Postopek : 2018/2684(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0099/2019

Predložena besedila :

B8-0099/2019

Razprave :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 130kWORD 49k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

k vprašanju za ustni odgovor B8-0005/2019

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (2018/2684(RSP))  
B8-0099/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v katerem je zapisano, da Unija „spodbuja enakost med moškimi in ženskami“,

–  ob upoštevanju člena 168 PDEU o javnem zdravju, predvsem pa njegovega odstavka 7, v katerem je določeno, da se pri „dejavnosti Unije upošteva odgovornost držav članic za opredelitev njihove zdravstvene politike ter za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe“,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. decembra 2013 o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah(1),

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (O-000135/2018 – B8-0005/2019),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je bila enakost med moškimi in ženskami v Evropski uniji v veliki meri dosežena, vendar je treba rešiti še pomembna vprašanja, kot so vrzeli v plačah in pokojninah med spoloma, nasilje nad ženskami, prisilne poroke, pohabljanje ženskih spolnih organov, zastopanost žensk v politiki in znanosti ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

B.  ker je oblikovanje in izvajanje politik o spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah ter o spolni vzgoji v šolah v pristojnosti držav članic;

C.  ker bi morala EU, ki mora v vseh svojih ukrepih spodbujati enakost med moškimi in ženskami, ukrepati na področjih, na katerih ima pristojnost v skladu s Pogodbama, pomagala pa bi lahko tudi spodbujati najboljše prakse med državami članicami na drugih področjih;

1.  obžaluje, da je bilo v zadnjih letih doseženega malo napredka pri nekaterih ključnih pobudah v zvezi z odpravo vrzeli v plačah in pokojninah med spoloma, usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja ter zastopanostjo žensk v javnem življenju; zato poziva vse ustrezne institucije EU, naj zagotovijo, da se bo v naslednjih nekaj letih dosegel znaten napredek;

2.  poudarja, da vse države članice kaznujejo nasilje nad ženskami, kljub temu pa statistike jasno kažejo, da se pojavnost takšnega nasilja v številnih teh držav povečuje; poziva vse države članice, naj okrepijo prizadevanja za odpravo nasilja nad ženskami, s posebnim poudarkom na spolnem nasilju, pohabljanju ženskih spolnih organov in prisilnih porokah mladih deklet;

3.  poziva države članice, naj vedno upoštevajo najboljši interes in posebne potrebe žensk pri oblikovanju svojih zdravstvenih politik in strategij;

4.  poudarja zlasti problem stereotipov in seksualizacije podobe žensk, ki bi ga morale obravnavati vse pristojne institucije, tudi prek izobraževalnih programov držav članic;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice in generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

 

(1)

UL C 468, 15.12.2016, str. 66.

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov