Процедура : 2019/2574(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0129/2019

Внесени текстове :

B8-0129/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0130

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 162kWORD 55k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.354v01-00
 
B8-0129/2019

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху Европейския съюз  (2019/2574(RSP))


Клеър Муди, Кнут Флекенщайн, Елена Валенсиано, Виктор Боштинару от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху Европейския съюз  (2019/2574(RSP))  
B8‑0129/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 21 от дял V на Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид „Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз – обща визия, общи действия: по-силна Европа“,

  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия(1),

–  като взе предвид Програмата на ООН разоръжаване(2),

–  като взе предвид цел 16 на ООН за устойчиво развитие, която има за цел да насърчава мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие(3),

–  като взе предвид Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, сключен на 8 декември 1987 г. между Съединените американски щати и Съюза на съветските социалистически републики (СССР)(4),

–  като взе предвид изявлението на държавния секретар на САЩ от 2 февруари 2019 г. относно намерението на САЩ да се оттегли от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие(5),

–  като взе предвид изявлението относно Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, дадено от външните министри на НАТО на 4 декември 2018 г.(6),

–  като взе предвид изявлението относно неспазването от страна на Русия на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, дадено от Северноатлантическия съвет на 1 февруари 2019 г.(7),

–  като взе предвид свързаните изявления на организации на гражданското общество, и по-специално това от 1 февруари 2019 г. на лауреата на Нобелова награда за мир за 2017 г. Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN), озаглавено „Оттеглянето на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие излага Европа (и света) на риск“(8),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие изисква и двете страни по Договора да унищожат своите запаси от наземни балистични ракети, въоръжени с ядрени и конвенционални бойни глави, и от крилати управляеми ракети с обсег на действие между 500 и 5 500 км, като забранява на участващите страни да притежават, произвеждат и провеждат изпитателни полети на такива ракети;

Б.  като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие допринесе за изграждането и укрепването на стабилността в периода на Студената война чрез значително намаляване на броя на ракетите в Европа, което превърна Европа в основния участник, извлякъл облаги от успеха на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие; като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие все още е стълб на международния мир и международната стабилност в днешно време и е от решаващо значение за колективната сигурност в Европа и по света;

В.  като има предвид, че съвместните усилия на Русия и САЩ за превръщане на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие в многостранен договор през 2007 г. чрез внасяне на предложение до ООН не успяха да намерят допълнителна подкрепа от други ядрени държави;

Г.  като има предвид, че през 2014 г. администрацията на президента Обама заяви, че Русия „нарушава задълженията си, произтичащи от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, да не притежава, произвежда или провежда контролни полети на наземни крилати управляеми ракети с обсег на действие от 500 км до 5 500 км или да притежава или произвежда ракети носители за такива ракети“; като има предвид, че следващите доклади, публикувани от Държавния департамент на САЩ през 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., повториха твърденията на САЩ за продължаващото нарушаване на Договора от страна на Русия;

Д.  като има предвид, че през 2017 г. по повод на 30-ата годишнина на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие САЩ обявиха, че в отговор на неспазването от страна на Русия на Договора ще използват дипломатически, военни и икономически средства за защита чрез Специалната комисия за проверка по Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, като разработят съответстваща на Договора ракетна технология, която да може да се разраства, и санкционират руските субекти, участващи в разработването на забранени крилати ракетни системи;

Е.  като има предвид, че на 20 октомври 2018 г. президентът Тръмп обяви, че САЩ ще се оттеглят от Договора в резултат на неспазването от страна на Русия и неучастието от страна на Китай; като има предвид, че на 4 декември 2018 г., след срещата на външните министри на НАТО, държавният секретар на САЩ Майк Помпео обяви, че САЩ са установили, че Русия нарушава по същество Договора, и ще прекратят изпълнението на задълженията си като средство за защита в срок от 60 дни, освен ако Русия се върне към пълно и подлежащо на проверка спазване на Договора;

Ж.  като има предвид, че на 4 декември 2018 г. външните министри на НАТО признаха нарушенията от страна на Русия на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и призоваха Русия спешно да поднови пълното и подлежащо на проверка спазване на Договора;

З.  като има предвид, че евентуален край на действието на Договора може да доведе до ескалация на напрежението между ядрените държави, до недоразумения и до нова надпревара във въоръжаването;

И.  като има предвид, че неразширяването на други основни договори за контрол върху оръжията, като например на Договора между Съединените американски щати и Руската федерация за мерките за по-нататъшно съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия („новия СТАРТ“), би нанесло тежки вреди на международния режим за контрол на оръжията, който предостави десетилетия на стабилност по отношение на ядрените оръжия, като по този начин би лишило света от правнообвързващи и подлежащи на проверка ограничения на ядрения арсенал;

Й.  като има предвид, че разпространението на ядрени оръжия увеличава рисковете за сигурността; като има предвид, че разпространението на ядрени оръжия увеличава и риска от попадане на ядрени оръжия в ръцете на недържавни участници, като терористични мрежи и организации;

К.  като има предвид, че лауреатът на Нобелова награда за мир ICAN призова всички държави да ратифицират Договора за забрана на ядрените оръжия;

1.  припомня амбицията на ЕС да бъде глобален фактор за мир и призовава за разширяване на неговата роля в усилията за глобално разоръжаване и неразпространение на ядрено оръжие, както и за това неговите действия и политики да се стремят към поддържане на международния мир и сигурност и да подкрепят основания на правила международен ред;

2.  изразява дълбока загриженост относно съобщението на САЩ относно спирането на изпълнението на задълженията им по Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и оттеглянето им в срок от шест месеца; изразява тревога във връзка с риска, който това създава за глобалната среда за сигурност и тази на ЕС, и се опасява, че това ще лоши отношенията между притежаващите ядрени оръжия държави;

3.  призовава Русия да покаже пълно и проверимо спазване, за да отговори на опасенията, изразени от САЩ и НАТО, и за да се даде възможност за продължаване на действието на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие;

4.  призовава САЩ и Русия да удвоят дипломатическите си усилия с цел започване на конструктивен диалог, който да вземе предвид интересите и опасенията на двете страни, както и да продължат да водят преговори добросъвестно, за да запазят Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие преди действителното оттегляне на САЩ през август 2019 г.;

5.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховния представител/заместник-председателя) Федерика Могерини да започне диалог с държавите – страни по Договора, с цел да се възстанови трансграничното доверие; настоятелно призовава Съвета и върховния представител/заместник-председателя да дадат ход на инициатива, ръководена от ЕС, с цел оказване на натиск за превръщането на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие в многостранен договор, в който да се включат всички ядрени държави, включително, като минимум, Китайската народна република;

6.  приканва върховния представител/заместник-председателя и Комисията да представят на Парламента своята съвместна оценка на въздействието във връзка с европейската сигурност в случай на прекратяване на защитата, предоставяна на Съюза и неговите граждани от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие; подчертава, че решително се противопоставя на нова надпревара във въоръжаването и повторна милитаризация на европейска територия;

7.  отправя искане към върховния представител/заместник-председателя да представи предложения за укрепване на наличния експертен опит в областта на неразпространението и контрола на оръжията в ЕС и да гарантира, че ЕС играе силна и конструктивна роля в развитието и укрепването на световните основани на правила усилия за неразпространение и контрол на оръжията и за архитектура за разоръжаване;

8.  подчертава, че несигурното бъдеще на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие не следва да излага на опасност други споразумения за контрол върху оръжията; по-специално настоятелно призовава САЩ и Русия да подновят Договора за новия СТАРТ преди изтичането на срока му на действие през 2021 г.;

9.  счита, че свят без оръжия за масово унищожение би бил по-безопасен за всички; отново заявява пълната си ангажираност към запазването на ефективни режими на международен контрол на оръжията, разоръжаването и неразпространението като крайъгълен камък на глобалната и европейската сигурност; подчертава пълната си подкрепа за процесите в рамките на ООН, за работата на Службата на ООН по въпросите на разоръжаването и за Програмата за разоръжаване, стартирана от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш; припомня своя ангажимент за прилагане на политиките, насочени към постигане на напредък по отношение на намаляването и премахването на всички ядрени арсенали и постигането на свят без ядрени оръжия;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, държавите членки, НАТО и ООН.

(1)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 202.

(2)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(3)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(4)

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(5)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(6)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(7)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(8)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност