Procedură : 2019/2574(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0132/2019

Texte depuse :

B8-0132/2019

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.16

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0130

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 140kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.357v01-00
 
B8-0132/2019

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP))  
B8‑0132/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune („Tratatul INF”) semnat la 8 decembrie 1987 de președintele de atunci al SUA, Ronald Reagan, și de președintele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (Uniunea Sovietică),

–  având în vedere declarația din 21 octombrie 2018 a președintelui SUA, Donald Trump, în care amenință cu retragerea SUA din Tratatul INF,

–  având în vedere declarația din 1 februarie 2019 a președintelui Trump care confirmă retragerea SUA din Tratatul INF,

–  având în vedere declarația din 2 februarie 2019 a președintelui rus Vladimir Putin, care confirmă suspendarea participării Rusiei la tratat de către guvernul rus,

–  având în vedere declarația SUA și a Rusiei, conform căreia acestea urmează să se retragă din Tratatul INF după o perioadă de șase luni,

–  având în vedere declarația privind Tratatul INF a miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles din 4 decembrie 2018,

–  având în vedere remarcile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, de la cea de-a 7-a Conferință a UE privind neproliferarea și dezarmarea, care a avut loc la Bruxelles, la 18-19 decembrie 2018,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară(1),

–  având în vedere Declarația comună privind cooperarea UE-NATO, semnată la Bruxelles la 10 iulie 2018,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Tratatul INF a fost semnat între Statele Unite și Uniunea Sovietică în 1987 și a constituit un acord privind controlul armelor care elimina toate rachetele balistice și de croazieră terestre și lansatoarele cu o rază de acțiune cuprinsă între 500 și 5 500 de km;

B.  întrucât Tratatul INF a solicitat SUA și Uniunii Sovietice să-și distrugă stocurile; întrucât, până în mai 1991, au fost eliminate aproximativ 2 692 de rachete, în conformitate cu dispozițiile tratatului;

C.  întrucât Europa a fost principalul beneficiar al Tratatului INF; întrucât sfera de aplicare a Tratatului INF este cu mult mai mare decât cea a securității colective a Europei, și a devenit un pilon al păcii și al stabilității internaționale;

D.  întrucât, în 2014, administrația Obama a SUA a declarat că Rusia „și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Tratatului INF de a nu deține, produce sau testa în zbor rachete de croazieră cu lansare de la sol (GLCM) cu o rază de acțiune între 500 km și 5 500 km, și de a nu deține sau produce lansatoare de astfel de rachete”; întrucât rapoartele ulterioare publicate în 2015, 2016, 2017 și 2018 au reiterat afirmațiile SUA cu privire la încălcarea continuă de către Rusia a tratatului;

E.  întrucât Statele Unite și NATO au adresat întrebări în mod repetat Rusiei cu privire la activitățile acesteia de dezvoltare a rachetelor, în special în ceea ce privește sistemul de rachete 9M729, considerat ca încălcând Tratatul INF;

F.  întrucât, la 20 octombrie 2018, președintele Donald Trump a anunțat că SUA se va retrage din tratat ca urmare a nerespectării acestuia de către Rusia și a neparticipării Chinei; întrucât, la 4 decembrie 2018, după reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a anunțat că SUA a constatat o încălcare gravă a tratatului de către Rusia și că își va suspenda obligațiile în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care Rusia revine la respectarea deplină și verificabilă a tratatului;

G.  întrucât, la 4 decembrie 2018, NATO a publicat o declarație în sprijinul constatărilor SUA, conform căreia Rusia încalcă în mod semnificativ obligațiile care îi revin în temeiul tratatului și a solicitat Rusiei să revină urgent la respectarea deplină și verificabilă a dispozițiilor tratatului;

H.  întrucât negarea de către Rusia a încălcării Tratatului INF a condus în mod direct la o lipsă de încredere în Tratatul INF sau în aplicarea acestuia; întrucât, înainte de retragerea SUA din tratat, Rusia a confirmat că va desfășura, la începutul anului 2019, rachetele balistice intercontinentale RS-26, la 1 200 de km est de Moscova;

I.  întrucât, la 1 februarie 2019, SUA a anunțat că își va suspenda obligațiile în temeiul Tratatului INF și va începe procesul de retragere din acesta, cu excepția cazului în care Rusia revine la respectarea dispozițiilor sale în termen de 180 de zile; întrucât, la 2 februarie 2019, Rusia a luat o decizie similară de suspendare a participării sale la tratat; întrucât Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a solicitat Rusiei să profite de perioada de șase luni oferită de Statele Unite pentru a reveni la o conformitate deplină,

1.  reamintește rolul esențial al Tratatului INF în promovarea neproliferării globale, a dezarmării și a securității europene și mondiale; sprijină fără rezerve continuarea Tratatului INF;

2.  condamnă Rusia pentru încălcarea în continuare a Tratatului INF; invită Rusia să demonstreze o conformitate deplină și verificabilă, pentru a răspunde preocupărilor exprimate de SUA și de NATO și a permite continuarea Tratatului INF;

3.  recunoaște importanța unei transparențe depline și a dialogului în vederea consolidării încrederii în punerea în aplicare a Tratatului INF și a oricărui alt acord care consolidează stabilitatea strategică și securitatea; încurajează, în lumina celor de mai sus, reînnoirea unui dialog constructiv între Statele Unite și Rusia și solicită ca negocierile să fie continuate cu bună credință cu privire la măsurile eficiente legate de arsenalele lor nucleare;

4.  își exprimă regretul pentru suspendarea de către ambele părți a Tratatului INF; este preocupat de faptul că eventualele erori de calcul și de percepție ale SUA și ale Rusiei ar putea conduce la o escaladare a tensiunilor și la o nouă cursă pentru rachete;

5.  își menține angajamentul total pentru un control internațional eficient al armelor, dezarmare și neproliferare; îndeamnă SUA și Rusia să reînnoiască acordul din 2010 „New START” care urmează să expire în 2021;

6.  îndeamnă VP/ÎR să utilizeze perioada de șase luni pentru a iniția un dialog cu ambele state semnatare, oferind totodată expertiza și experiența UE în materie de mediere, în vederea încheierii unui acord referitor la Tratatul INF, într-un efort de a preveni retragerea, atât a SUA, cât și a Rusiei, din tratat; îndeamnă, de asemenea, VP/ÎR ca, după perioada de șase luni, să ofere o alternativă și să încurajeze negocierea unui nou acord privind armele între SUA și Rusia, care ar putea include niveluri maxime sau limitări geografice pentru utilizarea rachetelor nucleare;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Președintelui și membrilor Congresului Statelor Unite ale Americii, Președintelui Federației Ruse, precum și membrilor Dumei de Stat și Consiliului Federației Ruse, și NATO.

 

(1)

JO C 215, 19.6.2018, p. 202.

Ultima actualizare: 14 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate