Διαδικασία : 2019/2574(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0132/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0132/2019

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0130

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 157kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.357v01-00
 
B8-0132/2019

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF) και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF) και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP))  
B8‑0132/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF), που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον στις 8 Δεκεμβρίου 1987 από τον τότε Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Πρόεδρο της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Σοβιετική Ένωση),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Οκτωβρίου 2018 που απειλεί για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη INF,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της 1ης Φεβρουαρίου 2019 που επιβεβαιώνει την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη INF,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, της 2ας Φεβρουαρίου 2019, που επιβεβαιώνει την αναστολή της συμμετοχής της κυβέρνησής του στη Συνθήκη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας, περί αποχώρησης από τη συνθήκη INF μετά από περίοδο έξι μηνών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες της 4ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη Συνθήκη INF,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) Federica Mogherini κατά την έβδομη διάσκεψη της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπεγράφη στις 10 Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη INF υπεγράφη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης το 1987 ως συμφωνία ελέγχου των εξοπλισμών που καταργεί όλους τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων ξηράς, με εύρος μεταξύ 500 και 5 500 χιλιομέτρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη INF απαιτεί από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση να καταστρέψουν τα αποθέματα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως τα τέλη Μαΐου 1991 περίπου 2 692 πύραυλοι είχαν εξαλειφθεί σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι το μέρος που ωφελήθηκε περισσότερο από την Συνθήκη INF· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο της Συνθήκης INF είναι πολύ ευρύτερο από αυτό της συλλογικής ασφάλειας της Ευρώπης και έχει καταστεί πυλώνας της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, η κυβέρνηση Ομπάμα στις ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ρωσία παραβιάζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη INF να μην κατέχει, να μην παράγει και να μην υποβάλλει σε πτητικές δοκιμές εκτοξευόμενους από το έδαφος πυραύλους Κρουζ (GLCM) με εμβέλεια μεταξύ 500 και 5 500 χιλιομέτρων, ούτε να κατέχει ή να παράγει εκτοξευτές τέτοιων πυραύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μεταγενέστερες εκθέσεις, που δημοσιεύθηκαν το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018, επαναλήφθηκαν οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ για συνεχή παραβίαση της Συνθήκης από τη Ρωσία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν επανειλημμένα θέσει ερωτήματα στη Ρωσία σχετικά με τις δραστηριότητές της στον τομέα της ανάπτυξης πυραύλων, ιδίως όσον αφορά το πυραυλικό σύστημα 9M729, το οποίο θεωρούν ότι παραβιάζει τη Συνθήκη INF·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Οκτωβρίου 2018 ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα υπαναχωρήσουν από τη Συνθήκη λόγω της μη συμμόρφωσης της Ρωσίας και της μη συμμετοχής της Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Δεκεμβρίου 2018, μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Mike Pompeo ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έκριναν ότι η Ρωσία παραβιάζει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης INF και κάλεσαν τη Ρωσία να επιστρέψει επειγόντως σε πλήρη και επαληθεύσιμη συμμόρφωση εντός 60 ημερών, άλλως, ως απάντηση, θα αναστείλουν τις υποχρεώσεις τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2018 το ΝΑΤΟ εξέδωσε δήλωση προς υποστήριξη των πορισμάτων των ΗΠΑ, βάσει των οποίων η Ρωσία παραβιάζει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη, και κάλεσε τη Ρωσία να επιστρέψει επειγόντως σε πλήρη και επαληθεύσιμη συμμόρφωση με τη Συνθήκη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση εκ μέρους της Ρωσίας ότι παραβιάζει τη Συνθήκη INF οδηγεί άμεσα σε έλλειψη εμπιστοσύνης στην Συνθήκη INF και την εφαρμογή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη, η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι θα χρησιμοποιήσει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους RS-26 ανατολικά της Μόσχας στις αρχές του 2019·

I.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Φεβρουαρίου 2019 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της Συνθήκης INF και θα αρχίσουν τη διαδικασία αποχώρησης, εκτός εάν η Ρωσία επιστρέψει σε συμμόρφωση με τους όρους της εντός 180 ημερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Φεβρουαρίου 2019 η Ρωσία έλαβε παρόμοια απόφαση να αναστείλει τη συμμετοχή της στη Συνθήκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg έχει καλέσει τη Ρωσία να επωφεληθεί από την εξάμηνη περίοδο που προσφέρουν οι ΗΠΑ για επιστροφή στην πλήρη συμμόρφωση·

1.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η Συνθήκη του INF όσον αφορά την προώθηση της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο, του αφοπλισμού και της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ασφάλειας· υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της ισχύος της Συνθήκης INF·

2.  καταδικάζει τη Ρωσία επειδή εξακολουθεί να παραβιάζει τη Συνθήκη INF· καλεί τη Ρωσία να επιδείξει πλήρη και επαληθεύσιμη συμμόρφωση προκειμένου να απαντήσει στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και να καταστεί δυνατή η συνέχιση της Συνθήκης INF·

3.  αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους διαφάνειας και του διαλόγου για την οικοδόμηση της ασφάλειας και εμπιστοσύνης
στην εφαρμογή της Συνθήκης INF και κάθε άλλης συμφωνίας που ενισχύει τη στρατηγική σταθερότητα και ασφάλεια· ενθαρρύνει, υπό το φως των ανωτέρω, την ανανέωση ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας και ζητεί να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με καλή πίστη για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων σχετικά με τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την αναστολή των υποχρεώσεων και των δύο συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη INF· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένας πιθανός εσφαλμένος υπολογισμός η εσφαλμένη αντίληψη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση των εντάσεων και σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών σε πυραυλικά συστήματα·

5.  παραμένει πλήρως προσηλωμένο στον αποτελεσματικό διεθνή έλεγχο των όπλων, στον αφοπλισμό και στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων· παροτρύνει τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να ανανεώσουν τη συμφωνία New START 2010, η οποία πρόκειται να λήξει το 2021·

6.  παροτρύνει την ΑΠ/ΥΕ να χρησιμοποιήσει την εξάμηνη προθεσμία για την επίτευξη διαλόγου με τα δύο συμβαλλόμενα κράτη, προσφέροντας παράλληλα την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία της διαμεσολάβησης της ΕΕ, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για τη Συνθήκη INF, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η αποχώρηση τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας· παροτρύνει επίσης την ΑΠ/ΥΕ, μετά την εξάμηνη περίοδο, να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, προωθώντας τη διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας για τα όπλα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανώτατα επίπεδα ή γεωγραφικούς περιορισμούς για τη χρήση πυρηνικών πυραύλων·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο και στα μέλη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στα μέλη της Ρωσικής Κρατικής Ντούμα και στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, καθώς και στο ΝΑΤΟ.

 

(1)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 202.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου