Postopek : 2019/2543(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0085/2019

Predložena besedila :

B8-0085/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0061

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.686v01-00
 
B8-0085/2019

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Venezueli (2019/2534(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli (2019/2534(RSP))  
B8-0085/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1656 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Odločbe (SZVP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli(1), ki je do 14. novembra 2019 podaljšal ciljno usmerjene omejevalne ukrepe, ki se trenutno izvajajo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 15. oktobra 2018,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 26. januarja 2019 v imenu EU o razmerah v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice z dne 10. januarja 2019 v imenu EU o novem mandatu predsednika Mandura,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli(2), z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli(3), z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli(4), z dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli(5), z dne 27. aprila 2017 o razmerah v Venezueli(6), z dne 8. februarja 2018 o razmerah v Venezueli(7), z dne 3. maja 2018 o volitvah v Venezueli(8), z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih kopenskih mejah s Kolumbijo in Brazilijo(9) ter z dne 25. oktobra 2018 o razmerah v Venezueli(10),

–  ob upoštevanju venezuelske ustave, zlasti 233. člena,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se venezuelsko prebivalstvo sooča z grozljivimi socialnimi in gospodarskimi razmerami, zaradi katerih se je po podatkih OZN več kot 3 milijone Venezuelcev že preselilo v sosednje države, ker je lanskoletna stopnja inflacije poskočila nad 1 650 000 % in ker po podatkih venezuelske farmacevtske federacije država nima 85 % zdravil iz redne prodaje;

B.  ker se zaključki Sveta za zunanje zadeve z dne 15. oktobra 2018 sklicujejo tudi na politično rešitev trenutne krize, za katero je treba preučiti možnost ustanovitve skupine za stike, ki se bo zavzemala za pobudo pod skupnim vodstvom s ključnimi regionalnimi in mednarodnimi partnerji, da bi se ustvarili pogoji, ki bodo vodili k političnemu procesu;

C.  ker so bile volitve 20. maja 2018 izvedene, ne da bi bili izpolnjeni minimalni mednarodni standardi za verodostojen postopek in ne da bi se upoštevali politični pluralizem, demokracija, preglednost in načela pravne države; ker EU skupaj z drugimi demokratičnimi državami in regionalnimi organizacijami ni priznala ne volitev in ne oblasti, ki se je vzpostavila s tem nelegitimnim postopkom;

D.  ker je Nicolas Maduro 10. januarja 2019 zaprisegel pred vrhovnim sodiščem za obdobje 2019–2025, čeprav volitve z dne 20. maja 2018 niso bile priznane;

E.  ker so bile v zadnjih dneh v Venezueli javne demonstracije; ker je bilo v tem času zaradi vsesplošnega nasilja oblasti ubitih 26 ljudi;

F.  ker je 23. januarja 2019 na podlagi člena 233 venezuelske ustave kot začasni predsednik Venezuele zaprisegel predsednik narodne skupščine Juan Guaidó;

G.  ker je EU še vedno prepričana, da je mirna, demokratična politična rešitev edini izhod iz venezuelske krize, zato skupaj z mednarodnimi in regionalnimi partnerji skuša najti način za vzpostavitev pogojev, potrebnih za verodostojen politični proces med ustreznimi venezuelskimi akterji; ker EU ponovno poudarja, da je pripravljena pustiti odprte komunikacijske poti;

1.  izraža solidarnost s prebivalci Venezuele, odločno obsoja nasilje, ki je privedlo do ubojev in žrtev, ter izraža iskreno sožalje njihovim družinam in prijateljem; poziva venezuelske oblasti, naj ustavijo vse kršitve človekovih pravic, odgovorne zanje privedejo pred sodišče ter zagotovijo, da se bodo popolnoma spoštovale človekove pravice in temeljne svoboščine;

2.  ponovno poudarja, da v celoti podpira narodno skupščino, ki je legitimen in demokratičen organ Venezuele, katerega pooblastila je treba znova uveljaviti in spoštovati, vključno s pristojnostjo in varnostjo njegovih članov;

3.  ponovno potrjuje svoje predhodno stališče, da je mirna, demokratična in vključujoča rešitev edini trajni izhod iz trenutnega političnega zastoja in hude družbene krize, ki jo je ta povzročil, zato obsoja in zavrača vsakršen predlog ali poskus rešitve krize, ki bi lahko pomenil uporabo orožja ali nasilja;

4.  poziva, naj se čim prej izvedejo svobodne, pregledne in verodostojne predsedniške volitve v skladu z mednarodno priznanimi demokratičnimi standardi in venezuelskim ustavnim redom;

5.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj sodeluje z državami v regiji in drugimi ključnimi akterji, da bi se ustanovila mednarodna kontaktna skupina, kot je navedeno v sklepih Sveta z dne 15. oktobra 2018; poudarja, da bi morala skupina spodbujati skupno razumevanje razmer v Venezueli in usklajen pristop ključnih mednarodnih akterjev, da bi se sedanja kriza rešila na miren in demokratičen način, a bi se morala izogibati neposredni mediaciji med venezuelskimi stranmi, temveč rajši vzpostaviti potrebne pogoje za oblikovanje verodostojnega procesa, ki bi Venezuelcem omogočil izvedbo novih volitev z vsemi jamstvi, vključno z dogovorjenim časovnim razporedom, enakimi pogoji za vse akterje, preglednostjo in mednarodnim opazovanjem; ponovno poudarja, da bo mogoče odpraviti institucionalno krizo, s katero se sooča država, le če bodo izpolnjeni vsi ti pogoji;

6.  opozarja na zahtevo EU, da se hitro izvedejo svobodne, pregledne in verodostojne volitve, ter izjavlja, da bo v odsotnosti napovedi volitev od podpredsednice/visoke predstavnice, EU in držav članic zahteval, da zavzamejo odločno enotno stališče ter da do novih volitev kot začasnega predsednika države priznajo Juana Guaidója;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, legitimnemu začasnemu predsedniku republike in narodne skupščine Bolivarske republike Venezuele, vladam in parlamentom skupine iz Lime, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

(1)

UL L 276, 7.11.2018, str. 10.

(2)

UL C 285, 29.8.2017, str. 145.

(3)

UL C 294, 12.8.2016, str. 21.

(4)

UL C 316, 30.8.2016, str. 190.

(5)

UL C 86, 6.3.2018, str. 101.

(6)

UL C 298, 23.8.2018, str. 137.

(7)

UL C 463, 21.12.2018, str. 61.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.

(9)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313.

(10)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0436.

Zadnja posodobitev: 31. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov