Návrh usnesení - B8-0132/2019Návrh usnesení
B8-0132/2019

NÁVRH USNESENÍ o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0128/2019

Postup : 2019/2574(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0132/2019
Předložené texty :
B8-0132/2019
Přijaté texty :

B8-0132/2019

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii

(2019/2574(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu (dále jen „smlouva INF“), kterou podepsali ve Washingtonu dne 8. prosince 1987 nejvyšší představitelé Spojených států a Svazu sovětských socialistických republiky (Sovětského svazu),

–  s ohledem na prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa ze dne 21. října 2018, v němž hrozil, že Spojené státy odstoupí od smlouvy INF,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta USA Trumpa ze dne 1. února 2019, v němž potvrdil, že Spojené státy od smlouvy INF odstoupí,

–  s ohledem na prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Putina ze dne 2. února 2019, v němž potvrdil, že ruská vláda pozastaví účast země na smlouvě;

–  s ohledem na prohlášení Spojených států i Ruska, která upřesňují, že oba státy odstoupí od smlouvy INF po uplynutí lhůty šesti měsíců,

–  s ohledem na prohlášení týkající se smlouvy INF, které vydali ministři zahraničí zemí NATO v Bruselu dne 4. prosince 2018,

–  s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové, která učinila na sedmé konferenci EU o nešíření a odzbrojení, která se konala v Bruselu 18. a 19. prosince 2018,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní[1],

–  s ohledem na společné prohlášení o spolupráci EU a NATO podepsané v Bruselu dne 10. července 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že smlouvu o INF podepsaly Spojené státy a Sovětský svaz v roce 1987 jako dohodu pro kontrolu zbraní zakazující veškeré pozemní balistické střely a střely s plochou dráhou letu a odpalovací zařízení s doletem mezi 500 a 5500 km;

B.  vzhledem k tomu, že smlouva o INF zavazovala Spojené státy a Sovětský svaz k tomu, aby zničily svůj arzenál; vzhledem k tomu, že do května 1991 bylo v souladu s podmínkami této smlouvy zničeno asi 2 692 střel;

C.  vzhledem k tomu, že největší prospěch z této smlouvy měla Evropa; vzhledem k tomu, že působnost smlouvy INF zdaleka přesahuje otázku kolektivní bezpečnosti Evropy a smlouva se stala jedním z pilířů mezinárodního míru a stability;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 vydala vláda Spojených států (administrativa prezidenta Obamy) prohlášení, že Rusko „porušuje své závazky podle smlouvy INF nevlastnit, nevyrábět a netestovat střely s plochou dráhou letu odpalované ze země s doletem 500 až 5500 km a nevlastnit a nevyrábět zařízení pro odpalování těchto střel“; vzhledem k tomu, že v následných zprávách z let 2015, 2016, 2017 a 2018 bylo Rusko opětovně obviněno z toho, že smlouvu soustavně porušuje;

E.  vzhledem k tomu, že Spojené státy a organizace NATO kladly opakovaně Rusku dotazy ohledně jeho činnosti v oblasti vývoje raket, zejména v souvislosti s raketovým systémem 9M729, neboť tuto činnost považují za porušení smlouvy INF;

F.  vzhledem k tomu, že dne 20. října 2018 prezident Trump oznámil, že Spojené státy smlouvu vypoví z důvodu jejího porušování ze strany Ruska a z důvodu neúčasti Číny; vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2018 po zasedání ministrů zahraničí NATO ministr zahraničí USA Mike Pompeo oznámil, že USA mají důkazy o tom, že Rusko zásadním způsobem porušuje ustanovení smlouvy a že USA proto pozastaví plnění svých závazků, pokud Rusko ve lhůtě 60 dnů neobnoví plný a ověřitelný soulad se smlouvou;

G.  vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2018 NATO vydalo prohlášení podporující zjištění Spojených států odhalujících, že Rusko závažně porušuje své povinnosti podle této smlouvy, a vyzvalo Rusko, aby znovu začalo okamžitě a v plném rozsahu ověřitelně plnit smlouvu;

H.  vzhledem k tomu, že Rusko popřelo, že by smlouvu INF porušovalo, což bezprostředně vyvolalo nedůvěru ve vymáhání smlouvy INF; vzhledem k tomu, že ještě předtím, než Spojené státy oznámily odstoupení od smlouvy, Rusko potvrdilo, že na začátku roku 2019 rozmístí 1 200 km na východ od Moskvy mezikontinentální balistické rakety RS-26;

I.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2019 Spojené státy oznámily, že pozastaví plnění svých povinností podle smlouvy INF a zahájí proces odstoupení od této smlouvy, pokud Rusko ve lhůtě 180 dnů nezačne znovu plnit podmínky smlouvy; vzhledem k tomu, že dne 2. února 2019 Rusko přijalo podobné rozhodnutí o pozastavení své účasti na této smlouvě; vzhledem k tomu, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg Rusko vyzval k tomu, aby využilo šestiměsíční lhůtu, kterou nabídly Spojené státy, a aby znovu začalo plnit všechny své povinnosti;

1.  připomíná zásadní úlohu smlouvy INF, pokud jde o nešíření zbraní, další odzbrojování a zajištění evropské i světové bezpečnosti; bezvýhradně podporuje, aby smlouva INF zůstala nadále v platnosti;

2.  odsuzuje Rusko za to, že nadále porušuje smlouvu INF; vyzývá Rusko, aby prokázalo plný a ověřitelný soulad se smlouvou, rozptýlilo tak obavy USA a NATO a umožnilo, aby smlouva INF zůstala v platnosti;

3.  uznává význam, který má plná transparentnost a dialog pro budování důvěry v provádění smlouvy INF a jakékoli jiné dohody, která posiluje strategickou stabilitu a bezpečnost; s ohledem na výše uvedené vybízí k tomu, aby byl obnoven konstruktivní dialog USA a Ruska, a žádá, aby byla v dobré víře vedena jednání o účinných opatřeních týkajících se jaderného arzenálu obou zemí;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že obě strany pozastavily plnění smlouvy INF; vyjadřuje znepokojení nad tím, že by chybné předpoklady a mylné představy panující ve vztazích USA a Ruska mohly vést k eskalaci napětí a novým závodům ve zbrojení;

5.  je nadále plně odhodlán podporovat účinnou mezinárodní kontrolu zbraní, odzbrojování a nešíření; vyzývá USA a Rusko, aby prodloužily smlouvu New START z roku 2010, jejíž platnost vyprší v roce 2021;

6.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby využila časový prostor šesti měsíců a zahájila dialog s oběma signatářskými státy s nabídkou odborných znalostí a zkušeností EU v oblasti mediace s cílem dosáhnout dohody o smlouvě INF, která by zabránila tomu, aby USA a Rusko od této smlouvy odstoupily; dále naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby po uplynutí šesti měsíců předložila alternativní řešení a vybídla k jednáním o nové dohodě o zbraních mezi USA a Ruskem, jež by mohla zahrnovat maximální úrovně nebo zeměpisné omezení pro použití jaderných raket;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi a členům Kongresu Spojených států, prezidentovi Ruské federace a členům ruské Státní dumy a Rady federace a NATO.

 

Poslední aktualizace: 13. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí