Procedură : 2019/2574(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0131/2019

Texte depuse :

B8-0131/2019

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.16

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 149kWORD 49k
12.2.2019
PE635.356v01-00
 
B8-0131/2019

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP))


Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP))  
B8‑0131/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară(1),

–  având în vedere articolul VI din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP), care obligă statele care dețin arme nucleare să continue negocierile de dezarmare nucleară cu bună credință,

–  având în vedere Agenda ONU pentru dezarmare,

–  având în vedere obiectivul de dezvoltare durabilă 16 al ONU, care vizează promovarea unor societăți pașnice și incluzive în vederea dezvoltării durabile,

–  având în vedere Tratatul privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune („Tratatul INF”) din 8 decembrie 1987 între Statele Unite ale Americii și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS),

–  având în vedere declarația Secretarului de Stat al SUA din 2 februarie 2019 privind intenția SUA de a se retrage din Tratatul INF(2),

–  având în vedere declarațiile pe această temă ale unor organizații ale societății civile, în special cea din 1 februarie 2019 a „Campaniei internaționale pentru abolirea armelor nucleare” (ICAN), laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2017, intitulată „Retragerea SUA din Tratatul INF pune Europa (și lumea) în pericol”(3),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Tratatul INF este fundamental pentru securitatea europeană; întrucât tratatul a impus ambelor părți să-și distrugă stocurile de rachete balistice nucleare și convenționale cu lansare de la sol și de rachete de croazieră cu raza de acțiune între 500 și 5 500 km, interzicându-le în același timp să dețină, să producă și să testeze în zbor aceste rachete; întrucât acesta a asigurat distrugerea a aproximativ 2 700 de rachete cu rază scurtă și medie;

B.  întrucât Tratatul INF a contribuit la instaurarea și consolidarea stabilității în epoca războiului rece reducând semnificativ numărul de rachete în Europa, ceea ce a făcut din Europa principala beneficiară a succesului Tratatului INF;

C.  întrucât atât Statele Unite, cât și Rusia s-au acuzat reciproc de încălcarea Tratatului INF; întrucât niciuna din părți nu au reușit să abordeze preocupările lor reciproce prin intermediul dialogului diplomatic; întrucât Comisia de verificare specială, instituită în temeiul tratatului pentru a aborda, printre altele, preocupările legate de conformitate, nu a fost convocată; întrucât Rusia a invitat recent experți din SUA să examineze și să discute posibile încălcări;

D.  întrucât Statele Unite s-au retras din Tratatul privind rachetele antibalistice în iunie 2002; întrucât, de atunci, au fost desfășurate noi sisteme de apărare împotriva rachetelor balistice în Europa de Est;

E.  întrucât, la 20 octombrie 2018, președintele Donald Trump a anunțat că SUA se va retrage din Tratatul INF ca urmare a nerespectării acestuia de către Rusia și a neparticipării Chinei; întrucât Rusia, deși și-a exprimat interesul pentru păstrarea tratatului, a anunțat, de asemenea, intenția de a-și suspenda participarea;

F.  întrucât anunțarea intenției SUA de a se retrage din Tratatul INF pune, de asemenea, sub semnul întrebării probabilitatea unei cooperări posibile între Statele Unite și Rusia în reînnoirea Tratatului de reducere a armelor strategice (denumit în continuare „noul Tratat START”), la expirarea acestuia, în 2021; întrucât nereînnoirea noului tratat START ar afecta grav regimul de control internațional al armelor, care a garantat zeci de ani de stabilitate în ceea ce privește armele nucleare;

G.  întrucât Tratatul INF este o piatră de temelie pentru menținerea stabilității strategice globale, a păcii mondiale și a securității regionale; întrucât menținerea tratatului ar contribui la eforturile de menținere a altor acorduri existente în materie de control al armelor și de dezarmare, inclusiv noul Tratat START, precum și de a crea condiții mai favorabile pentru negocierile privind limitările, dezarmarea și neproliferarea armelor;

H.  întrucât Europa și lumea se află la o răscruce de drumuri, având de ales între menținerea controlului armelor nucleare și a sistemului de dezarmare sau o nouă cursă a înarmării;

1.  este profund îngrijorat de intenția SUA de se a retrage din Tratatul INF și de a suspenda obligațiile care îi revin în temeiul acestuia; reamintește că acest lucru va reprezenta un risc serios pentru securitatea și pacea europeană și mondială, sporind concurența militară și ducând la deteriorarea relațiilor dintre statele care dețin arme nucleare;

2.  invită Statele Unite și Rusia să își reînnoiască eforturile pentru a soluționa problemele de conformitate prin utilizarea mecanismului de verificare prevăzut în tratat și prin negocieri; solicită ambelor părți să mențină și să consolideze Tratatul INF prin respectarea deplină și strictă a dispozițiilor;

3.  invită Rusia și Statele Unite să reia dialogul constructiv cu scopul de a reduce tensiunile și de a consolida securitatea și stabilitatea internațională, precum și progresele în ceea ce privește reducerea armelor nucleare; solicită ambelor părți să elaboreze măsuri de cooperare suplimentare pentru a spori încrederea reciprocă și pentru a reduce riscul de interpretări greșite sau de neînțelegeri;

4.  subliniază faptul că viitorul nesigur al Tratatului INF nu trebuie să pună în pericol alte acorduri de control al armelor; solicită insistent, în special Statelor Unite și Rusiei, să reînnoiască Tratatul „New START” înainte de expirare, în 2021;

5.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că abandonarea Tratatului INF are potențialul de a transforma Europa într-un teatru de confruntare nucleară între Rusia și SUA; respinge cu fermitate orice concept strategic care urmează logica descurajării, un concept care, în secolul trecut, a adus lumea în pragul conflictului nuclear;

6.  solicită UE și statelor sale membre să joace un rol de mediere și să faciliteze un dialog orientat spre rezultate privind stabilitatea regională și globală, dezarmarea nucleară și neproliferarea; solicită UE să inițieze negocieri în vederea construirii unei ordini europene de pace care să garanteze securitatea tuturor, inclusiv a statelor din vecinătatea comună a UE și a Rusiei, urmărind dezarmarea, consolidarea democrației și a statului de drept, garantarea tuturor drepturilor omului, facilitarea contactelor cu societatea civilă și promovarea comerțului și a cooperării economice; consideră că OSCE ar putea fi forumul adecvat pentru lansarea unei astfel de discuții;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la riscul de reluare a cursei înarmării nucleare în Europa; respinge cu fermitate orice plan de desfășurare a unor noi arme nucleare în Europa și solicită retragerea imediată a armelor nucleare americane din Germania, Italia, Belgia și Țările de Jos; se opune cu fermitate actualei acumulări de forțe militare în Europa și solicită să se pună capăt acestei noi curse a înarmării;

8.  solicită UE și statelor sale membre să considere dezarmarea nucleară o prioritate a politicii externe și de securitate; îndeamnă statele membre să semneze și să ratifice Tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare;

9.  regretă faptul că statele care dețin arme nucleare își modernizează în continuare arsenalele de arme, întârzie acțiunile de reducere sau eliminare a armelor nucleare și aderă la o doctrină militară de descurajare nucleară; solicită statelor care au arme nucleare să pună capăt fără întârziere îmbunătățirii calitative, dezvoltării, producției și stocării de focoase nucleare și a vectorilor acestora, și își exprimă îngrijorarea că această evoluție pune în pericol TNP;

10.  solicită de urgență tuturor statelor care au arme nucleare să se angajeze în negocieri bilaterale și multilaterale privind dezarmarea nucleară;

11.  reamintește că construirea unei lumi fără arme de distrugere în masă este singura modalitate sigură de a evita cel mai mare potențial dezastru provocat de om; își reiterează angajamentul deplin față de menținerea unor regimuri internaționale eficace de control al armelor, de dezarmare și de neproliferare, ca bază a securității globale și europene; subliniază sprijinul său deplin pentru procesele ONU, pentru activitatea UNODA și pentru Agenda pentru dezarmare lansată de Secretarul General al ONU, António Guterres; își reafirmă angajamentul de a urma politici care să conducă la reducerea și eliminarea tuturor arsenalelor nucleare și la o lume fără arme nucleare;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, statelor membre și Organizației Națiunilor Unite.

 

(1)

JO C 215, 19.6.2018, p. 202.

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Ultima actualizare: 13 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate