Procedură : 2018/2684(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0099/2019

Texte depuse :

B8-0099/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 132kWORD 50k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑0000/2019

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (2018/2684(RSP))  
B8‑0099/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prevede că Uniunea trebuie să promoveze egalitatea dintre bărbați și femei,

–  având în vedere articolul 168 din TFUE privind sănătatea publică, în special alineatul (7), care prevede că „acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente(1),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (O-000135/2018 – B8‑0005/2019),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât egalitatea dintre bărbați și femei a fost în mare parte realizată în Uniunea Europeană, însă rămân încă de rezolvat probleme importante, cum ar fi disparitățile de gen în remunerare și pensii, violența împotriva femeilor, căsătoriile forțate, mutilarea genitală a femeilor, reprezentarea femeilor în politică și în știință și echilibrul dintre viața profesională și cea privată;

B.  întrucât elaborarea și implementarea politicilor pentru sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente și pentru educația sexuală în școli este de competența statelor membre;

C.  întrucât Uniunea, care are obligația de a promova, în toate acțiunile sale, egalitatea între bărbați și femei, trebuie să acționeze acolo unde deține competențe în conformitate cu tratatele, dar poate contribui și la promovarea celor mai bune practici în statele membre în alte domenii;

1.  regretă faptul că, în ultimii ani, s-au înregistrat puține progrese în unele inițiative majore legate de eliminarea disparităților de gen în remunerare și pensii, de echilibrul dintre viața profesională și cea privată și de reprezentarea femeilor în viața publică; solicită, prin urmare, tuturor instituțiilor relevante ale UE să ia măsuri pentru a realiza progrese substanțiale în următorii ani;

2.  subliniază că, deși toate statele membre sancționează violența împotriva femeilor, statisticile arată clar că numărul actelor de violență este în creștere în multe dintre acestea; invită toate statele membre să își intensifice eforturile pentru a elimina violența împotriva femeilor, axându-se în special asupra violenței sexuale, mutilării genitale a femeilor și căsătoriilor forțate ale fetelor;

3.  invită statele membre să țină întotdeauna seama de interesul superior al femeilor și de nevoile lor specifice atunci când își elaborează strategiile și politicile în domeniul sănătății;

4.  atrage atenția în mod deosebit asupra stereotipurilor și sexualizării imaginii femeilor, care ar trebui contracarate de toate instituțiile competente, inclusiv prin intermediul programelor educaționale ale statelor membre;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

 

(1)

JO C 468, 15.12.2016, p. 66.

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate