Процедура : 2019/2574(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0132/2019

Внесени текстове :

B8-0132/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0130

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 148kWORD 55k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.357v01-00
 
B8-0132/2019

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP))


Урмас Пает, Петрас Аущревичюс, Йозо Радош, Марите Схаке, Хилде Вотманс от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP))  
B8‑0132/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, подписан във Вашингтон на 8 декември 1987 г. от тогавашния президент на САЩ и президента на Съюза на съветските социалистически републики (Съветски съюз),

–  като взе предвид изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп от 21 октомври 2018 г., в което се съдържа заплаха за оттеглянето на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие,

–  като взе предвид изявлението на президента Тръмп от 1 февруари 2019 г., в което се потвърждава оттеглянето на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие,

–  като взе предвид изявлението на руския президент Владимир Путин от 2 февруари 2019 г., в което се потвърждава, че неговото правителство спира участието на Русия в Договора,

–  като взе предвид изявленията на САЩ и Русия, в които се посочва, че те ще се оттеглят от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие след срок от шест месеца,

–  като взе предвид изявлението относно Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, дадено от външните министри на НАТО в Брюксел на 4 декември 2018 г.,

–  като взе предвид забележките на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини на Седмата конференция на ЕС по неразпространението и разоръжаването, проведена в Брюксел на 18 и 19 декември 2018 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия(1),

–  като взе предвид Съвместната декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО, подписана на 10 юли 2018 г. в Брюксел,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие беше подписан през 1987 г. между Съединените щати и Съветския съюз като споразумение за контрол на въоръженията и премахна всички наземно базирани балистични и крилати ракети – и установки за изстрелването им – с обсег между 500 и 5500 км;

Б.  като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие изиска от САЩ и Съветския съюз да унищожат запасите си; като има предвид, че до май 1991 г. в съответствие с условията на Договора бяха премахнати общо 2692 ракети;

В.  като има предвид, че Европа беше основният бенефициер на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие; като има предвид, че приложното поле на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие е много по-голямо от това на колективната сигурност на Европа и че Договорът се е превърнал в стълб на международния мир и стабилност;

Г.  като има предвид, че през 2014 г. администрацията на САЩ (администрацията на президента Обама) заяви, че Русия „нарушава задълженията си, произтичащи от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, да не притежава, произвежда или провежда контролни полети на крилати управляеми ракети, изстрелвани от земята, с обсег на действие от 500 км до 5500 км, или да притежава или произвежда ракети носители за такива ракети“; като има предвид, че следващите доклади, публикувани през 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., повториха твърденията на САЩ за продължаващото нарушаване на Договора от страна на Русия;

Д.  като има предвид, че САЩ и НАТО многократно са отправяли запитвания към Русия във връзка с нейните дейности по разработване на ракети, по-специално по отношение на ракетната система 9M729, за която те считат, че е в нарушение на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие;

Е.  като има предвид, че на 20 октомври 2018 г. президентът Тръмп обяви, че САЩ ще се оттеглят от Договора в резултат на неспазването от страна на Русия и неучастието от страна на Китай; като има предвид, че на 4 декември 2018 г., след срещата на външните министри на НАТО, държавният секретар на САЩ Майк Помпео обяви, че САЩ са установили, че Русия нарушава по същество Договора, и ще прекратят изпълнението на задълженията си като средство за защита в срок от 60 дни, освен ако Русия не се върне към пълно и подлежащо на проверка спазване на Договора;

Ж.  като има предвид, че на 4 декември 2018 г. НАТО публикува изявление в подкрепа на констатациите на САЩ, които разкриха, че Русия нарушава по същество задълженията си по Договора, и призова Русия незабавно да се върне към пълно и подлежащо на проверка спазване на Договора;

З.  като има предвид, че отричането от страна на Русия, че нарушава Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, доведе непосредствено до недоверие към Договора или прилагането му; като има предвид, че преди оттеглянето на САЩ от Договора Русия потвърди, че ще разположи междуконтинентални балистични ракети RS-26 на 1200 км източно от Москва в началото на 2019 г.;

И.  като има предвид, че на 1 февруари 2019 г. САЩ обявиха, че ще преустановят задълженията си по Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и ще започнат процедурата на оттегляне, освен ако в срок от 180 дни Русия не се върне към спазване на условията на Договора; като има предвид, че на 2 февруари 2019 г. Русия взе подобно решение за спиране на участието си в Договора; като има предвид, че генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова Русия да се възползва от шестмесечния срок, предложен от САЩ за възобновяване на пълното спазване;

1.  припомня ключовата роля на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие за предотвратяването на неразпространението на ядреното оръжие в световен мащаб, постигането на напредък в разоръжаването и поддържането на европейската и световната сигурност; безрезервно подкрепя продължаването на действието на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие;

2.  осъжда Русия за това, че продължава да нарушава Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие; призовава Русия да докаже своето пълно и проверимо спазване, за да отговори на опасенията, изразени от САЩ и НАТО, и за да се даде възможност за продължаване на действието на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие;

3.  признава значението на пълната прозрачност и диалога в интерес на изграждането на доверие и увереност в прилагането на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и всяко друго споразумение, което засилва стратегическата стабилност и сигурност; с оглед на това насърчава подновяването на конструктивния диалог между САЩ и Русия и призовава за добросъвестно продължаване на преговорите за ефективни мерки във връзка с техните ядрени арсенали;

4.  изразява съжаление, че и двете страни са преустановили участието си в Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие; изразява загриженост, че една потенциално неправилна преценка и погрешна представа в САЩ и Русия би могла да доведе до ескалация на напрежението и нова надпревара във въоръжаването с ракети;

5.  остава изцяло ангажиран в подкрепа на ефективния международен контрол на оръжията, разоръжаването и неразпространението на оръжия; настоятелно призовава САЩ и Русия да подновят Споразумението за ново начало от 2010 г., чието действие изтича през 2021 г.;

6.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да използва шестмесечния прозорец, за да започне диалог с двете страни, подписали Договора, като същевременно предложи експертния и практическия посреднически опит на ЕС с оглед на постигането на споразумение относно Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, с цел да се предотврати оттеглянето както на САЩ, така и на Русия; освен това настоятелно призовава ЗП/ВП, след изтичането на шестмесечния срок, да предложи алтернатива и да насърчи договарянето на ново споразумение между САЩ и Русия в областта на оръжията, което би могло да включва максимално допустими граници или географски ограничения за използването на ракети с ядрено оръжие;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, президента и членовете на Конгреса на САЩ, президента на Руската федерация, членовете на руската Държавна дума и на Съвета на Федерацията, и НАТО.

(1)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 202.

Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност