Postup : 2019/2574(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0128/2019

Predkladané texty :

B8-0128/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0130

NÁVRH UZNESENIA
PDF 145kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.353v01-00
 
B8-0128/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ  (2019/2574(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Branislav Škripek v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ  (2019/2574(RSP))  
B8‑0128/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (zmluvu INF), ktorú 8. decembra 1987 vo Washingtone podpísali vtedajší prezident USA Ronald Reagan a prezident Zväzu sovietskych socialistických republík (Sovietskeho zväzu) Michail Gorbačov,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta USA Donalda Trumpa z 21. októbra 2018, v ktorom pohrozil odstúpením USA od zmluvy INF,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta Trumpa z 1. februára 2019, v ktorom potvrdil odstúpenie USA od zmluvy INF,

–  so zreteľom na vyhlásenie ruského prezidenta Vladimíra Putina z 2. februára 2019, v ktorom potvrdil, že jeho vláda pozastavila účasť Ruska na zmluve,

–  so zreteľom na vyhlásenie o zmluve INF, ktoré vydali ministri zahraničných vecí krajín NATO v Bruseli 4. decembra 2018,

–  so zreteľom na pripomienky podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej prednesené na siedmej konferencii EÚ o nešírení a odzbrojení, ktorá sa konala 18. a 19. decembra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi EÚ a NATO, podpísané 10. júla 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 1987 bola medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom podpísaná zmluva INF ako dohoda o kontrole zbraní, ktorou sa rušia všetky pozemné balistické a riadené strely a nosné rakety s doletom od 500 do 5 500 km;

B.  keďže do mája 1991 bolo v súlade s podmienkami zmluvy odstránených približne 2 692 striel; keďže potom nasledovalo 10 rokov kontrol na mieste; keďže viac ako 3 000 rakiet obsahujúcich jadrové hlavice bolo napokon na základe zmluvy INF odstránených;

C.  keďže zmluva INF má pre zachovanie bezpečnosti Európy a jej partnerov z NATO kľúčovú úlohu už viac ako tri desaťročia;

D.  keďže NATO a Spojené štáty opakovane vyjadrili obavy týkajúce sa činností Ruska v oblasti vývoja rakiet, najmä pokiaľ ide o raketový systém 9M729, o ktorom sa domnievajú, že je v rozpore so zmluvou INF;

E.  keďže 21. októbra 2018 vyhlásil americký prezident Donald Trump svoj zámer, aby Spojené štáty od zmluvy odstúpili, s odvolaním na nedodržiavanie zmluvy zo strany Ruska;

F.  keďže Spojené štáty formálne pozastavili zmluvu 1. februára 2019 po tom, ako uplynula 60-dňová lehota pre Rusko na to, aby sa vrátilo k úplnému dodržiavaniu zmluvy; keďže Rusko pozastavilo zmluvu 2. februára 2019;

G.  keďže Rusko po odstúpení od zmluvy začalo pracovať na nových systémoch balistických a nadzvukových rakiet stredného doletu; keďže Spojené štáty takisto oznámili plány na vykonávanie výskumných a vývojových činností týkajúcich sa zbraní, ktoré sú podľa zmluvy INF zakázané;

H.  keďže generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval Rusko, aby využilo obdobie šiestich mesiacov, ktoré im ponúkajú Spojené štáty, na to, aby sa vrátilo k úplnému dodržiavaniu zmluvy;

I.   keďže Rusko opakovane poprelo, že by zmluvu v období 2014 – 2017 porušilo, čo viedlo k nedostatku dôvery v zmluvu INF alebo v jej presadzovanie;

J.  keďže pred odstúpením USA od zmluvy Rusko potvrdilo, že začiatkom roka 2019 rozmiestni 1 200 km východne od Moskvy medzikontinentálne balistické rakety RS-26;

K.  keďže Čína, ktorá nie je signatárom zmluvy INF, výrazne rozšírila svoj raketový arzenál vrátane nosičov rakiet, ako sú návratné dopravné prostriedky s viacnásobnými, nezávisle cielenými hlavicami (MIRV) a ponorky s balistickými strelami triedy Jin, pričom exponenciálne zvýšila ich dolet a rozšírila svoj arzenál balistických rakiet, o ktorom sa v súčasnosti predpokladá, že zahŕňa 1 200 balistických rakiet krátkeho doletu, 200 – 300 balistických rakiet stredného doletu a 75 – 100 medzikontinentálnych balistických rakiet, čo nastoľuje otázku, či nie je potrebná nová zmluva, ktorá by bola záväzná pre USA, Rusko a Čínu;

1.  podporuje ďalšiu existenciu zmluvy INF ako základného kameňa globálneho nešírenia zbraní a je presvedčený, že táto zmluva má pre európsky mier a bezpečnosť kľúčový význam už viac ako tri desaťročia;

2.  podporuje vyhlásenie ministrov zahraničných vecí NATO, že Rusko vyvinulo raketové systémy, ktoré porušujú zmluvu INF a predstavujú hrozbu pre euroatlantickú bezpečnosť; okrem toho súhlasí s posudkom NATO, že Spojené štáty naďalej v plnej miere dodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy INF;

3.  vyzýva Rusko, aby sa čo najskôr vrátilo k plnému a overiteľnému dodržiavaniu zmluvy INF, a naliehavo vyzýva, aby prijalo záväzok týkajúci sa dlhodobej budúcnosti tejto dohody;

4.  uznáva význam, ktorý má plná transparentnosť a dialóg vzhľadom na budovanie dôvery vo vykonávanie zmluvy INF a akejkoľvek inej dohody, ktorá podporuje strategickú stabilitu a bezpečnosť;

5.  dôrazne podporuje iniciatívy zamerané na posilnenie nešírenia zbraní a odzbrojenia a nabáda na obnovenie konštruktívneho dialógu medzi Spojenými štátmi a Ruskom v snahe o dosiahnutie prísnejších pravidiel a záruk týkajúcich sa raketových a jadrových spôsobilostí oboch štátov;

6.  naďalej sa plne zasadzuje za účinnú medzinárodnú kontrolu zbraní, odzbrojenie a nešírenie zbraní;

7.  zdôrazňuje význam jednoty medzi Spojenými štátmi a ich partnermi z NATO pre udržiavanie euroatlantickej bezpečnosti a odstrašujúceho účinku, ako aj obranného postoja NATO;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi a členom Kongresu Spojených štátov amerických, prezidentovi Ruskej federácie a členom ruskej Štátnej dumy a Federálnej rady.

 

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia