Процедура : 2019/2574(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0131/2019

Внесени текстове :

B8-0131/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.16

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 164kWORD 49k
12.2.2019
PE635.356v01-00
 
B8-0131/2019

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP))


Хелмут Шолц, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Елеонора Форенца, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Сабине Льозинг, Люк Минг Фланаган от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP))  
B8‑0131/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия(1),

–  като взе предвид член VI от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), който задължава държавите с ядрени оръжия да водят добросъвестни преговори за ядрено разоръжаване,

–  като взе предвид Програмата на ООН за разоръжаване,

–  като взе предвид цел 16 на ООН за устойчиво развитие, която има за цел да насърчава мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие,

–  като взе предвид Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (наричан по-долу „Договора за INF“), сключен на 8 декември 1987 г. между Съединените американски щати и Съюза на съветските социалистически републики (СССР),

–  като взе предвид изявлението на държавния секретар на САЩ от 2 февруари 2019 г. относно намерението на САЩ да се оттегли от Договора за INF(2),

–  като взе предвид свързаните изявления на организации на гражданското общество, и по-специално изявлението от 1 февруари 2019 г. на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN), лауреат на Нобелова награда за мир за 2017 г., озаглавено „Оттеглянето на САЩ от Договора за INF излага Европа (и света) на риск“(3),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Договорът за INF е от основно значение за европейската сигурност; като има предвид, че той изисква и двете страни по Договора да унищожат своите запаси от наземни балистични ракети, въоръжени с ядрени и конвенционални бойни глави, и от крилати управляеми ракети с обсег на действие между 500 и 5 500 км, като забранява на участващите страни да притежават, произвеждат и провеждат изпитателни полети на такива ракети; като има предвид, че той гарантира унищожаването на близо 2 700 ракети с малък и среден обсег;

Б.  като има предвид, че Договорът за INF допринесе за изграждането и укрепването на стабилността в периода на Студената война чрез значително намаляване на броя на ракетите в Европа, което превърна Европа в основния облагодетелстван от успеха на Договора за INF;

В.  като има предвид, че както Съединените щати, така и Русия са направили изявления, че другата страна е нарушила Договора за INF; като има предвид, че и двете страни не са успели да разсеят взаимните си опасения посредством дипломатически диалог; като има предвид, че специалната комисия за проверка, създадена по силата на Договора с цел да се справя, наред с другото, със затрудненията при спазването, не е била свиквана; като има предвид, че Русия неотдавна покани американски експерти да проучат и обсъдят евентуални нарушения;

Г.  като има предвид, че през юни 2002 г. Съединените щати се оттеглиха от Договора за противоракетна отбрана; като има предвид, че оттогава в Източна Европа са въведени нови системи за противоракетна отбрана;

Д.  като има предвид, че на 20 октомври 2018 г. президентът Тръмп обяви, че САЩ ще се оттеглят от Договора за INF в резултат на неспазването от страна на Русия и неучастието от страна на Китай; като има предвид, че Русия, макар и да заяви интерес от запазването на Договора, също обяви планове за прекратяване на участието си в него;

Е.  като има предвид, че обявяването на намерението на САЩ да се оттеглят от Договора за INF поставя под въпрос и вероятността за евентуално сътрудничество между САЩ и Русия при подновяването на новия Договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (наричан по-долу „новия договор СТАРТ“) след изтичането на срока му на действие през 2021 г.; като има предвид, че неподновяването на новия договор СТАРТ би навредило сериозно на международния режим за контрол на оръжията, който предостави десетилетия на стабилност по отношение на ядрените оръжия;

Ж.  като има предвид, че Договорът за INF е крайъгълен камък за поддържането на стратегическата стабилност в световен мащаб, световния мир и регионалната сигурност; като има предвид, че запазването на Договора ще допринесе за усилията за запазване на други съществуващи споразумения за контрол върху оръжията и за разоръжаване, включително новия договор СТАРТ, както и за създаване на по-благоприятни условия за преговори относно ограниченията на въоръженията, разоръжаването и неразпространението;

З.  като има предвид, че Европа и светът са на кръстопът, като избират между запазването на системата за контрол на оръжията и за разоръжаване или изправянето срещу нова надпревара във въоръжаването;

1.  изразява дълбока загриженост относно намерението на САЩ да се оттеглят и да спрат изпълнението на своите задължения по Договора за INF; припомня, че това ще създаде сериозен риск за европейската и световната сигурност и мир, ще засили военната конкуренция и ще доведе до влошаване на отношенията между притежаващите ядрени оръжия държави;

2.  призовава Съединените щати и Русия да подновят усилията си за разрешаване на затрудненията при спазването, като използват предвидения в Договора механизъм за проверка и чрез преговори; настоятелно призовава двете страни да запазят и укрепят Договора за INF чрез пълно и стриктно спазване;

3.  призовава Русия и Съединените американски щати да възобновят конструктивния диалог с цел намаляване на напрежението и укрепване на международната сигурност и стабилност, както и на напредъка в намаляването на ядрените оръжия; призовава и двете страни да разработят допълнителни мерки за сътрудничество, за да се повиши увереността и взаимното доверие и да се намали възможността за погрешно тълкуване или недоразумения;

4.  подчертава, че несигурното бъдеще на Договора за INF не следва да излага на опасност други споразумения за контрол върху оръжията; по-специално настоятелно призовава Съединените щати и Русия да подновят новия договор СТАРТ преди изтичането на срока му на действие през 2021 г.;

5.  изразява дълбока загриженост относно факта, че изоставянето на Договора за INF има потенциала да превърне Европа в театър на ядрена конфронтация между Русия и САЩ; категорично отхвърля всяка стратегическа концепция, която следва логиката на възпиране – концепция, която през миналия век доведе света до ръба на ядрен конфликт;

6.  призовава ЕС и неговите държави членки да играят посредническа роля и да улеснят ориентиран към резултатите диалог относно регионалната и световната стабилност, ядреното разоръжаване и неразпространение; призовава ЕС да започне преговори с оглед на изграждането на европейски мир, който ще гарантира сигурността на всички, включително на държавите в общото съседско пространство на ЕС и Русия, като се стреми към разоръжаване, укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава, гарантиране на всички права на човека, улесняване на контактите на гражданското общество и насърчаване на търговията и икономическото сътрудничество; счита, че ОССЕ би могъл да бъде подходящият форум за започването на подобна дискусия;

7.  изразява сериозна загриженост относно риска от възобновяване на надпреварата в ядреното въоръжаване в Европа; категорично отхвърля всеки план за разполагане на нови ядрени оръжия в Европа и призовава за незабавно изтегляне на ядрените оръжия на САЩ от Германия, Италия, Белгия и Нидерландия; решително се противопоставя на продължаващото военно присъствие в Европа и призовава да се сложи край на тази нова надпревара във въоръжаването;

8.  призовава ЕС и неговите държави членки да превърнат ядреното разоръжаване в приоритет на външната политика и политиката на сигурност; настоятелно призовава държавите членки да подпишат и ратифицират Договора на ООН за забрана на ядрените оръжия;

9.  изразява съжаление относно факта, че държавите с ядрени оръжия продължават да модернизират своите арсенали, да отлагат действията за намаляване или премахване на ядрените си оръжия и да се придържат към военна доктрина на ядрено възпиране; призовава държавите с ядрени оръжия да прекратят незабавно качественото подобряване, разработване, производство и запасяване с ядрени бойни глави и с техните системи носители и изразява загриженост, че това развитие застрашава ДНЯО;

10.  настоятелно призовава всички държави с ядрени оръжия да се включат в двустранни и многостранни преговори за ядрено разоръжаване;

11.  припомня, че изграждането на свят без оръжия за масово унищожение е единственият сигурен начин за избягване на най-голямото потенциално бедствие, предизвикано от човека; отново заявява пълната си ангажираност със запазването на ефективни режими на международен контрол на оръжията, разоръжаването и неразпространението като крайъгълен камък на глобалната и европейската сигурност; подчертава пълната си подкрепа за процесите в рамките на ООН, за работата на Службата на ООН по въпросите на разоръжаването и за Програмата за разоръжаване, стартирана от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш; припомня своя ангажимент за прилагане на политиките, насочени към постигане на напредък по отношение на намаляването и премахването на всички ядрени арсенали и постигането на свят без ядрени оръжия;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, държавите членки и ООН.

 

(1)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 202.

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност