Procedură : 2019/2543(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0087/2019

Texte depuse :

B8-0087/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0061

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 147kWORD 48k
30.1.2019
PE631.688v01-00
 
B8-0087/2019

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))


Molly Scott Cato, Tilly Metz în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8‑0087/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația din 24 ianuarie 2019 atribuită purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU, Antonio Guterres, referitoare la noul val de violențe din Venezuela(1),

–  având în vedere declarația din 25 ianuarie 2019 a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet,

–  având în vedere declarația Parlamentului Latinoamerican și al Caraibilor din 28 ianuarie 2019, semnată de președintele său Elias Castillo,

–  având în vedere raportul Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din iunie 2018 intitulat „Încălcări ale drepturilor omului în Republica Bolivariană a Venezuelei: o spirală descendentă căreia nu i se întrevede sfârșitul”,

–  având în vedere Decizia (PESC) 2018/901 a Consiliului din 25 iunie 2018(2) de a adăuga 11 funcționari venezueleni pe lista de sancțiuni,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 15 octombrie 2018,

–  având în vedere raportul complet al Amnesty International referitor la Venezuela, din 20 septembrie 2018, intitulat: „Așa nu se poate trăi: securitatea publică și dreptul la viață în Venezuela”, precum și documentele mai recente ale Amnesty International referitoare la Venezuela,

–  având în vedere articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât săptămâna trecută a avut loc o agravare a tensiunilor și o escaladare dramatică a violențelor legate de protestele din Venezuela, care s-au soldat cu cel puțin 20 de morți, numeroși răniți și detenții pe scară largă;

B.  întrucât este imperios necesar să se depășească situația actuală și să se găsească o soluție negociată: tulburările sociale, dificultățile economice și exodul a milioane de venezueleni, penuria gravă de alimente și medicamente și absența unor servicii medicale adecvate, precum și protecția insuficientă a drepturilor omului, insecuritatea și violența pe străzi sunt consecința unei gestionări politice defectuoase și a comportamentului autocrat al guvernului Maduro;

C.  întrucât răspunsul autorităților guvernamentale la demonstrațiile legitime a dat naștere celei mai grave represiuni împotriva opoziției până în prezent, cu o utilizare excesivă a forței din partea poliției care nu demonstrează niciun respect față de integritatea fizică a demonstranților, detenții arbitrare în masă, intimidări, rele tratamente, inclusiv violență sexuală; întrucât încercarea de a reduce la tăcere demonstranții nu oferă soluții durabile la conflict și contravine tuturor obligațiilor internaționale în ceea ce privește dreptul la proteste pașnice;

D.  întrucât condamnarea civililor de către instanțele militare și impunitatea pentru maltratare, hărțuirea și incriminarea apărătorilor drepturilor omului de către guvernul Maduro au fost amplu denunțate și condamnate de organizații naționale și internaționale;

E.  întrucât în februarie 2018 procurorul Curții Penale Internaționale a decis să inițieze o examinare preliminară a situației din Venezuela pentru a analiza presupusele infracțiuni comise în țară din aprilie 2017, în contextul demonstrațiilor și al tulburărilor politice conexe;

F.  întrucât dreptul la proteste pașnice este un drept fundamental al omului, în timp ce orice cerere de protest trebuie să fie încadrată cu atenție, pentru a evita alte acte de violență sau de provocare având în vedere tensiunile actuale;

G.  întrucât orice soluție pentru acest conflict profund și complex trebuie să se găsească în cadrul statului de drept, să fie în conformitate cu standardele internaționale și trebuie să respecte pe deplin democrația și a drepturilor omului;

H.  întrucât recunoașterea internațională a oricărui nou guvern format pe baza autoproclamării riscă să alimenteze o situație deja incendiară, și chiar un război civil, și ar putea produce efecte de propagare în afara Venezuelei, având in vedere riscul creșterii numărului de migranți care fug în țările învecinate;

I.  întrucât, în ultimele zile, în Venezuela au fost primite o serie de propuneri de mediere din partea Mexicului, a Uruguayului și a Parlamentului Latinoamerican și al Caraibilor, împreună cu oferta de a crea un grup internațional de contact, sprijinit de UE;

J.  întrucât rolul Uniunii Europene ar trebui să fie acela de a oferi mediere între toți actorii implicați în conflict în interiorul țării, rol pe care îl poate juca în mod util, având în vedere legătura strânsă dintre mai multe state membre ale UE și Venezuela,

K.  întrucât, conform cifrelor furnizate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) afiliată la ONU, numărul refugiaților venezueleni, prezenți în cea mai mare parte în țările învecinate, a ajuns la mult peste trei milioane de persoane, ceea ce reprezintă o presiune fără precedent asupra resurselor umanitare și economice ale țărilor-gazdă,

1.  condamnă răspunsul președintelui Maduro și al autorităților la demonstrațiile din această țară; condamnă escaladarea violenței și toate cazurile de execuții extrajudiciare, de vătămare corporală și de detenții ilegale; regretă tensiunile din ce în ce mai mari și transmite condoleanțe prietenilor și familiilor celor uciși, răniți și deținuți;

2.  condamnă din nou cu fermitate încălcările drepturilor omului actuale și anterioare comise de președintele Maduro și de guvernul său și își reiterează apelul de a pune capăt impunității pentru infracțiunile comise în trecut, precum și în valul actual de proteste; solicită, în acest sens, efectuarea unor anchete complete, independente și imparțiale ale acestor infracțiuni și încălcări, precum și aducerea în fața justiției a autorilor tuturor acestor cazuri;

3.  atrage atenția cu privire la orice repetare a violențelor raportate în 2017; insistă asupra necesității ca autoritățile din Venezuela să respecte libertatea de exprimare și dreptul la întrunire pașnică; își exprimă din nou îngrijorarea cu privire la subminarea, de către guvernul Maduro, a mandatului democratic al adunării alese ale căror competențe și prerogative ar trebui să fie recunoscute și respectate; invită toți actorii să renunțe la utilizarea excesivă, disproporționată și arbitrară a forței, fapt interzis în mod clar și fără echivoc în temeiul dreptului internațional;

4.  își reiterează profunda îngrijorare cu privire la lipsa de legitimitate a alegerilor prezidențiale din mai 2018, care nu au fost nici libere, nici echitabile, nici credibile; subliniază importanța autodeterminării poporului venezuelean și importanța unei exprimări autentice a voinței sale democratice; solicită, prin urmare, organizarea unor alegeri libere și corecte în cel mai scurt timp; solicită liderilor politici să se abțină de la recunoașterea unui nou președinte care nu are un mandat electoral, deoarece acest fapt poate alimenta și mai mult tulburările și instabilitatea politică; constată că o astfel de recunoaștere încalcă principiul autodeterminării și subminează normele democratice;

5.  îndeamnă toate părțile să inițieze imediat un dialog național credibil și deschis tuturor, menit să găsească o soluție durabilă și pe termen lung la criza din Venezuela; recomandă ca un astfel de dialog să poată fi susținut prin mediere internațională, astfel cum s-a propus de către Mexic și Uruguay; invită Uniunea Europeană să se implice pe deplin în eforturile de mediere; subliniază rolul important pe care Organizația Națiunilor Unite și un cadru internațional trebuie să îl joace în acest context;

6.  salută sugestia Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) de a crea un grup internațional de contact cu țările din regiune și cu alți actori-cheie, astfel cum se menționează în Concluziile Consiliului din 15 octombrie 2018, cu scopul de a facilita un dialog național între toate părțile, inclusiv între Adunarea Națională și guvernul Venezuelei; insistă asupra necesității de a organiza noi alegeri, cât mai curând posibil și în conformitate cu standardele internaționale, în cadrul unui proces de stabilizare și tranziție;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că acțiunile recente ale actorilor din Venezuela și din străinătate vor încuraja și mai mult polarizarea, inclusiv la nivel internațional, și riscă să transforme conflictul din Venezuela într-un câmp de luptă indirect între puterile internaționale, cum ar fi SUA, Rusia și China, pentru a ajunge la controlul rezervelor de petrol din Venezuela; trage un semnal de alarmă cu privire la riscul potențial ca violențele și tulburările din Venezuela să se propage la țările învecinate și riscul ca acest lucru să conducă în cele din urmă la un război în regiune;

8.  insistă asupra faptului că ar trebui evitate standardele duble în ceea ce privește țările terțe și că UE și statele sale membre ar trebui să fie consecvente în pozițiile lor față de țările terțe; reamintește importanța unui răspuns unit al UE, care să permită Uniunii să aibă o poziție mai credibilă și mai puternică;

9.  invită forțele armate și de securitate să își respecte cu strictețe mandatul, astfel încât armata să poată juca un rol constructiv în conformitate cu obligațiile lor constituționale; condamnă crearea, acțiunile și comandanții forțelor paramilitare și solicită să fie imediat desființate, toate infracțiunile lor să fie anchetate rapid, iar făptașii să fie aduși în fața justiției, în conformitate cu standardele internaționale;

10.  reamintește că situația refugiaților venezueleni necesită soluții pe termen lung; este conștient de numeroasele eforturi depuse de țările vecine pentru a oferi nu numai hrană și locuințe, ci și documente legale regulamentare, școlarizare și sprijin medical și invită Uniunea Europeană să facă același lucru în ceea ce privește toți refugiații;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și guvernului și autorităților din Venezuela și Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.

 

(1)

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-01-24/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-venezuela-scroll-down-for-spanish

(2)

JO L 160 I , 25.6.2018, p. 12.

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate