Πρόταση ψηφίσματος - B8-0133/2019Πρόταση ψηφίσματος
B8-0133/2019

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην ΕΕ

  12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0128/2019

  Διαδικασία : 2019/2574(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0133/2019
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0133/2019
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0133/2019

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην ΕΕ

  (2019/2574(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τις πυρηνικές δυνάμεις μέσου βεληνεκούς (εφεξής «Συνθήκη INF»), της 8ης Δεκεμβρίου 1987, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ),

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Λευκού Οίκου, της 1ης Φεβρουαρίου 2019 ότι, ως απάντηση στην εικαζόμενη παραβίαση της Συνθήκης INF εκ μέρους της Ρωσίας, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να αναστείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμμετοχή τους στη Συνθήκη INF από τις 2 Φεβρουαρίου και να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ενός συστήματος εκτόξευσης συμβατικών πυραύλων ενδιάμεσου βεληνεκούς από το έδαφος,

  –  έχοντας υπόψη τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη μη συμμόρφωση της Ρωσίας με τη Συνθήκη INF, ιδίως όσον αφορά το νέο της πυραυλικό σύστημα 9M729, οι οποίες διατυπώθηκαν πιο πρόσφατα με τη δήλωση της 1ης Φεβρουαρίου 2019 που εκδόθηκε από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στις 2 Φεβρουαρίου, ότι, δεδομένης της αναστολής της συμμετοχής των ΗΠΑ στη Συνθήκη INF, η Ρωσική Ομοσπονδία θα αναστείλει επίσης τη συμμετοχή της στη Συνθήκη INF,

  –  έχοντας υπόψη τις ανησυχίες της Ρωσίας ότι οι αμερικανικοί πύραυλοι Aegis Ashore και οι εκτοξευτές πυραύλων MK41 που αναπτύσσονται σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης σε συνδυασμό με συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, έχουν απαγορευμένο βεληνεκές και θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ώστε να απειλούν ρωσικές πόλεις στο μέλλον, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη INF,

  –  έχοντας υπόψη τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τη Συνθήκη του 1968 για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT), η οποία υποχρεώνει όλα τα κράτη να επιδιώκουν τον πυρηνικό αφοπλισμό με καλή πίστη και να σταματήσουν τον πυρηνικό ανταγωνισμό,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη Μέση Ανατολή (A/RES/66/61),

  –  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων (TPNW), που εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων[1],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή[2],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων[3],

  –  έχοντας υπόψη τα σεμινάρια της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό, και τις τακτικές συνόδους της Κοινοπραξίας της ΕΕ για τη μη διάδοση,

  –  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ένατη αναθεωρητική διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (8079/15),

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/422/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2012, για την υποστήριξη διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή[4],

  –  έχοντας υπόψη την έκκληση της Βασιλείας για τον αφοπλισμό και τη βιώσιμη ασφάλεια, της 29ης Ιανουαρίου 2019, η οποία υπογράφηκε από δημάρχους, βουλευτές και εκπροσώπους κέντρων μελετών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εξέδωσαν επτά γαλλικές οργανώσεις ειρήνης στις 24 Ιανουαρίου 2019 για την 73η επέτειο του πρώτου ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Ψήφισμα 1(I) της 24ης Ιανουαρίου 1946), το οποίο ζητούσε να εξαλειφθούν τα πυρηνικά όπλα,

  –  έχοντας υπόψη το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2017 που απονεμήθηκε στη Διεθνή Εκστρατεία για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων (ICAN),

  –  έχοντας υπόψη την ομιλία της εκτελεστικής διευθύντριας της ICAN στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 7 Φεβρουαρίου 2018,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση, στις 24 Ιανουαρίου 2019, του Δελτίου των Ατομικών Επιστημόνων ότι το «Ρολόι της Αποκάλυψης» παραμένει στα δύο λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα λόγω των κινδύνων που αντιμετωπίζουν η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός από τα πυρηνικά όπλα και την κλιματική αλλαγή,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη INF, που υπογράφηκε το 1987 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση, υποχρέωνε τα δύο μέρη να καταστρέψουν τα αποθέματα των εκτοξευόμενων από το έδαφος πυρηνικών και συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, με εμβέλεια μεταξύ 500 και 5 500 χιλιομέτρων, και τους απαγόρευε να κατέχουν, να παράγουν και να υποβάλλουν σε πτητικές δοκιμές τους εν λόγω πυραύλους·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη INF συνέβαλε στην οικοδόμηση και την ενίσχυση της σταθερότητας κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, καθότι οδήγησε σε σημαντική μείωση του αριθμού των πυραύλων στην Ευρώπη, η οποία αποτέλεσε το μέρος που ωφελήθηκε περισσότερο από την επιτυχία της Συνθήκης INF· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της Συνθήκης INF, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση κατέστρεψαν συνολικά 2 692 πυραύλους μικρού, μέσου και ενδιάμεσου βεληνεκούς, μέχρι την προθεσμία εφαρμογής της Συνθήκης, την 1η Ιουνίου 1991·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Φεβρουαρίου 2019 οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τη Συνθήκη INF εντός έξι μηνών, διότι θεωρούν ότι η Ρωσία παραβιάζει ουσιωδώς τη συμφωνία·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε στις 2 Φεβρουαρίου 2019 ότι η Ρωσία θα αναστείλει τη Συνθήκη INF και θα αναπτύξει νέους τύπους πυραύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει στο Καλίνινγκραντ μικρού βεληνεκούς πυραύλους Iskander ικανούς να φέρουν πυρηνική κεφαλή, και διεξάγει ασκήσεις και υπερπτήσεις με συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών της Ρωσίας έχουν εντείνει τις ανησυχίες όσον αφορά την αυξημένη εξάρτηση της Ρωσίας από τα πυρηνικά όπλα·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβάσεις για αποπυρηνικοποιημένες ζώνες εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, και συγκεκριμένα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, στον Νότιο Ειρηνικό, στη Νοτιοανατολική Ασία, στην Αφρική και στην Κεντρική Ασία·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων κηρύχθηκε ανοικτή προς υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 και έχει μέχρι στιγμής υπογραφεί από 70 κράτη, εκ των οποίων τα 21 έχουν καταστεί συμβαλλόμενα μέρη μέσω της επικύρωσης της Συνθήκης, μεταξύ των οποίων ένα κράτος μέλος της ΕΕ, η Αυστρία, ενώ η Ιρλανδία είναι πιθανόν να καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσής της στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εντός των προσεχών μηνών·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξημένος αριθμός ανεπτυγμένων πυρηνικών όπλων συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο ακούσιων πυρηνικών εκρήξεων, ιδίως έπειτα από εκτόξευση πυρηνικού όπλου κατά λάθος·

  1.  υπογραμμίζει ότι ο τερματισμός της Συνθήκης INF απειλεί ένα από τα πιο ζωτικά συμφέροντα της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη INF έχει συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια για περισσότερα από 30 έτη και ότι η κατάρρευσή της θα είχε σοβαρές και αρνητικές συνέπειες, μεταξύ των οποίων η επιστροφή σε έναν αποσταθεροποιητικό πυρηνικό ανταγωνισμό, η υπονόμευση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και θεσμών που είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα, και η διάβρωση των διεθνών νομικών θεσμών και προτύπων που βασίζονται σε κανόνες στον εν λόγω τομέα· τονίζει ότι η κατάρρευση της Συνθήκης INF ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες πυρηνικές και στρατιωτικές απειλές και κινδύνους, οδηγώντας ενδεχομένως στη χρήση πυρηνικών όπλων από λανθασμένο υπολογισμό, ατύχημα ή πρόθεση·

  2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της Συνθήκης INF, και θεωρεί ότι οι απειλές για απόσυρση από την εν λόγω συνθήκη εντός έξι μηνών θα προκαλέσουν μια νέα κούρσα εξοπλισμών·

  3.  καλεί τόσο τη Ρωσία όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την επείγουσα διευθέτηση των εκατέρωθεν καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης, υπό την αιγίδα της ειδικής επιτροπής ελέγχου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή άλλων κατάλληλων φόρουμ, με στόχο να εξεταστούν οι ισχυρισμοί και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση των μερών, και να ενισχυθεί η Συνθήκη INF μέσω της αποκατάστασης της συμμόρφωσης με ενισχυμένη διαφάνεια, αμοιβαία παρακολούθηση, επαλήθευση και άλλα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη ότι δεν θα υπάρξει άλλη παραβίαση ή υπονόμευση της συνθήκης·

  4.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν, εντός των επόμενων έξι μηνών, όλα τα πολιτικά και διπλωματικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να πείσουν τη Ρωσία και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να τηρούν τη Συνθήκη INF και να βελτιώσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω βραχυπρόθεσμες προσπάθειες της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν ιδίως στη διευκόλυνση της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να επιλύσουν ζητήματα που αφορούν πραγματικά γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία και να εξακριβώσουν κατά πόσον υπήρξαν τεχνικές ή ουσιώδεις παραβιάσεις, μεταξύ άλλων μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων σε σχέση με τους ρωσικούς πυραύλους 9M729 και με τα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας «Aegis Ashore», και να επιτρέψουν την επίλυση των ζητημάτων αυτών κατά τρόπο που να ενισχύει τη Συνθήκη INF και το καθεστώς μη διάδοσης, καθώς και την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια·

  5.  πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια θα πρέπει να παραμείνει αδιαίρετη· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ να ενεργήσουν αναλόγως·

  6.  καλεί όλες τις πυρηνικές δυνάμεις να λάβουν προσωρινά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου πυρηνικής έκρηξης, μεταξύ άλλων με την υποβάθμιση της κατάστασης ετοιμότητας των πυρηνικών όπλων και τη στροφή από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην αποθήκευσή τους, περιορίζοντας τον ρόλο των πυρηνικών όπλων στα στρατιωτικά τους δόγματα και μειώνοντας γρήγορα τα πυρηνικά όπλα όλων των τύπων·

  7.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να προληφθούν οι περιφερειακοί πυρηνικοί ανταγωνισμοί και η εγκατάσταση νέων πυρηνικών όπλων μεταξύ του Ατλαντικού και των Ουραλίων·

  8.  επικροτεί, ως θετικά βήματα, την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, την καθολική υιοθέτηση της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, και τη δημιουργία περαιτέρω αποπυρηνικοποιημένων ζωνών· πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει το παράδειγμα προκειμένου να καταδείξει την αξιοπιστία της και να προωθήσει έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά, κάτι το οποίο αποτελεί δέσμευση όλων των ευρωπαϊκών κρατών·

  9.  παροτρύνει την Ένωση να δράσει ως ενεργός και αξιόπιστος φορέας ασφάλειας, δρομολογώντας πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αναβίωση του πολυμερούς και βασιζόμενου σε κανόνες πυρηνικού αφοπλισμού και ελέγχου των εξοπλισμών· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων ενόψει της σταδιακής κατάργησης της νέας συνθήκης START το 2021 και της προσεχούς διάσκεψης αναθεώρησης της NPT το 2020, να αναπτύξουν μια αξιόπιστη και φιλόδοξη στρατηγική για τον πυρηνικό αφοπλισμό, η οποία θα βασίζεται στην αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και θα αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου μιας Ευρώπης χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν επειγόντως τα εξής μέτρα:

  i)  εμπεριστατωμένη επισκόπηση και επικαιροποίηση της στρατηγικής της ΕΕ, του 2003, κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, με ιδιαίτερη έμφαση στον πολυμερή αφοπλισμό,

  ii)  υπογραφή και κύρωση, κατεπειγόντως, της Συνθήκης του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων,

  iii)  μέτρα για τη μείωση και την εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων μικρού βεληνεκούς και θεάτρου επιχειρήσεων που θεωρούνται υποστρατηγικά ή μη στρατηγικά, ιδίως από το ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του δυτικού τμήματος της Ρωσίας·

  iv)  πρωτοβουλία της ΕΕ για τη συμμετοχή της Κίνας σε μελλοντικά πολυμερή μέτρα με στόχο τη μείωση και την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων ενδιάμεσου βεληνεκούς·

  10.  επαναλαμβάνει τη θέση του, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, όσον αφορά το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, δηλαδή ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής, η σχετική τεχνολογία πυρηνικών κεφαλών και τα μέσα εκτόξευσης δεν πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διοργανικών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

  11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στα κράτη μέλη, στο ΝΑΤΟ, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στο Ρωσικό Κοινοβούλιο και στα Ηνωμένα Έθνη.

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου