Postup : 2019/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0086/2019

Předložené texty :

B8-0086/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH USNESENÍ
PDF 147kWORD 52k
30.1.2019
PE631.687v01-00
 
B8-0086/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2019/2543(RSP))


João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2019/2543(RSP))  
B8-0086/2019

Evropský parlament,

–   s ohledem na kapitolu 1 čl. 1 odst. 2 Charty OSN z roku 1945, podle nějž má OSN za cíl „rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru“,

–  s ohledem na článek 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, v nichž se uvádí, že „všechny národy mají právo na sebeurčení“ a že „na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický status a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj“,

–  s ohledem na zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí zakotvenou v Chartě OSN,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na prohlášení hlav států a vlád ze summitu EU a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC) konaného 10.–11. června 2015, v němž signatáři opětovně potvrdili své odhodlání řídit se všemi cíli a zásadami zakotvenými v Chartě OSN a své rozhodnutí podporovat veškeré úsilí o dodržování zásady svrchované rovnosti všech států a respektování jejich územní celistvosti a politické nezávislosti,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu,

–  s ohledem na prohlášení Latinskoamerického parlamentu, který zejména odmítl veškeré pokusy o přímé či nepřímé vměšování do vnitřních záležitostí Bolívarovské republiky Venezuela a vyzval ke konstruktivnímu dialogu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 20. května 2018 proběhly ve Venezuele svobodné a demokratické prezidentské volby a volby do regionálních legislativních rad; vzhledem k tomu, že voleb se zúčastnilo 16 politických stran a o úřad prezidenta se ucházeli čtyři kandidáti; vzhledem k tomu, že pouze tři opoziční strany se rozhodly tyto volby bojkotovat;

B.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby se na žádost opozice konaly dříve; vzhledem k tomu, že opozice se na poslední chvíli rozhodla nepodepsat politickou a volební dohodu vypracovanou v Dominikánské republice díky zprostředkování bývalého španělského premiéra Josého Luise Rodrigueze Zapatera;

C.  vzhledem k tomu, že volby proběhly řádně za rovných a transparentních podmínek pod dohledem vyvážené Národní volební rady a nabízely všem účastníkům dostatečné záruky;

D.  vzhledem k tomu, že venezuelským volbám bylo na pozvání příslušných venezuelských orgánů přítomno 200 nezávislých mezinárodních pozorovatelů, mezi nimiž byli i bývalý španělský premiér José Luis Zapatero, bývalý ministr zahraničích věcí Kypru Marcos Cipriani a bývalý předseda francouzského Senátu Jean-Pierre Bel;

E.  vzhledem k tomu, že dne 20. května 2018 vyhrál volby Nicolás Maduro, který získal 68 % hlasů;

F.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2018 se konaly guvernérské volby a v prosinci 2018 obecní volby, jichž se zúčastnily i opoziční strany; vzhledem k tomu, že opozice protestuje pouze proti výsledku prezidentských voleb, které se konaly za stejných podmínek jako ostatní tři volby;

G.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 došlo ve Venezuele k pokusu o státní převrat, kdy se Juan Guaidó prohlásil prozatímním prezidentem; vzhledem k tomu, že tento čin nemá žádnou oporu v ústavě ani v zákoně, neboť podmínky uvedené v citovaných článcích ústavy nebyly naplněny;

H.  vzhledem k tomu, že Spojené státy a takzvaná Limská skupina tento pokus o státní převrat legitimizovaly a uznaly Juana Guaidóa prozatímním prezidentem, ačkoli jiné země současně uznávají legitimním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela Nicoláse Madura;

I.  vzhledem k tomu, že Organizace amerických států dne 24. ledna 2019 zamítla hlasy 18 svých členů návrh podporovaný Spojenými státy, aby vydala prohlášení, které by uznalo Juana Guaidóa prozatímním prezidentem;

J.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN zamítla návrh Spojených států, aby státnímu převratu Juana Guaidóa vyslovila podporu; vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti namísto toho vyzvala k tomu, aby v zemi probíhal otevřený a inkluzivní dialog, který by zmírnil napětí;

K.  vzhledem k tomu, že k otevřenému a inkluzivnímu dialogu v zemi v zájmu vyřešení současných problémů vyzvalo více než 20 zemí, mezi nimiž byli i členové Rady bezpečnosti OSN, členské státy CARICOM a mnoho dalších;

L.  vzhledem k tomu, že ekonomická a sociální situace ve Venezuele se v posledních letech nesmírně zhoršila v důsledku zesilujících hospodářských a finančních sankcí USA a EU, které způsobují hyperinflaci, výpadky dodávek, růst chudoby a nedostatek léků a lékařských pomůcek;

M.  vzhledem k tomu, že je naléhavě třeba současnou situaci ve Venezuele překonat a dospět k dohodě o jejím vyřešení;

O.  vzhledem k tomu, že tento týden vyjádřila řada zemí v regionech, mimo jiné Mexiko a Uruguay, svou ochotu působit jako zprostředkovatelé ve snaze o nalezení řešení prostřednictvím inkluzivního národního dialogu;

1.  ostře odsuzuje pokus o státní převrat ve Venezuele a čin Juana Guaidóa, který sám sebe prohlásil prozatímním prezidentem mimo ústavní rámec, jakož i strategii USA a tzv. Limské skupiny legitimizovat vměšování do vnitřních záležitostí Venezuely;

2.  je znepokojen tím, že současná situace může vést k eskalaci násilí ve Venezuele; v této souvislosti zdůrazňuje, že současné problémy vyžadují mírové politické řešení, které by mělo být výsledkem jednání mezi venezuelskými občany na základě venezuelské ústavy bez vměšování zvenčí;

3.  vyzývá všechny politické síly v zemi, aby se vrátily na cestu dialogu a jednání; připomíná, že dialog, který opozice před rokem přerušila, vyústil v text „dohody o demokratickém soužití ve Venezuele“, a zdůrazňuje, že tato dohoda by mohla být výchozím bodem pro obnovený národní dialog;

4.  vítá ochotu zemí v regionech, mimo jiné Mexika a Uruguaye, působit jako zprostředkovatelé ve snaze o nalezení řešení prostřednictvím dialogu;

5.  zdůrazňuje, že mezinárodní uznání nové vlády založené na samoprohlášení představuje závažné riziko, že dojde k dalšímu zhoršování politické situace s důsledky pro okolní země a celý region;

6.  požaduje, aby Rada a členské státy ostře odsoudily pokus o státní převrat a aby bylo dodržováno mezinárodní právo, zejména zásady obsažené v Charty OSN a zásada nevměšování;

7.  odsuzuje další eskalaci politického vměšování, hospodářskou a finanční blokádu, diplomatickou destabilizaci a neustálé hrozby Venezuele, za nimiž stojí Spojené státy, samozvaná Limská skupina a Evropská unie;

8.  vyzývá ke zrušení hospodářských a finančních sankcí vůči Venezuele, které výrazně přispěly ke zhoršení ekonomické situace země, jak je patrné ze zprávy, kterou vypracoval nezávislý expert OSN Alfred de Zayas;

9.  vyzývá členské státy, aby se neřídily nezodpovědnou strategií prezidenta USA Donalda Trumpa a některých zemí z takzvané Limské skupiny, které legitimizují vměšování do vnitřních záležitostí Venezuely, místo aby podporovaly a propagovaly mírová řešení prostřednictvím dialogu;

10.  vítá, že Rada bezpečnosti OSN odmítla návrh OSN na vyslovení podpory pokusu o státní převrat ve Venezuele;

11.  považuje za nepřijatelné, že orgány a některé členské státy EU vydaly prohlášení proti suverénnímu a nezávislému státu, která pouze přispějí k eskalaci konfliktu;

12.  připomíná, že prezident Bolívarovské republiky Venezuela Nicolás Maduro byl dne 20. května 2018 zvolen v lidovém hlasování;

13.  vyjadřuje svou solidaritu s venezuelským lidem; připomíná, že „všechny národy mají právo na sebeurčení“ a že „na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický status a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj“(1); odmítá veškeré útoky na venezuelskou demokracii a suverenitu;

14.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládě Bolívarovské republiky Venezuela, parlamentu zemí Mercosur, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a latinskoamerickým regionálním orgánům, včetně Unasur, ALBA a CELAC.

(1)

Prohlášení OSN o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům

Poslední aktualizace: 31. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí