Предложение за резолюция - B8-0130/2019Предложение за резолюция
B8-0130/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Михаел Галер, Кристиан Дан Преда, Сандра Калниете, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Дейвид Макалистър, Туне Келам, Едуард Кукан от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0128/2019

Процедура : 2019/2574(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0130/2019
Внесени текстове :
B8-0130/2019
Гласувания :
Приети текстове :

B8‑0130/2019

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС

(2019/2574(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, подписан във Вашингтон на 8 декември 1987 г. от тогавашния президент на САЩ, Роналд Рейгън, и председателя на Съюза на съветските социалистически републики (Съветски съюз), Михаил Горбачов,

–  като взе предвид доклада от 2018 г. относно спазването на споразуменията и ангажиментите за контрол върху оръжията, неразпространение и разоръжаване, изготвен от Държавния департамент на САЩ,

–  като взе предвид изявлението от 21 октомври 2018 г. на президента на САЩ Доналд Тръмп, с което той заплаши, че САЩ ще се оттеглят от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие,

–  като взе предвид изявлението на президента Тръмп от 1 февруари 2019 г., с което се потвърждава оттеглянето на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие,

–  като взе предвид изявлението от 2 февруари 2019 г. на руския президент Владимир Путин, в което се потвърждава, че неговото правителство спира участието на Русия в Договора,

–  като взе предвид изявлението относно Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, дадено от външните министри на НАТО в Брюксел на 4 декември 2018 г.,

–  като взе предвид Глобалната стратегия на ЕС от юни 2016 г.,

–  като взе предвид Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение от 10 декември 2003 г. и годишния доклад за напредъка във връзка с изпълнението на Стратегията на Европейския съюз срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (2017 г.) от 18 май 2018 г.[1],

–  като взе предвид забележките на Федерика Могерини, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Седмата конференция на ЕС по неразпространението и разоръжаването, проведена в Брюксел на 18 и 19 декември 2018 г.,

–  като взе предвид Съвместната декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО, подписана в Брюксел на 10 юли 2018 г.,

–  като взе предвид доклада на своята комисия по външни работи от 8 февруари 2019 г. относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, подписан през 1987 г. от САЩ и Съветския съюз, представлява единствено по рода си споразумение от епохата на Студената война, тъй като вместо да определя граници, то изисква и двете държави да унищожат своите запаси от изстрелвани от земята ядрени и конвенционално въоръжени балистични ракети и крилати управляеми ракети с обсег на действие между 500 и 5500 км, и забранява на участващите страни да притежават, произвеждат и провеждат контролни полети на тези ракети;

Б.  като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие допринесе за ограничаването на стратегическата конкуренция между САЩ и Съветския съюз, като същевременно допринесе за изграждането и укрепването на стабилността по време на Студената война; като има предвид, че той продължава да бъде стълб на международния мир и стабилност, особено в европейската архитектура за сигурност, и има изключително важно значение за сигурността на САЩ и европейските съюзници на САЩ;

В.  като има предвид, че през 2014 г. администрацията на президента Обама заяви, че Русия „нарушава задълженията си, произтичащи от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, да не притежава, произвежда или провежда контролни полети на крилати управляеми ракети, изстрелвани от земята, с обсег на действие от 500 км до 5500 км, или да притежава или произвежда ракети носители за такива ракети“; като има предвид, че следващите доклади, публикувани от Държавния департамент на САЩ през 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., повториха твърденията на САЩ за продължаващото нарушаване на Договора от страна на Русия;

Г.  като има предвид, че през декември 2017 г. по повод 30-ата годишнина от подписването на Договора администрацията на президента Тръмп обяви „интегрирана стратегия“ от дипломатически, военни и икономически мерки, насочени към връщане на Русия към спазване на Договора; като има предвид, че тези мерки включваха дипломатически усилия по линия на специалната комисия за проверка, стартирането на програма за военни научни изследвания и разработки, както и икономически мерки срещу руски субекти, участващи в разработването и производството на ракети в нарушение на Договора;

Д.  като има предвид, че на 20 октомври 2018 г. президентът Тръмп обяви, че САЩ ще се оттеглят от Договора в резултат на неспазването от страна на Русия и неучастието от страна на Китай; като има предвид, че на 4 декември 2018 г., след срещата на външните министри на НАТО, държавният секретар на САЩ Майк Помпео обяви, че САЩ са установили, че Русия нарушава по същество Договора, и ще прекратят изпълнението на задълженията си като средство за защита в срок от 60 дни, освен ако Русия не се върне към пълно и подлежащо на проверка спазване на Договора;

Е.  като има предвид, че през декември 2018 г. НАТО публикува изявление в подкрепа на констатациите на САЩ, че Русия нарушава по същество задълженията си по Договора, и призова Русия незабавно да се върне към пълното и подлежащо на проверка спазване на Договора;

Ж.  като има предвид, че на 1 февруари 2019 г. САЩ обявиха, че ще преустановят задълженията си по Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и ще започнат процедурата на оттегляне, освен ако Руската федерация не се върне към спазване на условията на Договора в срок от 180 дни; като има предвид, че на 2 февруари 2019 г. Руската федерация взе подобно решение за спиране на участието си в Договора;

1.  отново заявява пълната си ангажираност със запазването на ефективни режими на международен контрол върху въоръженията, разоръжаването и неразпространението на оръжия като крайъгълен камък на евро-атлантическата и глобалната сигурност;

2.  категорично осъжда Руската федерация за това, че продължава да нарушава условията на Договора и не проявява готовност да се върне към спазване на условията му;

3.  призовава Руската федерация да покаже пълно и подлежащо на проверка спазване, за да отговори на опасенията, изразени от САЩ и НАТО, и за да се даде възможност за продължаване на действието на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие;

4.  признава значението на пълната прозрачност и диалога в интерес на изграждането на доверие в изпълнението на Договора и други споразумения, които подкрепят стратегическата стабилност и сигурността; насърчава, с оглед на това, подновяване на конструктивния диалог между Съединените щати и Руската федерация и призовава към добросъвестно продължаване на преговорите относно ефективни мерки, свързани с техните ядрени арсенали;

5.  изразява съжаление, че суспендирането на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие в най-лошия случай може да доведе до край на настоящия стратегически баланс в Европа, което да доведе до възможна надпревара във въоръжаването и ескалация на напрежение, което съответно може да навреди на европейската сигурност и стратегическата стабилност на континента;

6.  призовава ЗП/ВП да разработи обща оценка на заплахите, в която да се анализират последиците за сигурността на ЕС и евентуалното продължаване на стратегическия баланс, в случай че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие отпадне, което е най-вероятното развитие, и да докладва своевременно пред Парламента в съответствие с член 36 от Договора за Европейския съюз;

7.  призовава ЗП/ВП да подпомага държавите членки в разработването на обща позиция, която да гарантира както възпиращо, така и намаляващо напрежението действие, с оглед на доклада на комисията по външни работи на ЕП относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия; призовава държавите членки, в случай че бъдещите преговори между САЩ и Руската федерация не дадат осезаеми резултати, да разгледат възможности за възстановяване на стратегическото ядрено равновесие на европейския континент от тях самите;

8.  призовава ЗП/ВП да инициира и наблюдава това, фондовете и средствата на ЕС да бъдат използвани за подобряване на базата от знания на Съюза по отношение на човешкия капацитет за анализ на заплахи, произтичащи от ядрени оръжия; призовава ЗП/ВП да представи разумни планове относно начините за предотвратяване на неволно или случайно използване на ядрени оръжия;

9.  настоятелно призовава ЗП/ВП да започне диалог с двете страни, подписали Договора, като същевременно предложи експертния и практическия посреднически опит на ЕС, с оглед на договарянето на ново споразумение между САЩ и Руската федерация в областта на оръжията, което би могло да включва максимално допустими граници или географски ограничения за използването на ядрено оръжие;

10.  настоятелно призовава и двете страни да подновят Споразумението за ново начало от 2010 г., чието действие изтича през 2021 г., което ограничава броя на разположените стратегически бойни глави за всяка страна до 550;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, президента и членовете на Конгреса на САЩ, президента на Руската федерация и членовете на руската Държавна дума и на Съвета на Федерацията.

 

Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност