Eljárás : 2019/2574(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0131/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0131/2019

Viták :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.16

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 151kWORD 48k
12.2.2019
PE635.356v01-00
 
B8-0131/2019

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

benyújtva az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az INF-szerződés jövőjéről és az EU-ra gyakorolt hatásról (2019/2574(RSP))


Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az INF-szerződés jövőjéről és az EU-ra gyakorolt hatásról (2019/2574(RSP))  
B8-0131/2019

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló, 2016. október 27-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) VI. cikkére, amely a nukleáris fegyverekkel rendelkező államokat jóhiszemű nukleáris leszerelési tárgyalások folytatására kötelezi,

–  tekintettel az ENSZ leszerelési menetrendjére,

–  tekintettel az ENSZ 16. fenntartható fejlődési céljára, amely a fenntartható fejlődés érdekében a békés és befogadó társadalmak előmozdítására irányul;

–  tekintettel a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (Szovjetunió) közötti, 1987. december 8-i szerződésre (a továbbiakban: az INF-szerződés),

–  tekintettel az Egyesült Államok külügyminiszterének az Egyesült Államoknak az INF-szerződésből való kilépésére vonatkozó szándékával kapcsolatos 2019. február 2-i nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a civil társadalmi szervezetek kapcsolódó nyilatkozataira, különösen a 2017. évi Nobel-békedíjas Nemzetközi Kampány a Nukleáris Fegyverek Eltörléséért (ICAN) „Az Egyesült Államok kilépése az INF-szerződésből veszélyt jelent Európára (és a világra)” című, 2019. február 1-jei nyilatkozatára(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az INF-szerződés alapvető fontosságú az európai biztonság szempontjából; mivel mindkét felet arra kötelezte, hogy semmisítsék meg szárazföldi indítású nukleáris és hagyományos, 500 és 5500 km közötti hatótávolságú, ballisztikus rakétáikat és robotrepülőgépeiket, miközben megtiltotta számukra, hogy ilyen rakétákat birtokoljanak, gyártsanak és teszteljenek; mivel a szerződés közel 2700 rövid és közepes hatótávolságú rakéta megsemmisítését biztosította;

B.  mivel az INF-szerződés hozzájárult a stabilitás kiépítéséhez és megerősítéséhez a hidegháborúban azzal, hogy hatalmas mértékben csökkentette a rakéták számát Európában, így Európát az INF-szerződés sikerének fő haszonélvezőjévé téve;

C.  mivel mind az Egyesült Államok, mind Oroszország azt állította, hogy a másik fél megsértette az INF-szerződést; mivel a két fél nem foglalkozott kölcsönös aggályaik diplomáciai párbeszéd útján való rendezésével; mivel a szerződés által többek között a szerződés betartásával kapcsolatos aggályok kezelésére létrehozott különleges ellenőrzési bizottságot nem hívták össze; mivel Oroszország a közelmúltban felkérte az Egyesült Államok szakértőit, hogy vizsgálják meg és vitassák meg az esetleges jogsértéseket;

D.  mivel az Egyesült Államok 2002. júniusban kilépett a ballisztikus rakéták elleni rendszerek korlátozásáról szóló szerződésből; mivel azóta ballisztikus rakéták elleni új védelmi rendszerek kerültek telepítésre Kelet-Európában;

E.  mivel 2018. október 20-án Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok ki fog lépni az INF-szerződésből, mert Oroszország nem tartja be azt, Kína pedig nem vesz részt benne; mivel Oroszország is a részvétele felfüggesztésével kapcsolatos terveket jelentett be, miközben kifejezte a szerződés fenntartására irányuló érdekét;

F.  mivel az Egyesült Államok INF-szerződésből való kilépésre irányuló szándékának bejelentése megkérdőjelezi annak valószínűségét is, hogy az USA és Oroszország esetleg együttműködik az új stratégiaifegyverzet-csökkentési szerződés (a továbbiakban „új START-szerződés”) megújításában annak 2021-ben való lejártakor; mivel az új START-szerződés megújításának elmulasztása súlyosan károsítaná a nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési rendszert, amely a nukleáris fegyverek tekintetében több évtizedes stabilitást biztosított;

G.  mivel az INF-szerződés a világszintű stratégiai stabilitás, a világbéke és a regionális biztonság fenntartásának sarokköve; mivel a szerződés fenntartása hozzájárulna az egyéb meglévő fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési megállapodások – többek között az új START-szerződés – fenntartására irányuló erőfeszítésekhez, valamint kedvezőbb feltételeket teremtene a fegyverekre vonatkozó korlátozásokról, a leszerelésről és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról folytatott tárgyalásokhoz;

H.  mivel Európa és a világ válaszúthoz érkezett: vagy fenntartják a nukleáris fegyverzet ellenőrzését és a leszerelési rendszert, vagy új fegyverkezési verseny vár rájuk;

1.  mélyen aggódik amiatt, hogy az Egyesült Államok ki kíván lépni az INF-szerződésből és fel akarja függeszteni abból eredő kötelezettségeit; emlékeztet arra, hogy ez komoly veszélyt jelent majd az európai és világszintű biztonságra és békére, növeli a katonai versenyt, és a nukleáris fegyverekkel rendelkező államok közötti kapcsolatok romlásához vezet;

2.  felhívja az Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy a szerződésben előírt ellenőrzési mechanizmus alkalmazásával és tárgyalások útján tegyenek új erőfeszítéseket a szerződés betartásával kapcsolatos aggályok megoldására; sürgeti mindkét felet, hogy teljes körűen és szigorúan tartsák be és erősítsék meg az INF-szerződést;

3.  felhívja Oroszországot és az Egyesült Államokat, hogy folytassák az építő jellegű párbeszédet a feszültségek csökkentése, a nemzetközi biztonság és stabilitás erősítése, valamint a nukleáris fegyverzet csökkentése terén elért haladás érdekében; felszólítja mindkét felet további együttműködési intézkedések kidolgozására a kölcsönös bizalom növelése, valamint a félreértelmezés vagy a félreértések lehetőségének csökkentése érdekében;

4.  hangsúlyozza, hogy az INF-szerződés bizonytalan jövője nem sodorhatja veszélybe az egyéb fegyverzet-ellenőrzési megállapodásokat; különösen sürgeti az Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy újítsák meg az új START-szerződést annak 2021. évi lejárta előtt;

5.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az INF-szerződés felmondása Európát az Oroszország és az Egyesült Államok közötti nukleáris konfrontáció színterévé teheti; határozottan elutasít minden olyan stratégiai koncepciót, amely az elrettentés logikáját követi, mely fogalom a múlt században a nukleáris konfliktus szélére sodorta a világot;

6.  felhívja az EU-t és tagállamait, hogy vállaljanak közvetítő szerepet, és segítsék elő a regionális és világszintű stabilitásról, a nukleáris leszerelésről és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról folytatott eredményorientált párbeszédet; felszólítja az EU-t, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat egy olyan európai békerend érdekében, amely garantálja mindenki – többek között az EU és Oroszország közös szomszédságában található államok – biztonságát, törekedve a leszerelésre, megerősítve a demokráciát és a jogállamiságot, biztosítva az összes emberi jogot, elősegítve a civil társadalmi kapcsolatokat, valamint előmozdítva a kereskedelmi és gazdasági együttműködést; úgy véli, hogy az EBESZ lehetne egy ilyen tárgyalási folyamat megkezdésének megfelelő fóruma;

7.  súlyos aggodalmát fejezi ki a nukleáris fegyverkezési verseny Európában való kiújulásának veszélye miatt; határozottan elutasít minden, új nukleáris fegyverek Európába való telepítésére vonatkozó tervet, és felszólít az Egyesült Államok nukleáris fegyvereinek azonnali kivonására Németországból, Olaszországból, Belgiumból és Hollandiából; határozottan ellenzi az Európában jelenleg zajló katonai kapacitásbővítést, és felszólít ezen új fegyverkezési verseny befejezésére;

8.  felhívja az EU-t és tagállamait, hogy a nukleáris leszerelést tegyék a kül- és biztonságpolitika egyik elsődleges céljává; sürgeti a tagállamokat, hogy írják alá és erősítsék meg a nukleáris fegyverek betiltásáról szóló ENSZ-szerződést;

9.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nukleáris fegyverekkel rendelkező államok továbbra is korszerűsítik arzenáljukat, késleltetik a nukleáris fegyverzetük csökkentésére vagy felszámolására irányuló intézkedéseket, és ragaszkodnak a nukleáris elrettentés katonai doktrínájához; felszólítja a nukleáris fegyverekkel rendelkező államokat, hogy haladéktalanul állítsák le a nukleáris robbanófejek és azok hordozóeszközeinek minőségi javítását, fejlesztését, gyártását és felhalmozását, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez a fejlemény veszélyezteti az atomsorompó-szerződést;

10.  sürgősen felszólít minden nukleáris fegyverekkel rendelkező államot arra, hogy kezdjenek kétoldalú és többoldalú nukleáris leszerelési tárgyalásokat;

11.  emlékeztet arra, hogy a tömegpusztító fegyverek nélküli világ megteremtése az egyetlen biztonságos mód az ember okozta legnagyobb lehetséges katasztrófa elkerülésére; megismétli, hogy teljes mértékben elkötelezett a világszintű és európai biztonság sarokköveként működő hatékony nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési, leszerelési és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló rendszerek fenntartása mellett; hangsúlyozza, hogy teljes mértékben támogatja az ENSZ-folyamatokat, az UNODA munkáját és az ENSZ főtitkára, António Guterres által indított leszerelési programot; emlékeztet azon kötelezettségvállalására, hogy olyan politikákat folytat, amelyek célja valamennyi nukleáris arzenál csökkentése és felszámolása, valamint egy nukleáris fegyverektől mentes világ megteremtése;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamoknak és az ENSZ-nek.

 

(1)

HL C 215., 2018.6.19., 202. o.

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Utolsó frissítés: 2019. február 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat