 2019/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0085/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0085/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0061

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 154kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.686v01-00
 
B8-0085/2019

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2543(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2543(RSP))  
B8‑0085/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1656 του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα(1), η οποία ανανεώνει έως τις 14 Νοεμβρίου 2019 τα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 26ης Ιανουαρίου 2019, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) για λογαριασμό της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ για λογαριασμό της ΕΕ στις 10 Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τη νέα θητεία του Προέδρου Maduro,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, και ιδίως εκείνα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(2), της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(3), της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(4), της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(5), της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(6), της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(7), της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα(8), της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία(9), και της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(10),

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, και ιδίως το άρθρο 233,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει δεινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση κατά την οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας έχουν ήδη μεταναστεύσει σε γειτονικές χώρες, ο πληθωρισμός του περασμένου έτους εκτινάχθηκε σε ποσοστό που υπερβαίνει το 1 650 000 % και, σύμφωνα με τη Φαρμακευτική Ομοσπονδία της Βενεζουέλας (Fefarven), στη χώρα διαπιστώνεται έλλειψη του 85 % των φαρμάκων που διατίθενται συστηματικά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Οκτωβρίου 2018 περιλαμβάνουν αναφορά σε μια πολιτική λύση για την τρέχουσα κρίση, η οποία πρέπει να επιδιωχθεί μέσω της διερεύνησης της δυνατότητας σύστασης ομάδας επαφής, στόχος της οποίας θα είναι η προώθηση μιας πρωτοβουλίας που θα δρομολογηθεί από κοινού με βασικούς περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, με σκοπό τη δημιουργία των συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πολιτική διαδικασία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές της 20ής Μαΐου 2018 διεξήχθησαν χωρίς να τηρηθούν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία και σε συνθήκες απαξίωσης του πολιτικού πλουραλισμού, της δημοκρατίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με άλλες δημοκρατικές χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς, δεν αναγνώρισε ούτε τις εκλογές ούτε τις αρχές που προέκυψαν από αυτή την παράνομη διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την έλλειψη αναγνώρισης των εκλογών της 20ής Μαΐου 2018, ο Nicolás Maduro ορκίστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2019 ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την περίοδο 2019-2025·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βενεζουέλα πραγματοποιούνται δημόσιες διαδηλώσεις κατά τις τελευταίες ημέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν χάσει τη ζωή τους 26 άτομα, λόγω της αδιάκριτης άσκησης βίας εκ μέρους των αρχών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ορκίστηκε προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πεπεισμένη ότι μια ειρηνική, δημοκρατική πολιτική λύση είναι η μόνη βιώσιμη διέξοδος από την κρίση της Βενεζουέλας και συνεργάζεται με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους ώστε να διαπιστώσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να συμβάλει η ΕΕ στη διαμόρφωση των συνθηκών που απαιτούνται για μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία μεταξύ των σχετικών παραγόντων της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή της να διατηρήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, καταδικάζει δριμύτατα τη βία που οδηγεί σε δολοφονίες και τραυματισμούς, και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους συγγενείς και τους οικείους των θυμάτων· παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να ενεργήσουν ώστε να δοθεί τέλος σε όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μεριμνήσουν ώστε οι αυτουργοί τους να λογοδοτήσουν και να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό όλων των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  διατυπώνει εκ νέου την πλήρη υποστήριξή του προς την Εθνοσυνέλευση, το μοναδικό όργανο της Βενεζουέλας που διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση, οι εξουσίες της οποίας χρήζουν αποκατάστασης και σεβασμού, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων και της ασφάλειας των μελών της·

3.  επαναλαμβάνει τις προηγούμενες θέσεις του ότι μια ειρηνική και δημοκρατική λύση χωρίς αποκλεισμούς είναι η μόνη βιώσιμη διέξοδος από το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και τη σοβαρή κοινωνική κρίση που αυτό προκάλεσε· καταδικάζει και απορρίπτει, συνεπώς, κάθε πρόταση ή προσπάθεια για την επίλυση της κρίσης η οποία ενδεχομένως συνεπάγεται τη χρήση όπλων ή βίας·

4.  ζητεί να διενεργηθούν επειγόντως ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες προεδρικές εκλογές σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά πρότυπα και με τη συνταγματική τάξη της Βενεζουέλας·

5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής και με άλλους σημαντικούς παράγοντες, με στόχο τη σύσταση διεθνούς ομάδας επαφής, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2018· τονίζει ότι η ομάδα αυτή θα πρέπει να προωθήσει μια κοινή αντίληψη και τη συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των βασικών διεθνών παραγόντων σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, με στόχο μια ειρηνική και δημοκρατική λύση της τρέχουσας κρίσης, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε άμεση διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών στη Βενεζουέλα, και δημιουργώντας κατά προτίμηση τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης διαδικασίας που θα επιτρέψει στους πολίτες της Βενεζουέλας να καθορίσουν το μέλλον τους μέσω της διεξαγωγής νέων εκλογών με όλες τις εγγυήσεις, όπως με συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, ισότιμους όρους για όλους τους παράγοντες, διαφάνεια και διεθνείς παρατηρητές· επαναλαμβάνει ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να μπει τέλος στη θεσμική κρίση που υφίσταται η χώρα είναι η πλήρωση όλων αυτών των προϋποθέσεων·

6.  υπενθυμίζει το αίτημα που υπέβαλε η ΕΕ όσον αφορά την επείγουσα έκκληση για ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες εκλογές, και δηλώνει ότι, ελλείψει τέτοιας ανακοίνωσης, θα υποβληθεί αίτημα στην ΑΠ/ΥΕ, στην ΕΕ και στα κράτη μέλη να λάβουν ισχυρή ενιαία θέση και να αναγνωρίσουν τον Juan Guaidó ως προσωρινό πρόεδρο της χώρας έως ότου προκηρυχθούν νέες εκλογές·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομάδας της Λίμα, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

(1)

ΕΕ L 276 της 7.11.2018, σ. 10.

(2)

ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145.

(3)

ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21.

(4)

ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 190.

(5)

ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 101.

(6)

ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 137.

(7)

ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 61.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου