Postupak : 2018/2684(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0099/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0099/2019

Rasprave :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 132kWORD 48k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0005/2019

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o nazadovanju u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o nazadovanju u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u  (2018/2684(RSP))  
B8-0099/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), u kojem se navodi da će Unija težiti „promicanju ravnopravnosti između muškaraca i žena”,

–  uzimajući u obzir članak 168. UFEU-a, a posebno njegov stavak 7., u kojem se navodi da se „pri djelovanju Unije poštuje (...) odgovornost država članica za utvrđivanje njihove zdravstvene politike i organizaciju i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.”,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 10. prosinca 2013. o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima(1),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o nazadovanju u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (O-000135/2018 – B8-0005/2019),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je ravnopravnost muškaraca i žena u velikoj mjeri postignuta u Europskoj uniji, ali i dalje postoje važna pitanja koja je potrebno riješiti, kao što su razlike u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca, nasilje nad ženama, prisilni brakovi, genitalno sakaćenje žena, zastupljenost žena u politici i znanosti te ravnoteža između poslovnog i privatnog života;

B.  budući da su oblikovanje i provedba politika o spolnom i reproduktivnom zdravlju i povezanim pravima te o spolnom odgoju u školama u nadležnosti država članica;

C.  budući da bi EU, koji je u svim svojim djelovanjima obvezan promicati ravnopravnost između muškaraca i žena, u svojim područjima nadležnosti trebao djelovati u skladu s Ugovorima, ali može pomoći i u promicanju najbolje prakse među državama članicama u drugim područjima;

1.  žali što je posljednjih godina postignut slab napredak u nekim ključnim inicijativama koje se odnose na uklanjanje razlika u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, uspostavu ravnoteže između poslovnog i privatnog života i zastupljenost žena u javnom životu; stoga poziva sve relevantne institucije EU-a da zajamče postizanje znatnog napretka tijekom sljedećih nekoliko godina;

2.  ističe činjenicu da iako sve države članice kažnjavaju nasilje nad ženama, statistički podaci jasno pokazuju da se broj te vrste nasilja u mnogima od njih povećava; poziva sve države članice da još više rade na iskorjenjivanju nasilja nad ženama, s posebnim naglaskom na seksualno nasilje, genitalno sakaćenje žena i prisilni brak djevojaka;

3.  poziva države članice da u osmišljavanju svojih strategija i politika u području zdravlja uvijek uzmu u obzir najbolje interese i konkretne potrebe žena;

4.  posebno skreće pozornost na problem stereotipa i seksualizacije žena, koji bi trebale rješavati sve nadležne institucije, među ostalim s pomoću obrazovnih programa država članica;

5.  nalaže svom predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Agenciji EU-a za temeljna prava i glavnom tajniku UN-a.

 

(1)

SL C 468, 15.12.2016., str. 66.

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti