Postup : 2019/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0085/2019

Predkladané texty :

B8-0085/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 52k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.686v01-00
 
B8-0085/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))  
B8-0085/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1656 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele(1) a ktorým sa do 14. novembra 2019 obnovujú v súčasnosti platné cielené reštriktívne opatrenia,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 15. októbra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 26. januára 2019 v mene EÚ o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 10. januára 2019 v mene EÚ o novom mandáte prezidenta Madura,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(2), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele,(3) z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(4), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(5), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(6), z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele(7), z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(8) a z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(9)a z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele(10),

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu, najmä na jej článok  233,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže obyvateľstvo Venezuely sa ocitlo v zúfalej sociálnej a hospodárskej situácii a podľa OSN viac ako tri milióny Venezuelčanov migrovali do susedných krajín, miera inflácie v minulom roku stúpla na viac ako 1 650 000 % a podľa venezuelskej farmaceutickej federácie (Fefarven) v krajine chýba 85 % pravidelne predávaných liekov;

B.  keďže v záveroch Rady pre zahraničné veci z 15. októbra 2018 sa vyzýva na politické riešenie súčasnej krízy, o ktoré sa treba usilovať tak, že sa preskúma možnosť vytvorenia kontaktnej skupiny, ktorej cieľom by bola podpora iniciatívy vedenej spoločne s kľúčovými regionálnymi a medzinárodnými partnermi s cieľom vytvoriť podmienky, ktoré by mohli viesť k politickému procesu;

C.  keďže voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez toho, aby spĺňali minimálne medzinárodné normy pre dôveryhodný proces, a bez zabezpečenia politickej plurality, demokracie, transparentnosti a zásad právneho štátu; keďže EÚ spolu s ďalšími demokratickými krajinami a regionálnymi organizáciami voľby ani orgány zriadené týmto nezákonným procesom neuznala;

D.  keďže napriek neuznaným voľbám z 20. mája 2018 Nicolás Maduro zložil prísahu 10. januára 2019 pred Najvyšším súdom na obdobie 2019 – 2025;

E.  keďže počas posledných dní sa vo Venezuele uskutočnili verejné demonštrácie; keďže v tomto období si bezhlavé násilie zo strany orgánov vyžiadalo 26 obetí;

F.  keďže 23. januára 2019 bol predseda národného zhromaždenia Juan Guaidó v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy vymenovaný za dočasného prezidenta Venezuely;

G.  keďže EÚ je stále presvedčená, že jediným udržateľným východiskom z venezuelskej krízy je mierové, demokratické a politické riešenie a spolupracuje s medzinárodnými a regionálnymi partnermi na tom, ako by mohla pomôcť pri vytváraní podmienok potrebných na dôveryhodný politický proces medzi príslušnými venezuelskými aktérmi; keďže EÚ opätovne vyjadrila ochotu komunikovať na každej úrovni;

1.  vyjadruje solidaritu s ľudom Venezuely, dôrazne odsudzuje násilie, ktorého dôsledkom je zabíjanie a obete, a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí; naliehavo žiada venezuelské orgány, aby zastavili všetky formy porušovania ľudských práv, vyvodili zodpovednosť voči zodpovedným osobám a zabezpečili plné dodržiavanie všetkých základných slobôd a ľudských práv;

2.  opätovne vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu, ktoré je legitímnym demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci je potrebné obnoviť a rešpektovať, vrátane osobitného postavenia a bezpečnosti jeho poslancov;

3.  opätovne potvrdzuje svoj predchádzajúci postoj, že mierové, demokratické a inkluzívne riešenie je jediným udržateľným východiskom zo súčasnej patovej politickej situácie a vážnej sociálnej krízy, ktorú vyvolala; odsudzuje a odmieta preto akýkoľvek návrh alebo pokus o vyriešenie krízy, ktorý by sa opieral o použitie zbraní alebo násilia;

4.  požaduje urýchlené konanie slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb v súlade s medzinárodnými demokratickými normami a venezuelským ústavným poriadkom;

5.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby spolupracovala s krajinami tohto regiónu a všetkými ďalšími kľúčovými aktérmi na vytvorení medzinárodnej kontaktnej skupiny, ako sa uvádza v záveroch Rady z 15. októbra 2018; zdôrazňuje, že táto skupina by mala podporovať spoločné porozumenie a koordinovaný prístup kľúčových medzinárodných aktérov k situácii vo Venezuele s cieľom dosiahnuť mierové a demokratické riešenie súčasnej krízy, pričom by sa malo zabrániť akejkoľvek priamej mediácii medzi venezuelskými stranami, ale skôr by sa mali vytvoriť potrebné podmienky na vytvorenie dôveryhodného procesu, ktorý Venezuelčanom umožní rozhodnúť o vlastnej budúcnosti v nových voľbách so všetkými zárukami vrátane dohodnutého harmonogramu, rovnakých podmienok pre všetkých aktérov, transparentnosti a medzinárodného pozorovania; opakuje, že inštitucionálnu krízu, v ktorej sa krajina ocitla, sa podarí ukončiť iba ak budú splnené všetky tieto podmienky;

6.  pripomína požiadavku EÚ na urýchlené konanie slobodných, transparentných a dôveryhodných volieb a vyhlasuje, že v prípade, že k ich vyhláseniu nedôjde, požiada PK/VP, EÚ a členské štáty, aby zaujali silné a jednotné stanovisko a uznali Juana Guaidóa za dočasného prezidenta krajiny, až kým sa neuskutočnia nové voľby;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 276, 7.11.2018, s. 10.

(2)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(3)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

(4)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(5)

Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.

(6)

Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 137.

(7)

Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 61.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(9)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(10)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Posledná úprava: 31. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia