Процедура : 2019/2565(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0100/2019

Внесени текстове :

B8-0100/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 164kWORD 54k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността


с искане за становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на предложеното Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение (2019/2565(RSP))


Линеа Енгстрьом, Палома Лопес Бермехо, Марко Афронте, Яник Жадо, Иан Хъджтън, Ана Миранда, Жозе Бове, Клаус Бухнер, Мария Хойбух, Якоп Далунде, Юлия Реда, Ска Келер, Бодил Валеро, Малин Бьорк, Сурая Пост, Маргрете Аукен, Ромео Франц, Нилс Турвалдс, Рената Бриано, Изабел Тома, Едуар Мартен, Джийн Ламбърт, Кийт Тейлър, Макс Андерсон, Райнхард Бютикофер, Исаскун Билбао Барандика, Ева Жоли, Джил Еванс, Мишел Ривази, Бас Ейкхаут, Мирославс Митрофановс, Тили Метц, Хелга Трюпел, Флорент Марсейеси, Барбара Лохбилер, Юдит Саргентини, Барт Стас, Индрек Таранд, Ернест Уртасун, Бронис Ропе, Хейди Хаутала, Филип Ламбертс, Карима Дели, Алън Смит, Игор Шолтес, Жозеп‑Мария Терикабрас, Жорди Соле, Мартин Хойслинг, Свен Гиголд, Моника Вана, Тери Райнтке, Мишел Раймон, Анхела Валина, Денис де Йонг, Ане‑Мари Миньор, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Лин Бойлан, Мартина Андерсън, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, София Сакорафа, Сабине Льозинг, Хелмут Шолц, Шабиер Бенито Силуага, Мартин Ширдеван, Патрик льо Ярик, Мари‑Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Рина Роня Кари, Неоклис Силикиотис, Костадинка Кунева, Елеонора Форенца, Норберт Нойзер, Тимо Вьолкен, Биргит Зипел, Бернд Ланге, Дитмар Кьостер, Бабет Винтер, Евелин Гебхарт, Улрике Родуст, Сузане Мелиор, Силвия‑Ивон Кауфман, Констанце Ангела Крел, Йенс Гайер, Йоахим Шустер, Джуд Къртън‑Дарлинг, Марита Улвског, Серджо Гаетано Коферати, Анна Хед, Оле Лудвигсон, Александер Габелич, Юте Гутеланд, Гийом Балас, Каролине Грасвандер‑Хайнц, Карин Каденбах, Евелин Регнер, Йозеф Вайденхолцер, Ана Гомеш, Томас Вайтц, Михаел Крамер

Резолюция на Европейския парламент с искане за становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на предложеното Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложеното Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение,

–  като взе предвид решението на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение,

–  като взе предвид член 218, параграф 11 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, и по-специално член 73 от глава XI от нея относно несамоуправляващите се територии,

–  като взе предвид Виенската конвенция за правото на договорите между държавите и международните организации или между международните организации, и по-специално членове 34 и 35 от нея,

–  като взе предвид Резолюция 34/37 на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид решението на Общия съд на ЕС по дело T-512/12 от 10 декември 2015 г.(1),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело C-104/16 P от 21 декември 2016 г.(2),

–  като взе предвид решението на Съда на ЕС от 27 февруари 2018 г. по Дело C-266/16(3),

–  като взе предвид решението на Общия съд по дело T-180/14 от 19 юли 2018 г.(4),

–  като взе предвид определението на Общия съд на ЕС по дело T-275/18 от 30 ноември 2018 г.(5),

–  като взе предвид член 108, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз ЕС и държавите членки се задължават да спазват принципите на Устава на ООН и международното право; като има предвид, че член 1, параграф 2 и член 55 от Устава на ООН включват спазването на принципа на самоопределение на народите;

Б.  като има предвид, че в решението си от 21 декември 2016 г. Съдът на ЕС постанови, че споразуменията за асоцииране и либерализация между ЕС и Мароко не предоставят правно основание за включване на Западна Сахара и следователно не могат да се прилагат за посочената територия, тъй като Западна Сахара не е част от Мароко; като има предвид, че в съответствие с това Съдът, в точка 106 от това решение, постановява, че народът на Западна Сахара би трябвало да се разглежда като трета страна по отношение на връзките между ЕС и Мароко, както и че за да се прилага всяко подобно двустранно споразумение върху Западна Сахара, следва да се получи съгласието на народа на тази територия; като има предвид, че Комисията счита, че Съдът не е определил как точно следва да бъде изразено това съгласие;

В.  като има предвид, че в решението си от 27 февруари 2018 г. по дело C-266/16 Съдът на ЕС постанови, че Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко, което влезе в сила на 28 февруари 2007 г., не се прилага за територията на Западна Сахара и за прилежащите към нея води;

Г.  като има предвид, че в точка 64 от решението по дело C-266/16 Съдът на ЕС счита, че територията на Западна Сахара не попада в рамките на понятието „територия на Мароко“ по смисъла на член 11 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството;

Д.  като има предвид, че в точка 69 от решението по дело C-266/16 Съдът на ЕС счита, че терминът „водите под суверенитета или юрисдикцията“ на тази държава, както е посочено в Споразумението за партньорство от 2007 г., не обхваща прилежащите към територията на Западна Сахара води;

Е.  като има предвид, че Комисията и Европейската служба за външна дейност проведоха консултации с оглед на „адекватното включване“ на народа на Западна Сахара, както се изисква от Съвета в указанията за водене на преговори; като има предвид, че не може да се установи със сигурност, че предприетите от Комисията стъпки са съобразени с изискванията на Съда на ЕС за получаване на съгласието на народа на Западна Сахара;

1.  счита, че е налице правна несигурност относно съвместимостта на предложеното споразумение с Договорите, и по-специално с решенията на Съда на ЕС от 21 декември 2016 г. по дело C-104/16 P и от 27 февруари 2018 г. по дело C-266/16;

2.  взема решение да поиска становище от Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение, с Договорите, и по-специално с решенията на Съда на ЕС от 21 декември 2016 г. по дело C-104/16 P и от 27 февруари 2018 г. по дело C-66/16;

3.  възлага на своя председател да вземе необходимите мерки за получаването на становището на Съда на ЕС и да предаде за сведение настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

(1)

Решение на Общия съд от 10 декември 2015 г., Front populaire pour la liération de la sagua-el-hamra et du rio de rio (Фронт Полисарио)/Съвет на Европейския съюз, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Решение на Съда на Европейския съюз от 21 декември 2016 г., Съвет/Фронт Полисарио, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Решение на Съда на Европейския съюз от 27 февруари 2018 г., Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Определение на Общия съд от 19 юли 2018 г., Фронт Полисарио/Съвет, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Определение на Общия съд от 30 ноември 2018 г., Front populaire pour la liération de la sagua-el-hamra et du rio de rio (Фронт Полисарио)/Съвет на Европейския съюз, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Последно осъвременяване: 11 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност