Процедура : 2019/2574(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0133/2019

Внесени текстове :

B8-0133/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0130

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 167kWORD 50k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.358v01-00
 
B8-0133/2019

за приключване на разисквания по изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP))


Клаус Бухнер, Бодил Валеро, Ска Келер, Филип Ламбертс, Райнхард Бютикофер, Жорди Соле, Мишел Ривази от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP))  
B8‑0133/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (наричан по-нататък „Договора за INF“) от 8 декември 1987 г. между Съединените американски щати и Съюза на съветските социалистически републики,

–  като взе предвид изявлението на Белия дом от 1 февруари 2019 г., в което се посочва, че в отговор на предполагаемото нарушение от страна на Русия на Договора за INF президентът Доналд Тръмп е наредил Съединените щати да преустановят своето участие в Договора за INF, считано от 2 февруари 2019 г., и да пристъпят към разработването на наземна ракетна система със среден обсег на действие, оборудвана с конвенционални бойни глави,

–  като взе предвид опасенията, изразени от САЩ и НАТО, относно неспазването от страна на Русия на Договора за INF, по-специално по отношение на новата ракета 9M729, като тези опасения бяха последно изразени в изявлението на Северноатлантическия съвет от 1 февруари 2019 г.,

–  като взе предвид изявлението на президента Владимир Путин от 2 февруари 2019 г., че поради преустановяването на участието на САЩ в Договора за INF Руската федерация също ще преустанови участието си в Договора за INF,

–  като взе предвид опасенията на Русия, че американските ракети от типа „Aegis Ashore“ и ракетните пускови устройства от типа „MK41“, които биват разгръщани в определени европейски територии, в съчетание със системите за противоракетна отбрана, са забранени поради своя обсег на действие и могат да бъдат адаптирани, за да застрашават руските градове в бъдеще, в противоречие със задълженията по Договора за INF,

–  като взе предвид значението на пълното спазване на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) от 1968 г., който задължава всички държави да се стремят добросъвестно към ядрено разоръжаване и да прекратят надпреварата във въоръжаването,

–  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 13 декември 2011 г. за установяването на зона, свободна от ядрено оръжие, в региона на Близкия изток (A/RES/66/61),

–  като взе предвид Договора за забрана на ядрените оръжия (TPNW), приет на 7 юли 2017 г. от Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно Договора за неразпространение на ядреното оръжие(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2013 г. относно препоръките на Конференцията за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) във връзка с установяването на Близък изток, свободен от оръжия за масово унищожение(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия(3),

–  като взе предвид семинарите на ЕС относно неразпространението на ядреното оръжие и разоръжаването, както и редовните срещи на Консорциума на ЕС по неразпространението,

–  като взе предвид Стратегията на ЕС против разпространението на оръжия за масово унищожение, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Деветата конференция за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (8079/15),

–  като взе предвид Решение 2012/422/ОВППС на Съвета от 23 юли 2012 г. в подкрепа на процес на установяване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия и всякакви други оръжия за масово унищожение(4),

–  като взе предвид Базелската конвенция за разоръжаване и устойчива сигурност от 29 януари 2019 г., подписана от кметове, парламентаристи, представители на мозъчни тръстове и на гражданското общество,

–  като взе предвид съвместното изявление на седем френски организации за мир от 24 януари 2019 г. по случай 73-та годишнина от първата резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации, Резолюция 1 (1), приета на 24 януари 1946 година, в която се призовава за премахване на ядрените оръжия,

–  като взе предвид Нобеловата награда за мир за 2017 г., присъдена на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN),

–  като взе предвид обръщението на изпълнителния директор на ICAN към пленарното заседание на Европейския парламент на 7 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид, че на 24 януари 2019 г. Бюлетинът на учените, занимаващи се с ядрени изследвания (Bulletin of Atomic Scientists), обяви, че Часовникът за Деня на Страшния Съд остава определен на две минути до полунощ поради рисковете за човечеството и цивилизацията, породени от ядрените оръжия и изменението на климата,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Договорът за INF, подписан през 1987 г. от Съединените щати и Съветския съюз, изисква и двете страни по Договора да унищожат своите запаси от наземни балистични ракети, въоръжени с ядрени и конвенционални бойни глави, и от крилати управляеми ракети с обсег на действие между 500 и 5500 км, като забранява на участващите страни да притежават, произвеждат и провеждат изпитателни полети на тези ракети;

Б.  като има предвид, че Договорът за INF допринесе за изграждането и укрепването на стабилността в периода на Студената война чрез значително намаляване на броя на ракетите в Европа, което превърна Европа в основния облагодетелстван от успеха на Договора за INF; като има предвид, че в резултат на Договора за INF Съединените щати и Съветският съюз са унищожили 2692 ракети с малък, среден и междинен обсег съгласно крайния срок за прилагане на Договора от 1 юни 1991 г.;

В.  като има предвид, че на 1 февруари 2019 г. САЩ заявиха, че ще се оттеглят от Договора за INF в срок от шест месеца, тъй като считат, че Русия е в съществено нарушение на споразумението,

Г.  като има предвид, че на 2 февруари 2019 г. президентът на Руската федерация обяви, че Русия ще преустанови своето участие в Договора за INF и ще започне да разработва нови типове ракети; като има предвид, че руските власти са изразявали многократно опасения относно съоръженията за противоракетна отбрана на НАТО;

Д.  като има предвид, че Русия е разположила в Калининградска област ракети с малък обсег „Искандер“, способни да носят ядрен заряд, и провежда учения и прелитания, включващи системи, способни да носят ядрени заряди, и като има предвид, че изявленията на руските политически и военни ръководители са задълбочили опасенията относно нарастващата зависимост на Русия от ядрени оръжия;

Е.  като има предвид, че вече съществуват редица договори за създаване на зони, свободни от ядрени оръжия, в някои региони по света, а именно Латинска Америка и Карибския басейн, южната част на Тихия океан, Югоизточна Азия, Африка и Централна Азия;

Ж.  като има предвид, че Договорът на ООН за забрана на ядрените оръжия беше открит за подписване от генералния секретар на ООН на 20 септември 2017 г. и до този момент е подписан от 70 държави, от които 21 държави са станали страни чрез ратификация, и като има предвид, че една от тях е Австрия, която е държава — членка на ЕС, а Ирландия вероятно ще представи своите инструменти за ратификация на генералния секретар на ООН през следващите няколко месеца,

З.  като има предвид, че увеличаването на броя на разгръщаните ядрени оръжия създава по-голям риск от неволни ядрени детонации, и по-специално от случайно изстрелване на оръжия;

1.  подчертава, че краят на Договора за INF застрашава едни от най-важните интереси на Европа в областта на сигурността; подчертава, че Договорът за INF е оказвал жизненоважен принос за европейската сигурност в продължение на повече от 30 години и че неговият срив би имал сериозни и отрицателни последици, включително връщане към дестабилизираща надпревара във въоръжаването, подкопаване на европейската сигурност и институции, които са от жизненоважно значение за мира и стабилността, и подкопаване на международните основани на правила институции и норми в тази област; подчертава, че евентуален срив на Договора за INF би могъл да доведе до засилване на ядрените и военните заплахи и рискове, които биха могли да доведат до използването на ядрени оръжия поради неправилна преценка, случайност или умисъл;

2.  изразява дълбока загриженост във връзка с изявленията на САЩ и Русия, че те ще преустановят задълженията си по Договора за INF, и счита, че заплахите за оттегляне от този договор в срок от шест месеца ще отприщят нова надпревара във въоръжаването;

3.  призовава както Русия, така и Съединените щати да се ангажират с преговори за разрешаване на съответните твърдения за неспазване като въпрос от изключително спешен характер, под егидата на специалната анкетна комисия към Съвета за сигурност на ООН или на други подходящи форуми, с цел разглеждане на твърденията и определяне на следващите стъпки за привеждане на страните в пълно съответствие, както и за укрепване на Договора за INF чрез възстановяване на съответствието чрез повишена прозрачност, взаимен контрол, проверка и други подходящи мерки за гарантиране на увереност и изграждане на доверие, че договорът не подлежи на по-нататъшни нарушения или накърняване;

4.  настоятелно призовава заместник-председателя/върховния представител и държавите членки да използват всички политически и дипломатически средства, с които разполагат през следващите шест месеца, за да убедят Русия и САЩ да продължат да спазват Договора за INF и да подобрят спазването на неговите разпоредби; подчертава, че тези краткосрочни усилия от страна на ЕС следва по-специално да бъдат съсредоточени върху даването на възможност на Русия и на Съединените щати да решават въпроси, свързани с факти и доказателства, и да определят дали са извършени технически или съществени нарушения, включително чрез проверки на място по отношение както на руските ракети 9M729, така и на системите за противоракетна отбрана на САЩ — „Aegis Ashore“, и да се даде възможност тези въпроси да бъдат решени по начин, който укрепва Договора за INF и режима на неразпространение, както и европейската и международната сигурност;

5.  счита, че европейската сигурност следва да остане неделима; призовава всички държави — членки на ЕС, които са също така членки на НАТО, да действат съобразно с това;

6.  призовава всички притежаващи ядрени оръжия държави да предприемат междинни мерки за намаляване на риска от детонации на ядрени оръжия, в т.ч. намаляване на оперативния статус на ядрените оръжия и преместването им от местата на разполагане към местата за съхранение, намаляване на ролята на ядрените оръжия във военните доктрини и бързо намаляване на броя на всички видове ядрени оръжия;

7.  подчертава неотложната необходимост от предотвратяване на случаи на регионална надпревара в ядреното въоръжаване и разполагането на нови ядрени оръжия между Атлантическия океан и планината Урал;

8.  приветства влизането в сила на Договора на ООН за забрана на ядрените оръжия, придаването на всеобщ характер на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и създаването на допълнителни зони, свободни от ядрено оръжие, като положителни стъпки; счита, че Европа трябва да играе водеща роля, като дава пример, за да бъде считана за надежден партньор и за да действа като радетел за свят, свободен от ядрени оръжия, с чието постигане са ангажирани всички европейски държави;

9.  настоятелно призовава Съюза да действа като проактивен и надежден източник на сигурност, като стартира инициативи, насочени към съживяване на многостранното и основано на правила ядрено разоръжаване и контрол над въоръженията; призовава ЗП/ВП и държавите членки, също така с оглед на изтичането на срока на Договора „нов СТАРТ“ през 2021 г. и предстоящата конференция за преглед на ДНЯО през 2020 г., да разработят надеждна и амбициозна стратегия за ядрено разоръжаване, основана на ефективен многостранен подход, който има за цел постигането на Европа, свободна от оръжия за масово унищожение; във връзка с това призовава ЗП/ВП и държавите членки да обмислят в спешен порядък:

i)  задълбочен преглед и актуализация на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение от 2003 г., със силен акцент върху многостранното разоръжаване,

ii)  подписването и ратифицирането в спешен порядък на Договора на ООН за забрана на ядрените оръжия,

iii)  мерки за намаляване и премахване на всички ракети с малък обсег на действие и на всички тактически ядрени оръжия, считани за субстратегически или нестратегически, по-специално от територията на Европа, включително от западната част на Русия;

iv)  инициатива на ЕС за включване на Китай в бъдещи многостранни мерки, насочени към намаляване и премахване на ядрените оръжия с междинен обсег на действие;

10.  изразява отново своята позиция от 12 декември 2018 г., що се отнася до бъдещия Европейски фонд за отбрана, а именно че оръжията за масово унищожение и свързаните с тях технологии за бойни глави и средства за тяхната доставка не са допустими за финансиране по отношение на текущите междуинституционални преговори със Съвета и Комисията;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, държавите членки, НАТО, Конгреса на САЩ, Парламента на Руската федерация, както и на ООН.

(1)

OВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 77.

(2)

OВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 97.

(3)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 202.

(4)

OВ L 196, 24.7.2012 г., стр. 67.

Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност