Предложение за резолюция - B8-0086/2019Предложение за резолюция
B8-0086/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венесуела

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Николаос Хундис, Елеонора Форенца, Мария Лидия Сенра Родригес, Юнус Омаржи от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2019/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0086/2019
Внесени текстове :
B8-0086/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0086/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела

(2019/2543(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид глава 1, член 1, параграф 2 от Устава на ООН от 1945 г. и заявената в него цел „да развива приятелски отношения между нациите, основани на зачитане принципа на равноправието и самоопределението на народите, и да взема други подходящи мерки за укрепване на всеобщия мир“,

–  като взе предвид член 1 от Международния пакт за граждански и политически права и член 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, в които се заявява, че „всички народи имат право на самоопределение“ и че „по силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие“,

–  като взе предвид принципа на ненамеса, определен в Устава на ООН,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид декларацията от срещата на държавните и правителствените ръководители на Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) и ЕС от 10 и 11 юни 2015 г., в която подписалите потвърждават своя ангажимент към всички цели и принципи, установени в Устава на Обединените нации, и подкрепата си за всички усилия в подкрепа на суверенното равенство на всички държави и зачитането на тяхната териториална цялост и политическа независимост,

–  като взе предвид Конституцията на Венесуела,

–  като взе предвид декларацията на Латиноамериканския парламент, и по-специално отхвърлянето на всеки опит за чуждестранна намеса, пряка или косвена, във вътрешните работи на Боливарска република Венесуела, и призива за провеждане на конструктивен диалог,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 20 май 2018 г. Венесуела произведе конституционно определени свободни и демократични избори за президент и за регионални законодателни съвети; като има предвид, че в тези избори взеха участие 16 партии и четирима кандидати за президент; като има предвид, че само три опозиционни партии решиха да бойкотират тези избори;

Б.  като има предвид, че президентските избори бяха предсрочни по искане на опозицията; като има предвид, че политическото и изборно споразумение, изготвено в Доминиканската република и модерирано от бившия министър-председател на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро, в последния момент не беше подписано от опозицията;

В.  като има предвид, че изборите бяха проведени при равни, справедливи и прозрачни условия, под надзора на балансиран Национален избирателен съвет, и предлагаха достатъчни гаранции за всички участници;

Г.  като има предвид, че по покана на съответните органи на Венесуела на изборите във Венесуела присъстваха 200 независими международни наблюдатели, като бившия министър-председател на Испания Хосе Луис Сапатеро, бившия министър на външните работи на Кипър Маркос Киприану и бившия председател на френския Сенат Жан-Пиер Бел;

Д.  като има предвид, че на 20 май 2018 г. Николас Мадуро спечели изборите с 68% от гласовете;

Е.  като има предвид, че избори за губернатори бяха произведени през октомври 2018 г., а общински избори – през декември 2018 г., с участието на партии от опозицията; като има предвид, че опозицията оспорва само президентските избори, които се проведоха при същите обстоятелства като останалите три изборни кампании;

Ж.  като има предвид, че на 23 януари 2019 г. Венесуела беше изправена пред опит за преврат със самопровъзгласяването на Хуан Гуайдо за временен президент на страната; като има предвид, че този акт няма конституционно или правно основание, тъй като условията на членовете от Конституцията, на които се прави позоваване, не бяха изпълнени;

З.  като има предвид, че САЩ и така наречената група от Лима валидираха опита за преврат, признавайки Хуан Гуайдо за временен президент на страната, докато същевременно други държави признаха Николас Мадуро за законен президент на Боливарска република Венесуела;

И.  като има предвид, че на 24 януари 2019 г. изявление на САЩ, в което настоятелно се призоваваше Организацията на американските държави (ОАД) да признае Хуан Гуайдо за временен президент, беше отхвърлено от 18 от нейните членове;

Й.  като има предвид, че предложение на САЩ в подкрепа на преврата на Хуан Гуайдо беше отхвърлено в Съвета за сигурност на ООН; като има предвид, че вместо това Съветът за сигурност призова за открит и приобщаващ диалог в страната с цел намаляване на напрежението;

К.  като има предвид, че повече от 20 държави, включително членове на Съвета за сигурност на ООН, държави членки на КАРИКОМ и много други, призоваха за открит и приобщаващ диалог в страната за разрешаване на настоящите ѝ проблеми;

Л.  като има предвид, че икономическото и социалното положение във Венесуела се е влошило значително през последните години в резултат на нарастващите икономически и финансови санкции от страна на САЩ и ЕС, които водят до свръхинфлация, недостиг на доставки, нарастваща бедност и недостиг на лекарства и медицинско оборудване;

М.  като има предвид, че е налице неотложна необходимост кризата да бъде преодоляна и да се намери изход чрез преговори от настоящото положение;

О.  като има предвид, че през тази седмица много държави в региона, като Мексико и Уругвай, изразиха своята готовност да се ангажират като медиатори или посредници с цел постигане на решение чрез приобщаващ национален диалог;

1.  остро осъжда опита за преврат във Венесуела, самопровъзгласяването на Хуан Гуайдо за временен президент на страната извън конституционната рамка, както и стратегията за придаване на легитимност на чуждестранна намеса във Венесуела, подкрепена от САЩ и така наречената група от Лима;

2.  изразява загриженост, че настоящото положение може да доведе до ескалация на насилието във Венесуела; в тази връзка подчертава, че мирно и политическо решение на съществуващите проблеми следва да бъде договорено от гражданите на Венесуела съгласно Конституцията на Венесуела и без външна намеса;

3.  призовава всички политически сили в страната да се върнат към пътя на диалога и преговорите; припомня, че диалогът, прекъснат от опозицията преди една година, доведе до текста на Споразумението за демократично съвместно съществуване за Венесуела, и подчертава, че това споразумение би могло да бъде отправна точка за подновен национален диалог;

4.  приветства готовността, изразена от много държави в региона, като Мексико и Уругвай, да се ангажират като медиатори или посредници с цел постигане на решение чрез диалог;

5.  подчертава, че международното признаване на всяко ново правителство, основано на самопровъзгласяване, сериозно рискува допълнително да влоши политическото положение и да породи странични ефекти извън Венесуела, в целия регион;

6.  настоява за категорично осъждане на опита за преврат от Съвета и държавите членки, както и за спазването на международното право, а именно принципите на Устава на ООН, като например принципа за ненамеса;

7.  осъжда засилената ескалация на политическата намеса, икономическата и финансовата блокада, дипломатическата дестабилизация и продължаващите заплахи, насърчавани от САЩ, самообявената група от Лима и ЕС срещу Венесуела;

8.  призовава за отмяна на икономическите и финансовите санкции срещу Венесуела, които са допринесли значително за влошаването на състоянието на икономиката на страната, както е видно от доклада на независимия експерт на ООН Алфред де Саяс;

9.  призовава държавите членки да не следват безотговорната стратегия, приета от президента на САЩ Доналд Тръмп и от някои държави от така наречената група от Лима, която се стреми да легитимира чуждестранната намеса във Венесуела, вместо да подкрепя и насърчава мирни решения на ситуацията чрез диалог;

10.  приветства факта, че Съветът за сигурност на ООН отхвърли предложение на САЩ за подкрепа на опита за преврат във Венесуела;

11.  счита за неприемливи изявленията на институциите на ЕС и на някои държави членки срещу суверенна и независима държава, които ще допринесат единствено за ескалацията на конфликта;

12.  припомня, че президентът на Боливарска република Венесуела Николас Мадуро беше избран чрез всенародно гласуване на 20 май 2018 г.;

13.  изразява своята солидарност с венесуелския народ; припомня, че „всички народи имат право на самоопределение“ и че „по силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие“[1]; отхвърля всички атаки срещу демокрацията и суверенитета на Венесуела;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Боливарска република Венесуела, парламента на Меркосур, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и латиноамериканските регионални организации, включително UNASUR, ALBA и CELAC.

Последно осъвременяване: 31 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност