Procedură : 2019/2543(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0085/2019

Texte depuse :

B8-0085/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0061

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 141kWORD 47k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.686v01-00
 
B8-0085/2019

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8‑0085/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia (PESC) 2018/1656 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela(1), care reînnoiește până la 14 noiembrie 2019 măsurile restrictive specifice în vigoare în prezent;

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 octombrie 2018,

–  având în vedere declarația din 26 ianuarie 2019 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în numele UE, privind situația din Venezuela,

–  având în vedere declarația din 10 ianuarie 2019 a VP/ÎR, în numele UE, referitoare la noul mandat al președintelui Maduro,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(2), din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(3), din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(4), din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela(5), din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela(6), din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela(7), din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela(8), din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia(9) și din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela(10),

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât populația din Venezuela se confruntă cu o situație socială și economică îngrozitoare datorită căreia, potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste 3 milioane de persoane au emigrat deja în țările învecinate, rata inflației a explodat anul trecut la 1 650 000 % și, potrivit Federației farmaceutice din Venezuela (Fefarven), țara nu dispune de 85 % din medicamentele de bază;

B.  întrucât concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 octombrie 2018 includ o referire la o soluție politică la criza actuală, care ar trebui obținută prin explorarea posibilității de a stabili un grup de contact al cărui obiectiv ar fi promovarea unei inițiative care să fie coordonată împreună cu principalii parteneri regionali și internaționali, în vederea creării unor condiții care pot conduce la un proces politic;

C.  întrucât alegerile desfășurate la 20 mai 2018 au avut loc fără a se respecta standardele internaționale minime pentru un proces credibil și nu au respectat pluralismul politic, democrația, transparența și statul de drept; întrucât UE și alte țări democratice și organizații regionale nu au recunoscut nici alegerile respective, nici autoritățile instituite prin acest proces nelegitim;

D.  întrucât, în ciuda faptului că alegerile din 20 mai 2018 nu au fost recunoscute, la 10 ianuarie Nicolás Maduro a depus jurământul în fața Curții Supreme de Justiție pentru un nou mandat, 2019-2025;

E.  întrucât în Venezuela au avut loc în ultimele zile demonstrații publice; întrucât în această perioadă au fost ucise 26 de persoane ca rezultat a violenței generalizate din partea autorităților;

F.  întrucât, la 23 ianuarie 2019, președintele Adunării Naționale, Juan Guaidó, a fost învestit în funcția de președinte interimar al Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

G.  întrucât UE are în continuare convingerea că o soluție politică pașnică și democratică reprezintă singura cale durabilă de ieșire din criza venezueleană și colaborează cu parteneri internaționali și regionali pentru a identifica modalități de a contribui la crearea condițiilor necesare pentru un proces politic credibil între actorii venezueleni relevanți; întrucât UE își reafirmă disponibilitatea de a menține deschise canalele de comunicare,

1.  își exprimă solidaritatea cu poporul venezuelean, condamnă cu fermitate violențele, soldate cu morți și răniți, și transmite condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor; solicită insistent autorităților din Venezuela să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului și să tragă la răspundere persoanele vinovate, precum și să se asigure că toate libertățile fundamentale și drepturile omului sunt respectate pe deplin;

2.  își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care constituie unicul organism democratic legitim al Venezuelei, ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi;

3.  își reafirmă pozițiile exprimate în trecut că o soluție democratică, pașnică și favorabilă incluziunii reprezintă singura cale durabilă de ieșire din impasul politic actual și din criza socială gravă pe care a provocat-o; condamnă și respinge, prin urmare, orice propunere sau încercare de soluționare a crizei care ar putea implica recurgerea la arme sau violența;

4.  solicită organizarea de urgență a unor alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, în conformitate cu standardele democratice internaționale recunoscute și cu ordinea constituțională din Venezuela;

5.  invită Serviciul European de Acțiune Externă să colaboreze cu țările din regiune și cu orice alți actori importanți cu scopul de a crea un grup internațional de contact, astfel cum se menționează în concluziile Consiliului din 15 octombrie 2018; subliniază că acest grup ar trebui să promoveze o înțelegere comună și o abordare concertată în rândul principalilor actori internaționali cu privire la situația din Venezuela, înspre găsirea unei soluții pașnice și democratice la criza actuală, evitând orice mediere directă între părțile aflate în conflict, însă creând condițiile necesare pentru un proces credibil, care să le permită cetățenilor venezueleni să își hotărască propriul viitor prin organizarea de noi alegeri cu toate garanțiile, inclusiv un calendar convenit, condiții egale pentru toți participanții, transparență și observatori internaționali; reiterează faptul că nu va fi posibil să se pună capăt crizei instituționale cu care se confruntă țara decât în cazul în care sunt îndeplinite toate aceste condiții;

6.  reamintește solicitarea adresată de Uniunea Europeană de a convoca de urgență alegeri libere, transparente și credibile și declară că, dacă acestea nu vor fi anunțate, se va solicita VP/ÎR, Uniunii Europene și statelor membre să prezinte o poziție comună puternică și să îl recunoască pe Juan Guaidó în funcția de președinte interimar al țării până la organizarea de noi alegeri;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Grupului de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

(1)

JO L 276, 7.11.2018, p. 10.

(2)

JO C 285, 29.8.2017, p. 145.

(3)

JO C 294, 12.8.2016, p. 21.

(4)

JO C 316, 30.8.2016, p. 190.

(5)

JO C 86, 6.3.2018, p. 101.

(6)

JO C 298, 23.8.2018, p. 137.

(7)

JO C 463, 21.12.2018, p. 61.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

(9)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

(10)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate