Eljárás : 2019/2541(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0139/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0139/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0199

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0139/2019</NoDocSe>
PDF 191kWORD 57k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva</TitreRecueil>


<Titre>az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az abamektin, a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, a Beauveria bassiana, a benfluralin, a klodinafop, a klopriralid, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, az epoxikonazol, a fenpiroximát, a fluazinam, a flutolanil, a foszetil, a Lecanicillium muscarium, a mepanipirim, a mepikvát, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, a metkonazol, a metrafenon, a Phlebiopsis gigantea, a pirimikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a Pythium oligandrum, a rimszulfuron, a spinozad, a Streptomyces K61, a tiakloprid, a tolklofosz-metil, a Trichoderma asperellum, a Trichoderma atroviride, a Trichoderma gamsii, a Trichoderma harzianum, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol, a Verticillium albo-atrum és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről</Titre>

<DocRef>(D060042/02 – 2019/2541(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság</Commission>

Illetékes képviselő: <Depute>Sylvie Goddyn, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp</Depute>


B8-0139/2019

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az abamektin, a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, a Beauveria bassiana, a benfluralin, a klodinafop, a klopriralid, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, az epoxikonazol, a fenpiroximát, a fluazinam, a flutolanil, a foszetil, a Lecanicillium muscarium, a mepanipirim, a mepikvát, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, a metkonazol, a metrafenon, a Phlebiopsis gigantea, a pirimikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a Pythium oligandrum, a rimszulfuron, a spinozad, a Streptomyces K61, a tiakloprid, a tolklofosz-metil, a Trichoderma asperellum, a Trichoderma atroviride, a Trichoderma gamsii, a Trichoderma harzianum, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol, a Verticillium albo-atrum és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről

(D060042/02 – 2019/2541(RSP))

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1],

 tekintettel az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az abamektin, a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, a Beauveria bassiana, a benfluralin, a klodinafop, a klopriralid, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, az epoxikonazol, a fenpiroximát, a fluazinam, a flutolanil, a foszetil, a Lecanicillium muscarium, a mepanipirim, a mepikvát, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, a metkonazol, a metrafenon, a Phlebiopsis gigantea, a pirimikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a Pythium oligandrum, a rimszulfuron, a spinozad, a Streptomyces K61, a tiakloprid, a tolklofosz-metil, a Trichoderma asperellum, a Trichoderma atroviride, a Trichoderma gamsii, a Trichoderma harzianum, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol, a Verticillium albo-atrum és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetére (D060042/02),

 tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2], és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

 tekintettel a tiaklopridról az 1107/2009/EK bizottsági rendeletnek megfelelően elkészített, 2017. októberi megújításértékelő jelentést[3],

 tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[4] 11. és 13. cikkére,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

 tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A kontextus ismertetése

A. mivel a tiakloprid rovarölő szerként való felhasználás céljából 2005. január 1. óta jóváhagyással rendelkezik;

B. mivel a tiakloprid jóváhagyásának megújítására irányuló, a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet[5] szerinti eljárás 2015 óta folyik, és magában foglalja az előírt hároméves határidőt; mivel a jelenlegi jóváhagyási időszak 2019. április 30-án lejár;

C. mivel a tiakloprid hatóanyag jóváhagyási időtartamát az (EU) 2018/524 bizottsági végrehajtási rendelet[6] már meghosszabbította;

D. mivel a Bizottság nem fejti ki a második meghosszabbítás okait annak megállapításán túl, hogy: „mivel az anyagok [többek között a tiakloprid] értékelése a kérelmezőkön kívül álló okok miatt halasztást szenvedett, a szóban forgó hatóanyagok jóváhagyása valószínűleg még azelőtt lejár, hogy meghosszabbításukról döntés születne”;

E. mivel az 1107/2009/EK rendelet célja, hogy biztosítsa mind az emberi és állati egészség, mind a környezet magas szintű védelmét, és ezzel egyidejűleg megőrizze az uniós mezőgazdaság versenyképességét; mivel külön figyelmet kell fordítani a népesség sérülékenyebb csoportjainak, például a várandós nőknek, a csecsemőknek és a gyermekeknek a védelmére;

F. mivel az elővigyázatosság elvének érvényesülnie kell, és mivel az 1107/2009/EK rendelet kimondja, hogy a növényvédő szerek csak olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről kimutatták, hogy egyértelműen előnyösek a növénytermesztés szempontjából, és várhatóan nem hatnak károsan az emberek és állatok egészségére, illetve nem terhelik elfogadhatatlan mértékben a környezetet;

G. mivel az 1107/2009/EK rendelet kimondja, hogy a hatóanyagok jóváhagyásának meggyorsítása érdekében szigorú határidőket kell megállapítani az eljárás különböző szakaszaira, ami egyértelműen nem történt meg;

H. mivel az 1107/2009/EK rendelet előírja, hogy a biztonság érdekében a hatóanyagok jóváhagyási időtartamát korlátozni kell; mivel a jóváhagyás időtartamának arányban kell állnia az adott hatóanyag használatával járó esetleges kockázatokkal, de ilyen arányosság nyilvánvalóan nem áll fenn;

I. mive a tiakloprid hatóanya egy cián-helyettesített neonikotinoid, amelyet széles körben alkalmaznak az Unióban – az üvegházakban való felhasználás kivételével – betiltott klotianidin, imidakloprid és tiametoxam helyettesítésére;

J. mivel a tiakloprid alapú készítményeket a földeken a korábban használt klotianidin, imidakloprid és tiametoxam hatóanyagoknál sokkal nagyobb mennyiségben permetezik szét;

K. mivel a tiaklopridkészítmények használata a virágzás ideje alatt megengedett, mivel a beporzók várhatóan kevésbé károsodnak;

Endokrin károsító tulajdonságok

L. mivel több közelmúltbeli tanulmány arra utal, hogy a tiakloprid endokrin károsító hatásokkal[7], genotoxikus és citotoxikus hatásokkal[8],[9], valamint az idegrendszer fejlődését befolyásoló hatással bír, továbbá neurotoxikus[10] és immunotoxikus[11] anyag;

M. mivel a tiakloprid hatóanyag az uniós növényvédőszer-adatbázis[12] szerint „endokrin károsító tulajdonságokkal” rendelkezik, és helyettesítésre jelölt anyag;

N. mivel az Európai Vegyianyag-ügynökség a tiakloprid hatóanyagra az alábbi besorolást és címkézést állapította meg: „az emberre feltehetőleg rákkeltő hatású és az emberi reprodukciót vélelmezetten károsító anyag”;

O. mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság a tiaklopridról szóló, nyilvános konzultációra[13] bocsátott, 2017. októberi megújításértékelő jelentésben riasztó és visszavonhatatlan következtetéseket vont le a tiakloprid emberi egészségre való veszélyességét illetően;

P. mivel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2016. június 16-i ülésén Andriukaitis biztos kifejtette, hogy az elővigyázatosság elve érvényesül, amennyiben az endokrin károsító anyagokra vonatkozó kritériumokkal kapcsolatban kétségek merülnek fel;

Q. mivel az ANSES francia környezetvédelmi ügynökség a neonikotinoidokról szóló 2018. májusi jelentésében kedvezőtlen véleményt nyilvánított a tiakloprid hatóanyagról[14],[15],[16];

R. mivel Franciaország 2018 szeptembere óta tiltja a tiakloprid használatát annak feltételezett rákkeltő hatása miatt;

Fenyegetés a biológiai sokféleségre nézve

S. mivel a tiakloprid ugyanolyan mérgező lehet a mézelő méhek számára, mint az imidakloprid és a tiametoxam[17];

T. mivel a tiakloprid befolyásolhatja a mézelő méhek tanulási és memóriateljesítményét, ezáltal pedig a méhcsaládok életképességét is[18]; mivel friss tudományos adatok[19] azt mutatják, hogy a földeken a mézelő méhek tiakloprid hatóanyagnak való krónikus, alacsony koncentrációjú expozíciója jelentős szubletális hatásokat vált ki, például romlik az állatok élelemszerző magatartása, kommunikációja és navigációs képessége, és ennek megfelelően felmerül a kérdés, hogy a tiakloprid hatóanyag használata megfelel-e a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek[20];

U. mivel a neonikotinoidok beporzókra kifejtett, már ismert mellékhatásai mellett közelmúltbeli tudományos publikációk[21] kimutatták, hogy a tiakloprid hatóanyag hatással van a mézelő méhek már most is jelentősen meggyengült immunkompetenciájára;

V. mivel a beporzókat érintő toxicitás növekedése a sokféle növényvédő és rovarölő szer, köztük a tiakloprid használatából eredő koktélhatás[22] következménye;

1. úgy véli, hogy a Bizottság végrehajtásirendelet-tervezete túllépi a 1107/2009/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2. úgy véli, hogy a tiakloprid regisztrálására vonatkozó határozat nem indokolható, mivel nincs elég bizonyíték, amely arra engedne következtetni, hogy az állatokat, az élelmiszer-biztonságot és a beporzókat érintő elfogadhatatlan kockázatok megelőzhetők;

3. úgy ítéli meg, hogy a Bizottság végrehajtásirendelet-tervezete nem a tiakloprid hatóanyag uniós mezőgazdasági célok tekintetében meglévő, sürgető szükségességen alapul;

4. úgy véli, hogy a Bizottság végrehajtásirendelet-tervezete nem tartja tiszteletben az elővigyázatosság elvét;

5. azt tartja helyénvalónak, hogy a Bizottság ehelyett javasolja különleges státusz bevezetését a mézelő méhekre vonatkozóan, figyelembe véve, hogy a beporzók elengedhetetlenek a fenntartható mezőgazdaság, a növénytermesztés, illetve más vadon élő és élelmiszer-termelő állatok szempontjából, továbbá ennek fényében tegyen javaslatot a vonatkozó rendeletek módosítására, harmonizálására és egységességük fokozására, a mézelő méhek és más beporzók magas szintű védelmének biztosítása érdekében;

6. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtásirendelet-tervezetét, és nyújtson be a bizottságnak új tervezetet, amely figyelembe veszi a tiakloprid hatóanyag mézelő méhekre, az emberek és az állatok egészségére és a környezetre gyakorolt krónikus hatását;

7. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tiltsa be a neonikotinoid osztályba tartozó és hasonló hatásmechanizmusú hatóanyagokat, a tiaklopridot is beleértve;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

[1] HL L 309., 2009.11.24., 71. o.

[2] HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

[3] Az 1107/2009/EU bizottsági rendeletnek megfelelően elkészített megújításértékelő jelentés, Tiakloprid, 1. kötet, 2017. október, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123

[4] HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

[5] A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

[6] A Bizottság (EU) 2018/524 végrehajtási rendelete (2018. március 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a klopiralid, a ciprodinil, a diklórprop-P, a foszetil, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a primikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a kinoxifen, a rimszulfuron, a spinozad, a tiakloprid, a tiametoxam, a tiram, a tolklofosz-metil, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 88., 2018.4.4., 4. o.)

[7] A kereskedelemben kapható deltametrin- és/vagy tieklopridkészítmények hatásai a patkányszérum pajzsmirigyhormon-szintjére. Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783

[8] A tiakloprid genotoxikus és citotoxikus hatásának in vitro vizsgálata tenyésztett emberi periferiális vérlimfocitákban. Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181

[9] A széles körben használt neonikotinoid alapú rovarirtó szerek genotoxikus és citotoxikus hatásainak vizsgálata HepG2 és SH-SY5Y sejtekben. Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

[10] A neonikotinoid alapú rovarirtó szerek kritikus vizsgálata a fejlődési neurotoxicitás tekintetében. Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/

[11] A tiakloprid, a deltametrin és kombinációjuk hatásai a patkányok nyirokszerveiben, polimorfonukleáris leukocitáiban és vérplazmájában bekövetkező oxidatív stresszre. Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617

[14] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf

[15] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf

[16] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf

[20] Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.)

[22] Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., „A növényvédő szerek kaptáron belüli expozómája: a költöző mézelő méheket érintő, a kaptáron belüli növényvédőszer-fertőzésekből eredő kockázatok értékelése az Egyesült Államok keleti államaiban”, Scientific Reports 6., 2016. szeptember 15., http://www.nature.com/articles/srep33207

Utolsó frissítés: 2019. március 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat