Eljárás : 2019/2543(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0085/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0085/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0061

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 142kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.686v01-00
 
B8-0085/2019

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről  (2019/2543(RSP))  
B8-0085/2019

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról szóló, 2018. november 6-i (KKBP) 2018/1656 tanácsi határozatra(1), amely 2019. november 14-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos célzott korlátozó intézkedéseket,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsának 2018. október 15-i következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) venezuelai helyzetről szóló, az EU nevében tett 2019. január 26-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az alelnök/főképviselőnek az EU nevében tett, Nicolás Maduro elnök új mandátumáról szóló 2019. január 10-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i(2), a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i(3), a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i(4), a venezuelai helyzetről szóló 2016. június 8-i(5), a venezuelai helyzetről szóló 2017. április 27-i(6), a venezuelai helyzetről szóló 2018. február 8-i(7), a venezuelai választásokról szóló 2018. május 3-i(8), a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló 2018. július 5-i(9), valamint a venezuelai helyzetről szóló 2018. október 25-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel Venezuela alkotmányára, különösen annak 233. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a venezuelai lakosság rettenetes társadalmi és gazdasági helyzettel néz szembe, amely miatt az ENSZ szerint már több mint 3 millió venezuelai vándorolt el a szomszédos országokba, a tavalyi évi inflációs ráta 1 650 000% fölé emelkedett, és a Venezuelai Gyógyszerszövetség (Fefarven) szerint az országban hiánycikk a rendszeresen értékesített gyógyszerek 85%-a;

B.  mivel a Külügyek Tanácsa 2018. október 15-i ülésének következtetései utalnak arra, hogy a jelenlegi válságra egy olyan kapcsolattartó csoport létrehozásának lehetőségét megvizsgálva kellene politikai megoldást találni, amelynek célja egy, a legfontosabb regionális és nemzetközi szereplők által közösen irányított kezdeményezés előmozdítása a politikai folyamat feltételeinek megteremtése érdekében;

C.  mivel a 2018. május 20-án tartott választások lebonyolítása nem felelt meg a hiteles választási folyamatra vonatkozó nemzetközi minimumszabályoknak, és annak során nem tartották tiszteletben a politikai pluralizmus, a demokrácia, az átláthatóság és a jogállamiság elveit; mivel az EU és más demokratikus országok és regionális szervezetek sem a választásokat, sem az ezen illegitim eljárás révén létrehozott hatóságokat nem ismerték el;

D.  mivel a 2018. május 20-i választások elismerésének hiánya ellenére Nicolás Maduro 2019. január 10-én a Legfelsőbb Bíróság előtt letette az esküt a 2019–2025 közötti időszakra;

E.  mivel az elmúlt néhány napban Venezuelában a lakosság utcai tüntetéseket folytat; mivel ebben az időszakban 26 ember vesztette életét a hatóságok által alkalmazott megkülönböztetés nélküli erőszak miatt;

F.  mivel 2019. január 23-án Juan Guaidó, a nemzetgyűlés elnöke, a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban letette az esküt Venezuela ideiglenes elnökeként;

G.  mivel az EU-nak továbbra is meggyőződése, hogy a békés, demokratikus és politikai megoldás az egyetlen fenntartható kiút a venezuelai válságból, és együttműködést folytat a nemzetközi és regionális partnerekkel annak felmérése érdekében, hogy az EU miként segíthetné elő a hiteles politikai folyamathoz szükséges feltételek megteremtését az érintett venezuelai szereplők körében; mivel az EU ismételten hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is nyitott marad a kommunikáció folytatására;

1.  szolidaritását fejezi ki a venezuelai nép felé, határozottan elítéli az erőszakot, amely halálesetekhez és sérülésekhez vezetett, és őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak és barátainak; sürgeti a venezuelai hatóságokat, hogy vessenek véget az emberi jogok mindennemű megsértésének, vonják felelősségre ennek felelőseit, és biztosítsák valamennyi alapvető szabadság és emberi jog maradéktalan tiszteletben tartását;

2.  ismételten teljes támogatásáról biztosítja a nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen legitim demokratikus testületét, amelynek hatásköreit helyre kell állítani és tiszteletben kell tartani, beleértve többek között a nemzetgyűlés tagjainak előjogait és biztonságát;

3.  ismételten megerősíti azon korábbi álláspontját, amely szerint a békés, demokratikus és inkluzív megoldás jelenti az egyetlen fenntartható kiutat a jelenlegi politikai patthelyzetből és az abból fakadó súlyos társadalmi válságból; ezért elítél és elutasít minden olyan javaslatot vagy kísérletet a válság megoldására, amely fegyverek vagy erőszak alkalmazását vonhatja maga után;

4.  felszólít arra, hogy haladéktalanul rendezzenek szabad, átlátható és hiteles elnökválasztásokat a nemzetközileg elismert demokratikus normákkal és Venezuela alkotmányos rendjével összhangban;

5.  felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy a 2018. október 15-i tanácsi következtetésekben foglaltaknak megfelelően működjön együtt a régió országaival és minden más kulcsfontosságú szereplővel egy nemzetközi kapcsolattartó csoport létrehozása céljából; hangsúlyozza, hogy ennek a csoportnak elő kell mozdítania a venezuelai helyzettel kapcsolatban a kulcsfontosságú nemzetközi szereplők közös megegyezését és összehangolt megközelítését, amelynek célja a jelenlegi válság békés és demokratikus megoldása, elkerülve ugyanakkor a közvetlen közvetítést a venezuelai felek között, inkább a hiteles folyamat kialakításához szükséges feltételek megteremtésén munkálkodva, lehetővé téve a venezuelaiak számára, hogy saját maguk határozzák meg jövőjüket olyan új választások révén, amelynek megtartása során minden garancia érvényesül, beleértve a megállapodás szerinti menetrendet, az összes szereplőre vonatkozó egyenlő feltételeket, az átláthatóságot és a nemzetközi megfigyelést; megismétli, hogy az ország csak akkor tud véget vetni az általa most elszenvedett intézményi válságnak, ha az összes ilyen feltétel teljesül;

6.  emlékeztet az EU azon kérésére, hogy sürgősen tűzzenek ki szabad, átlátható és hiteles választásokat, és kijelenti, hogy ilyen bejelentés hiányában az alelnök/főképviselőt, az EU-t és a tagállamokat fel fogják hívni arra, hogy alakítsanak ki határozott egységes álláspontot, és az új választások kiírásáig ismerjék el Juan Guaidót az ország ideiglenes elnökeként;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság és nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

 

(1)

HL L 276., 2018.11.7., 10. o.

(2)

HL C 285., 2017.8.29., 145. o.

(3)

HL C 294., 2016.8.12., 21. o.

(4)

HL C 316., 2016.8.30., 190. o.

(5)

HL C 86., 2018.3.6., 101. o.

(6)

HL C 298., 2018.8.23., 137. o.

(7)

HL C 463., 2018.12.21., 61. o.

(8)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.

(9)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.

(10)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0436.

Utolsó frissítés: 2019. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat