Eljárás : 2018/2684(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0099/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0099/2019

Viták :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 136kWORD 50k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

benyújtva a B8–0005/2019. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőség hátráltatásáról az Európai Unióban (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőség hátráltatásáról az Európai Unióban (2018/2684(RSP))  
B8‑0099/2019

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikkére, amely kimondja, hogy „az Unió törekszik a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására”,

–  tekintettel az EUMSZ népegészségügyről szóló 168. cikkére, és különösen annak 168. cikke (7) bekezdésére, amely szerint „Az Unió tevékenységének tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az egészségügyi politikájuk meghatározására, valamint az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét”,

–  tekintettel a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról szóló 2013. december 10-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Unióban a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőség hátráltatásáról szóló, a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000135/2018 – B8‑0005/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a férfiak és nők közötti egyenlőség többnyire megvalósult az Európai Unióban, azonban még mindig vannak megoldásra váró fontos kérdések, például a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék, a nőkkel szembeni erőszak, a kényszerházasság, a női nemi szervek megcsonkítása, a nők politikai és tudományos életben való képviselete, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly,

B.  mivel a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal és az iskolai szexuális oktatással foglalkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása tagállami hatáskörbe tartozik;

C.  mivel az EU-nak, amelynek minden fellépésében elő kell mozdítania a férfiak és nők közötti egyenlőséget, ott kell fellépnie, ahol a Szerződések értelmében hatásköre van, de emellett hozzájárulhat a tagállamok más téren való bevált gyakorlatainak előmozdításához is;

1.  sajnálja, hogy az elmúlt években alig történt előrelépés a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék csökkentéséhez, a munka és a magánélet közötti egyensúlyhoz, valamint a nők közéleti képviseletéhez kapcsolódó kulcsfontosságú kezdeményezések terén; felhív ezért minden illetékes uniós intézményt annak biztosítására, hogy a következő években jelentős előrelépést érjenek el;

2.  rámutat, hogy minden tagállam bünteti a nőkkel szembeni erőszakot, a statisztikák azonban világosan azt mutatják, hogy számos tagállamban növekszik az effajta erőszak mértéke; felhív minden tagállamot, hogy fokozzák a nőkkel szembeni erőszak megszüntetésére irányuló erőfeszítéseiket, különös figyelemmel a szexuális erőszakra, a női nemi szervek megcsonkítására és a fiatal lányok kényszerházasságára;

3.  felhívja a tagállamokat, hogy mindig vegyék figyelembe a nők érdekeit és különleges szükségleteit az egészségügyi stratégiáik és szakpolitikáik tervezésekor;

4.  felhívja a figyelmet különösen a sztereotípiákra és a nőkről alkotott kép szexualizálására, amellyel minden illetékes intézménynek foglalkoznia kell, például a tagállamok oktatási programjai révén;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és nemzeti parlamentjeinek, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének és az ENSZ főtitkárának.

 

(1)

HL C 468., 2016.12.15., 66. o.

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat